Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Lista över böckerna i föreningens bibliotek

Utlåningstiden är 1 månad om inget annat avtalats.
Att få låna från föreningens bibliotek är en medlemsförmån.
Du måste med andra ord vara medlem för att få låna ur biblioteket.

Vill du låna någon bok så kontakta Curth Svensson
Ekelidsgatan 34, 242 33 Hörby

Lista över böckerna i föreningens
bibliotek
(pdf-fil ca 120 kbyte)

Så här blir du medlem
i Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare.

Åter till första sidan

 


Postadress:
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare
Ekelidsgatan 34, 242 33 Hörby
E-post:


För att läsa PDF filer behövs
Acrobat Reader


 

Åter till första sidan