Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Västra Sallerup
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
Västra Sallerups kommun bestod från början av Eslövs by 1863-1874, Sallerups municipalsamhälle 1894-1908, Sallerup, Kastberga, Nöbbelöv och Ellinge 1863-1951, ingick i Eslövs stad 1952 och slutligen Eslövs kommun 1971.
- 1863-1882. Med ett protokoll 1862, och protokoll från beslut att Eslövs by och stationsplats borde skiljas från Västra Sallerups kommun och bilda köping, vilket också skedde 1875. Häri även protokollsbilagor 1863-1870 och kommunalfullmäktige. Protokollsbilagor 1938.
- 1883-1903. Med protokoll från beslut att låta uppföra en byggnad åt polisen och kommunens brandredskap för en kostnad av 2500:- 1896, vilken senare kom att tjänstgöra som Eslövs första barnkrubba, beslut om införande av hundskatt med 3 kronor för år, och influtna medel härför skulle användas till kläder och julgåvor åt fattiga barn och äldre inom kommunen samt beslut att Sallerups folkskola skulle tjänstgöra som inlämningsställe för post åt Sallerups by 1902.
- 1903-1951. Med protokoll från beslut om utökning av Eslövs köping vid flera olika tillfällen före bildandet av Eslövs stad 1911, lantbruksutställningen 1908 och beslut om att få anordna dans, vilket var förbjudet sedan 1880 inom kommunen i Ekenässkogen från den 1 maj-1 oktober varje sön- och helgdag kl. 16-22, 1901. Häri även kommunalnämnden. Protokoll 1898-1918 och inkomna handlingar 1869-1942.

Protokollsbilagor
- 1863-1870. Med protokollsbilagor 1862.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1919-1951.

Protokollsbilagor
- 1938 (ingår i kommunalstämma).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1898-1951, valnämnd 1911-1951, livsmedelsnämnd 1917-1920, odlingsnämnd 1918-1919, hälsovårdsnämnd 1909-1943, arbetslöshetskommitté 1921-1951, inkvarteringsnämnd 1940-1943, civilförsvarsnämnd 1944-1951, inkorporeringsnämnd 1946-1951, byggnadsnämnd 1948-1951 förmedlingsorgan 1949-1951 och kristidsnämnd 1950-1951.
- 1879-1897. Med protokoll från beslut att flytta biblioteket ifrån Sallerups skola till nya kommunalrummet i Eslöv och kallas Västra Sallerups kommuns lånebibliotek 1897.
- 1898-1918 (ingår i kommunalstämma). Med protokollsbeslut att anordna kvällsundervisning i svenska, skrivning och matematik, bokföring och ritning för mindre bemedlade lantbrukare och hantverkslärlingar från Västra Sallerups kommun, kallad Eslövs praktiska skola 1901.
- 1918-1940. Med protokoll från gemensamma sammanträden kommunalnämnden - fattigvårdsstyrelsen 1919-1926 angående bostadsförbättringar och besiktning av arbetarbostäder på Damstorp, Djurgården och Ellinge gods, protokollsbeslut om gemensamt polisdistrikt för Västra Sallerup, Virke och Remmarlövs kommuner 1929 samt protokoll från sammanträde kommunalnämnden - skogsbrandstyrelsen i Västra Sallerup - Borlunda skogsbrandrote 1939.
- 1941-1951. Med protokoll kommunalnämnden - hälsovårdsnämnden 1942-1943, polisdirektionen i Västra Sallerup m.fl. kommuners polisdistrikt 1947-1951 och inkorporeringsnämnden samt byggnadsnämnden 1948.

Inkomna handlingar
- 1869-1942 (ingår i kommunalstämma).

Huvudböcker
- 1893-1951. Med inventarium 1951.

Inventarieböcker
- 1907-1925.

Kassaböcker
- 1915-1918 (ingår i fattigvårdsstyrelse), 1919-1922 lucka, 1923-1951.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1925-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1918-1951. Häri även liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran 1926-1951, liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1926-1942 samt kassaböcker 1930-1951.

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- 1926-1951.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
Fosterbarn
- 1926-1951.

Kassaböcker
- 1930-1951. Med kassaböcker angående mödrahjälp 1938-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1951. Häri även kassaböcker 1940-1944, Västra Sallerups municipalsamhälle, hälsovårdsnämnden. Inkomna skrivelser 1898-1908, byggnadsnämnden. Protokollsbilagor 1897-1899 och municipalnämnden. Debiterings- och uppbördslängder 1908.

Kassaböcker
- 1940-1944.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1923-1951.
- 1919-1951. Med nykterhetsnämndens protokoll 1931-1951, protokollsbilagor 1940-1951, inkomna handlingar 1934-1945 samt pensionsnämnden. Protokoll 1948-1951.

Nykterhetsnämndens protokoll
- 1931-1951.

Nykterhetsnämndens protokollsbilagor
- 1940-1951.

Inkomna handlingar
- 1934-1945.

Fattigvårdsakter
- 1932-1944.

Kassaböcker
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1923-1951.
- 1919-1926. Med kommunalnämnden. Kassaböcker 1915-1918. Gäller Västra Sallerups fattiggård, 1923-1934, 1935-1947 lucka, 1948-1951.

Inventarieförteckningar
- 1926-1951.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
- 1932-1951. Med skolrådets protokoll 1924-1931.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1932-1951. Med skolrådets liggare 1926-1931.

Tjänstematriklar
- 1938-1951.

Kassaböcker
- 1949-1951. Gäller skolkassan.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1948-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

 

 

Hemhjälpsförbund

Protokoll och övriga handlingar
Hemhjälpsförbundet som bestod av Västra Sallerup, Remmarlöv och Virkes kommuner bildades 1945 och gick i likvidation vid kommunsammanslagningen 1952.
- 1945-1951 (ingår i Örtofta m.fl. kommuners kommunalförbund).

 

 

Municipalstämma

Protokoll
Västra Sallerups kommun bildade municipalsamhälle 1894-1908 och uppgick i Eslövs köping 1909.
- 1894-1905. Med kvarters- och gatunamn inom municipalsamhället 1897 och förslag till gatubelysning med gas 1905, protokollsbeslut om anställning av polis 1895 samt municipalnämndens protokoll 1895-1905.
- 1905-1908. Med municipalnämndens protokoll 1906-1908.

 

 

Municipalnämnd

Protokoll
- 1895-1908 (ingår i municipalstämma).

Debiterings- och uppbördslängder
- 1908 (ingår i Västra Sallerups kommun, familjebidragsnämnd).

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1895-1908.

Protokollsbilagor
- 1897-1899 (ingår i Västra Sallerups kommun, familjebidragsnämnd).

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1894-1908.

Inkomna skrivelseer
- 1898-1908 (ingår i Västra Sallerups kommun, familjebidragsnämnd).

 

 

Polisdistriktsförbund

Protokoll och handlingar
- 1928-1949 (ingår i Skarhult m.fl. kommuners polisdistriktsförbund).

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan