Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Trollenäs
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1871-1881. Med protokoll förda vid gemensamma sammanträde med Gullarps och Näs församlingars fattigvårdsstyrelse och med tingshusbyggnadsskyldiga hemmansägare och innehavare 1875.
- 1881-1907. Med protokoll förda vid gemensamma sammanträden med Gullarps och Näs församlingars fattigvårdsstyrelse angående bortackordering av fattighjon inom församlingen 1882, protokoll förda vid gemensamma sammanträden med väghållningsskyldiga medlemmar i Trollenäs församling 1900-1907 samt protokoll 1923-1950.
- 1908-1919. Protokoll förda vid gemensamma sammanträden med Trollenäs och Östra Karaby församlingars röstberättigade medlemmar 1917.
- 1919-1922 (ingår i kommunalfullmäktige).
- 1923-1950. Protokoll förda vid sammanträden med innehavare av jordbruksfastigheter inom Trollenäs församling 1927 samt protokoll förda vid gemensamma sammanträden med Trollenäs och Östra Karaby församlingar 1930-1932.

Kungörelser
- 1896.

Fyrktalslängder
- 1874-1882. Häri även kungörelser 1896 och förmedlingsorganets räkenskaper 1946-1951.

Sammandrag av räkenskaper
- 1918-1951. Häri även arbetslöshetskommitténs räkenskaper 1939-1948.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1919-1935. Häri även kommunalstämman. Protokoll 1919-1922, hälsovårdsnämnden. Kassaböcker 1947-1951 och verifikationer 1951, hemhjälpsnämnden. Inkomna skrivelser 1944-1951, tjänsteansökningshandlingar 1943-1945 och huvudböcker 1944-1951 samt nykterhetsnämnden.

Inkomna handlingar
- 1936-1951.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även barnavårdsnämnd 1914-1925 arbetslöshetskommitté 1921-1948, hälsovårdsnämnd 1920-1940, livsmedelsnämnd 1916-1920, hästuttagningsnämnd 1916-1950, byggnadsnämnd 1942-1951, inkvarteringsnämnd 1942-1948, civilförsvarsnämnd 1945-1951 och förmedlingsorgan 1944-1951.
- 1883-1898. Med protokoll förda vid gemensamma sammanträden med kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelse 1888, 1890, 1894 och 1897.
- 1899-1915, 1915-1928 Med protokoll förda vid entreprenadauktion i Stabbarp 1923 angående körslor av krossad sten, 1929-1951.

Arkivförteckningar
- Arkivförteckning 1960.

Korrespondens
- 1931-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1917-1951. Handlingar angående Albin Björks konkursbo samt köpebrev angående tomter för skolbyggen inom kommunen och arrendekontrakt.

Byggnadsnämndens handlingar
- 1929-1949.

Huvudböcker
- 1875-1951.

Kassaböcker
- 1883-1951.

Verifikationer
- 1911-1940, lucka 1912-1931, 1941-1951.

Förmedlingsorganets räkenskaper
- 1946-1951 (ingår i kommunalstämma). Angående bostäder och lånetagare inom Trollenäs kommun.

Arbetslöshetskommitténs räkenskaper
- 1939-1948 (ingår i kommunalstämma).

Övriga längder
- 1876-1947. Innehåller: Taxeringslängder 1876-1882, skogsaccislängder 1931-1947. Häri även korrespondens 1931-1951, ämnesordnade handlingar 1917-1951 och arkivförteckningar 1960.

Byggnads- och inventarieförteckningar
- 1951.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
Enligt protokollsbokens första uppslagssida förstördes barnavårdsnämndens flesta handlingar vid en brand hos dåvarande ordförande 1935.
- 1935-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1919-1939, 1940-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- 1938-1948, 1948-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
Fosterbarn.
- 1947-1951 (ingår i Bosarps kommun 1952-1966, barnavårdsnämnd).

Inkomna handlingar
- 1935-1947 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Barnavårdsmannaakter
- Odat. u. å. Akt nr. 20-09-05 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård
- 1935-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Huvudböcker
- 1939-1951.

Kassaböcker
- 1939-1946 Inkomster, 1939-1946 Utgifter, 1939-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

 

 

Brandstyrelse

Huvudböcker
- 1946-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1951. Häri även huvudböcker 1940-1951, fattigvårdsstyrelsen. Koncept 1925-1945, inventarieböcker 1921-1928 och liggare för socialregistret 1919-1951.

Huvudböcker
- 1940-1951.

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1919-1940.
- 1919-1937, 1926-1929 (ingår i fattigvårdsförbund). Angående ålderdomshemmet i Trollenäs, 1938-1951.

Koncept
- 1925-1945 (ingår i familjebidragsnämnd). Med lucka 1928, 1936 och 1941.

