Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Stehag
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
Stehags kommun benämndes Stödhaf åren före 1888.
- 1874-1949. Med lucka 1909-1924. Med kommunalnämndens protokoll 1869-1909. Med protokoll förda vid gemensamma sammanträden med väghållningsskyldiga inom Stehags kommun samt protokoll från sammanträden med rotehållare vid Kungliga Skånska infanteriregementet för val av ledamöter samt protokoll från extra sammanträde med Stehags församlings röstberättigade medlemmar av Onsjö vägdistrikt 1935.

Fyrktalslängder
- 1879-1908. Häri även sammandrag av räkenskaper 1894-1931.

Inkomna skrivelser
- 1899-1940 (ingår i kommunalfullmäktige).

Sammandrag av räkenskaper
- 1894-1931.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1919-1951. Häri även valberedningsnämndens protokoll 1943-1946, protokollsbilagor 1919-1951 och kommunalstämman. Inkomna skrivelser 1899-1940.

Valberedningsnämndens protokoll
- 1943-1946.

Protokollsbilagor
- 1919-1951.

Inkomna skrivelser
- 1920-1950. Med brand- och hälsovårdsordning 1928-1946.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1906-1951, livsmedelsnämnd 1919-1920, hälsovårdsnämnd 1915-1928, arbetslöshetskommitté 1921-1943, fosterbarnsnämnd t.o.m. 1921, inkvarteringsnämnd 1940-1944, civilförsvarsnämnd 1945-1951, egnahemskommitté 1941-1947 och förmedlingsorgan 1947-1951.
- 1868-1909 (ingår i kommunalstämma). Med protokoll från beslut om införande av hundskatt med en avgift per år av 1 krona för bunden och 2 kronor för lösspringande hund 1899.
- 1910-1923. Med protokoll från gemensamma sammanträden kommunalnämnden - hälsovårdsnämnden 1915-1923 och kommunalnämnden - fattigvårdsstyrelsen 1910-1911.
- 1924-1935 lucka, 1936-1951. Häri även protokollsbilagor 1897-1949, arkivförteckningar 1960 och valnämnden. Protokoll 1911-1920.

Protokollsbilagor
- 1897-1949.

Fosterbarnsnämndens protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även fosterbarnsnämnd 1915-1921.

Diarier
- 1941-1951.

Liggare över kommunala förtroendemän
- 1939-1950.

Hästuttagningsnämndens liggare
- 1917-1922 (ingår i kommunalnämnd).

Arkivförteckningar
- Arkivförteckningar 1960.

Inkomna skrivelser
- 1868-1951. Häri även övriga längder 1921-1946 och hästuttagningsnämndens liggare 1917-1922.

Ämnesordnade handlingar
- 1900-1951. Innehåller: Handlingar angående allmänna vägar 1900-1926, köpekontrakt 1906-1945, Stehags kommuns byggnadshandlingar 1934-1946 och handlingar angående branddamm och Stehagsbäcken 1946-1951.

Huvudböcker
- 1867-1923, lucka 1898-1910, 1924-1925, 1926-1941 lucka, 1942-1951.

Kassaböcker
- 1926-1951.

Dagböcker
- 1951.

Verifikationer
- 1897-1928, 1929-1941 Med luckor 1932, 1935, 1938, 1941-1951.

Fonders räkenskaper
- 1863-1951. Med handlingar 1858 och 1952. Carl Augusts fattigförsörjningsfond.
- 1918-1951. Med räkenskaper 1952. Hovmarskalk och Friherrinnan Gustav Coyets fond.

Övriga längder
- 1921-1946. Nöjesskatteliggare 1940-1945 och skogsaccislängder 1921-1946, spridda år.

 

 

Arbetslöshetsnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även arbetslöshetsnämnd 1921-1943.
- 1944-1949 (ingår i Bosarps kommun, arbetslöshetsnämnd). Med protokoll 1938-1943.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1918-1939.
- 1939-1951. Häri även personakter över barn som varit föremål för samhällsvård 1930-1943, inkomna handlingar 1931-1937, liggare över barnavårdsmannaskap 1946-1951 och kassaböcker 1926-1937.

