Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Svar på bildgåta 19

 
Foto: Mats Meijer

Bilden visar en replik av Edelcrantz optiska telegraf och är tagen vid Tekniska Museet i Stockholm. A N Edelcrantz har kallats "det svenska televerkets fader".

Läs vidare om denna optiska telegraf som var i tjänst till 1880-talet på Wikipedia.

Åter till "tidigare bildgåtor"

Åter till första sidan