Liggare för socialregister
- 1919-1951 (ingår i familjebidragsnämnd).

Socialregister
- 1939-1951 A-N, 1939-1951 O-Ö.

Liggare över understödstagare
- 1922-1941.

Korrespondens
- 1920-1951. Häri även kassaböcker 1922-1925.

Fattigvårdsakter
- 1920-1951.

Huvudböcker
- 1922-1949.

Kassaböcker
- 1919-1931, 1926-1931 Angående understödstagare, 1929-1951.

Verifikationer
- 1921-1951.

Inventarieböcker
- 1921-1928 (ingår i familjebidragsnämnd). Angående Trollenäs ålderdomshem.

Övriga räkenskaper
- 1921-1947. Angående understödstagares räkenskaper samt kassaböcker från Trollenäs försörjningshem. Häri även barnavårdsnämnden. Liggare över barnavårdsmannaskap 1940-1951, liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran 1948-1951, inkomna handlingar 1935-1947, personakter över barn som varit föremål för samhällsvård 1935-1951 och kassaböcker 1939-1951 samt barnavårdsmannaakter 1920.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
- 1932-1939. Häri även skolrådets protokoll 1931, 1940-1951.

Trollenäs och Västra Strö majblommekommittés protokoll och handlingar
- 1932-1951 (ingår i Bosarps kommun, skolstyrelse). Med skolrådets protokoll och handlingar 1928-1931.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1932-1951. Med skolrådets liggare 1925-1931, 1949-1951 (ingår i Bosarps kommun, skolstyrelse).

Tjänstematriklar
- 1938-1951.

Skolbibliotekets förvärvskataloger
- 1942-1951.

Liggare över lärare
- 1932-1938 (ingår i fortsättningsskolestyrelse). Med skolrådets liggare 1884-1931. Angående lärare med pensionsrätt.

Korrespondens
- 1936-1951. Häri även ämnesordnade handlingar 1937-1939 och tjänstematriklar 1938-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1937-1939. Handlingar angående reparations- och byggnadsarbeten av Gullarp, Stabbarp och Näs skolor.

Huvudböcker
- 1932-1951.

Kassaböcker
- 1932-1951.

Skolbibliotekets kassaböcker
- 1938-1951.

Avlöningsjournaler
- 1940-1951. Häri även skolbibliotekets kassaböcker 1938-1951 och fonders räkenskaper 1946-1951.

Verifikationer
- 1932-1951.

Fonders räkenskaper
- 1946-1951.

 

 

Fortsättningsskolestyrelse

Protokoll
Trollenäs fortsättningsskolestyrelse bestod även av Västra Strö och Gullarps kommuner.
- 1932-1951. Med skolrådets protokoll 1926-1931. Häri även huvudböcker 1945-1951, kassaböcker 1933-1951 och folkskolestyrelsen. Liggare över lärare 1932-1938.

Liggare över fortsättningsskolpliktiga barn
- 1932-1939. Häri även skolrådets liggare 1926-1931, 1939-1951.

Huvudböcker
- 1945-1951.

Kassaböcker
- 1933-1951.

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll
- 1944-1951.

Inkomna skrivelser
- 1944-1951 (ingår i kommunalfullmäktige).

Tjänsteansökningshandlingar
- 1943-1945 (ingår i kommunalfullmäktige).

Huvudböcker
- 1944-1951 (ingår i kommunalfullmäktige).

Kassaböcker
- 1944-1951.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Kassaböcker
- 1947-1951 (ingår i kommunalfullmäktige).

Verifikationer
- 1951 (ingår i kommunalfullmäktige).

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll
- 1941-1951.

Inkomna handlingar
- 1938-1951 (ingår i kommunalfullmäktige).

Kassaböcker
- 1946-1951.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1948, 1949-1951 (ingår i Bosarps kommun, pensionsnämnd).

 

 

Fattigvårdsförbund

Protokoll
Fattigvårdsförbundet bildades år 1929 av Trollenäs, Västra Strö, Remmarlöv, Bosarp och Stehags kommuner och trädde i likvidation vid kommunsammanslagningen 1952.
- 1929-1952.

Liggare över pensionärer
- 1934-1951. Angående Stabbarpshemmet.

Huvudböcker
- 1930-1949, 1931-1951 Angående Stabbarpshemmet, 1950-1951.

Kassaböcker
- 1930-1951, 1931-1951 Angående Stabbarpshemmet.

 

 

Polisdistriktsförbund

Räkenskaper
Polisdistriktsförbundet som bestod av Trollenäs, Bosarp och Västra Strö kommuner gick i likvidation vid kommunsammanslagningen 1952.
- 1945-1951.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan