Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Svar på bildgåta 22

Nils Ludvig Olsson 
Skulptör Gunnar Nordin Foto: Mats Meijer

Nils Ludvig Olsson
Skulptör Gunnar Nordin

Skånsk författare och folkskolelärare.
Född i Lund 1893 och verksam i Höör från 1917.

Bilden är tagen på Höörs bibliotek.

Läs vidare om Nils Ludvig på wikipedia.

Åter till "tidigare bildgåtor"

Åter till första sidan