Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Västra Strö
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1868-1886. Med protokoll från sammanträde med väghållningsskyldiga hemmansägare 1877. Häri även protokollsbilagor 1875-1891, statistik 1874-1887, inkomna skrivelser 1875-1899 samt kommunalnämnden. Protokoll 1869-1873, inkomna skrivelser 1867-1903 och arkivförteckningar 1960.
- 1887-1908, 1909-1944 lucka, 1945-1951 Med protokoll 1952 från en avskedssammankomst för Västra Strö kommun i anledning av kommunsammanslagningen med Bosarps kommun vid årsskiftet 1951-1952.

Protokollsbilagor
- 1875-1891.

Fyrktalslängder
- 1868-1902.

Inkomna skrivelser
- 1875-1899.

Statistik
- 1874-1887.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hälsovårdsnämnd 1929-1951, brandstyrelse 1945-1951 och civilförsvarsnämnd 1949-1951 samt folkbiblioteksstyrelse.
- 1869-1873 (ingår i kommunalstämma), 1874-1901.
- 1902-1951. Med protokoll förda vid entreprenadauktioner på skjutsar åt kommunen 1914-1919, protokoll från sammanträden med fattigvårdsstyrelsen 1918, 1940 och 1943 samt hälsovårdsnämndens protokoll 1929-1951, brandstyrelsens protokoll 1945-1951 och civilförsvarsnämndens protokoll 1949-1951.

Hälsovårdsnämndens protokoll
- 1929-1951 (ingår i kommunalnämnd).

Brandstyrelsens protokoll
- 1945-1951 (ingår i kommunalnämnd).

Civilförsvarsnämndens protokoll
- 1949-1951 (ingår i kommunalnämnd).

Arkivförteckningar
- (ingår i kommunalstämma). Arkivförteckning 1960.

Inkomna skrivelser
- 1867-1903 (ingår i kommunalstämma).

Huvudböcker
- 1869-1903, 1904-1946 lucka, 1947-1951.

Kassaböcker
- 1946-1951.

Folkbibliotekets räkenskaper
- 1880-1951, lucka 1893-1947.

Verifikationer
- 1873-1921. Häri även folkbibliotekets räkenskaper 1880-1951.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1926-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1926-1949 (ingår i familjebidragsnämnd).

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- 1926-1951 (ingår i familjebidragsnämnd).

Huvudböcker
- 1946-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1941 (ingår i fattigvårdsstyrelse), 1941-1951.

Kassaböcker
- 1941-1951. Häri även barnavårdsnämnden. Liggare över barnavårdsmannaskap 1926-1949 och liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran 1926-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1943-1951.
- 1920-1951. Med protokoll förda vid gemensamma sammanträden med fattigvårdsstyrelsen och kommunalnämnden 1940, med fattigvårdsstyrelsen och familjebidragsnämnden 1940-1941. Häri även familjebidragsnämnden. Protokoll 1940-1941 och nykterhetsnämndens protokoll 1943-1951.

Nykterhetsnämndens protokoll
- 1943-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
1914-1951.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan