Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Svar på bildgåta 18

 

Runstenen vid Holmby kyrka - foto: Elna Meijer
Foto: Elna Meijer

Dopfunten i Holmby kyrka - foto: Lena Meijer
Foto: Lena Meijer

Svaret på bildgåta 18 är Holmby kyrka.

Läs vidare om Holmby kyrka.

Holmby Kyrka - foto:Mats Meijer
Foto: Mats Meijer

Åter till "tidigare bildgåtor"

Åter till första sidan