Diarium
- 1934-1945.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
Fosterbarn.
- 1926-1950, 1950-1951 (ingår i Bosarps kommun 1952-1966, barnavårdsnämnd).

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- 1926-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1918-1951.

Inkomna handlingar
- 1931-1937.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård
- 1930-1943.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade.

Kassaböcker
- 1926-1951.

 

 

Biblioteksstyrelse

Kassaböcker
- 1949-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1951. Med lucka 1946-1950. Häri även fattigvårdsstyrelsen. Protokollsbilagor 1919-1947 och inventarieförteckningar 1919-1931.

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1919-1951.
- 1919-1951. Häri även statistik 1919-1934 och nykterhetsnämndens protokollsbilagor 1938-1951.

Protokollsbilagor
- 1919-1947 (ingår i familjebidragsnämnd).

Nykterhetsnämndens protokollsbilagor
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1919-1951.

Diarier
- 1937-1951.

Liggare över understödstagare
- Odat. u. å.

Socialregister
- 1937-1951. Häri även liggare till socialregistret 1937-1951.

Liggare till socialregistret
- 1937-1951.

Fattigvårdsansökningsakter
- 1921-1950.

Kassaböcker
- 1919-1923. Med fattiggårdens räkenskaper 1897-1918, 1924-1951.

Inventarieförteckningar
- 1919-1931 (ingår i familjebidragsnämnd). Med inventarieförteckningar 1897-1918 angående Stehags fattiggård.

Verifikationer
- 1919-1951. Häri även kassaböcker 1919-1923.

Statistik
- 1919-1934. Med statistik från fattigvården 1891-1918.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
- 1932-1934. Med skolrådets protokoll 1915-1931, 1934-1951.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1932-1951. Med skolrådets liggare 1917-1931. Häri även inkomna skrivelser 1932-1941, byggnadshandlingar 1933-1944, skolbibliotekets handlingar 1943-1949, avlöningsjournaler 1939-1949, tjänstematriklar 1932-1951 och liggare över lärare 1932-1936.
- 1937-1951 (ingår i Bosarps kommun 1952-1966).

Tjänstematriklar
- 1932-1951. Med skolrådets tjänstematriklar 1906-1931.

Liggare över lärare
- 1932-1936. Med skolrådets liggare 1877-1931.

Inkomna skrivelser
- 1932-1941.

Skolbibliotekets handlingar
- 1943-1949.

Byggnadshandlingar
- 1933-1944.

Kassaböcker
- 1932-1939. Med skolrådets kassaböcker 1930-1931, 1940-1951.

Avlöningsjournaler
- 1939-1951.

Verifikationer
- 1939-1951.

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll
- 1944-1951. Med protokoll 1952.

Inkomna skrivelser
- 1944-1950 (ingår i hälsovårdsnämnd).

Kassaböcker
- 1946-1951.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hälsovårdsnämnd 1915-1928.
- 1929-1951. Häri även inkomna skrivelser 1928-1951, hemhjälpsnämnden. Inkomna skrivelser 1944-1950 och kristidsnämnden. Protokoll 1939-1948.

Inkomna skrivelser
- 1928-1951. Med hälsovårdsordning.

 

 

Kommunalhusstyrelse

Protokoll
- 1938-1939.

Kassaböcker
- 1938-1950.

Verifikationer
- 1939-1951.

 

 

Kristidsnämnd

Protokoll
- 1939-1948 (ingår i hälsovårdsnämnd). Med lucka 1941.

Kassaböcker
- 1942-1949.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1951.

 

 

Valnämnd

Protokoll
- 1911-1920 (ingår i kommunalnämnd). Spridda år.

Röstlängder
- 1911-1936, 1938-1950.

 

 

Polisdistriktsförbund

Protokoll och handlingar
- 1939-1951 (ingår i Skarhult m.fl. kommuners polisdistriktsförbund). Spridda år.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan