Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Svar på bildgåta 4

dopfunten i Gårdstånga kyrka
Gårdstånga kyrka

Dopfunten i Gårdstånga kyrka.

Information om Gårdstånga kyrka

Åter till "tidigare bildgåtor"

Åter till första sidan