Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Svar på bildgåta 41

Rönnemölla
Foto: Hjördis Meijer

Rönnemölla vattenkvarn i Stockamöllan, Billinge.

Bilden visar vattenkvarnen vid Rönnemölla längs Rönne å. Driften upphörde så sent som 1996. Turbin och maskineri är fullt funktionsdugliga.

Kvarnen har legat här sedan medeltiden. Nuvarande byggnad är från 1851. Man malde säd och stampade vadmal. Turbinerna försörjde även industrin och delar av samhället med elektricitet.

Rönnemölla är byggd i lersten och korsvirke, som brädfodrats.
Biskop Absalon har varit en av ägarna till kvarnen.

Åter till "tidigare bildgåtor"

Åter till första sidan