Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Svar på bildgåta 17

 
Loshults kyrka
Foto: Mats Meijer

Vi är vid platsen för Loshultskuppen den 24 juli 1676.

Läs om Loshultskuppen i Per-Gunnar Mörks häfte "Skåne det skövlade landet".

Åter till "tidigare bildgåtor"

Åter till första sidan