Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Svar på bildgåta 21

Hammarlunda mölla - foto: Mats Meijer 
Foto: Mats Meijer

Bilden föreställer Hammarlunda mölla.

Följande text om möllan är hämtad från Trehäradsbladet 3 1999.

Möllan uppfördes i fem våningar på 1870-talet av åbo Nils Larsson på nr 1 i Hammarlunda by.

Fram till 1917 drevs den av tre olika möllare:

  • Henrik Malmkvist som förvärvade den 1879
  • Ola Håkansson köpte den 1897
  • Hildor Bäcklund 1912.

År 1917 köpte bagare Nils Ivar Håkansson Hammarlunda mölla.
1918 drevs kvarnverket av en råoljemotor på 12 hkr. Kvarnverket bestod av tre par stenar och två sädeskrossar. I anslutning till kvarnen fanns ett bageri.

Än idag står möllan som en prydnad för bygden. Inte långt från möllan finns byns kyrka.

Åter till "tidigare bildgåtor"

Åter till första sidan