Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Skeglinge
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1863-1893 (ingår i kommunalnämnd). Med protokoll från 1862. Med protokoll från sammanträdesbeslut om anställning av gemensam fjärdingsman för Skeglinge och Borlunda kommuner med en årslön av 100 riksdaler och en tid av fem år 1863, protokoll från sammanträde angående bortackordering av tre små syskon, vilka blevo uppdelade och för det lägsta anbudet kom till tre olika hem mot en kostnad av 70 riksdaler per år och barn, år 1873 samt protokoll från sammanträde för val av riksdagsman i andra kammaren för valkretsen 1887.
- 1894-1919. Med protokoll för beslut om inköp av en valurna i koppar 1911 och auktion på gamla fattighuset för rivning och bortforsling 1916.
- 1920-1939 saknas.
- 1940-1951. Med beslut 1951 att anordna en sammankomst för alla inom Skeglinge kommun bosatta invånare fyllda 18 år på grund av kommunens uppgång i Skarhults kommun fr.o.m. den 1/1 1952.

Sammandrag av räkenskaper
- 1940-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1895-1951, odlingsnämnd 1918, inkvarteringsnämnd 1941-1951, civilförsvarsnämnd 1944-1951, arbetslöshetsnämnd 1946-1951, byggnadsnämnd 1947-1951 och kristidsnämnd 1950-1951.
- 1901-1920 (ingår i kommunalstämma). Med kommunalnämnden - fattigvårdsstyrelsens protokoll.
- 1921-1925 saknas, 1926-1951 Med hälsovårdsnämndens protokoll 1923-1930 och familjebidragsnämndens protokoll 1940-1942.

Arkivförteckningar
- Odat. (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Inkomna handlingar
- 1901-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Huvudböcker
- 1863-1893. Med huvudböcker 1849-1862, 1894-1924, 1925-1948 saknas, 1949-1951.

Kassaböcker
- 1936-1951.

Dagböcker
- 1945-1951.

Verifikationer
- 1942-1951. Häri även kommunalstämman. Protokoll 1863-1893.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1927-1951. Med protokoll från beslut om att barnavårdsnämnden ej skulle ha egen kassa utan alla avgifter skulle utgå ifrån kommunalkassan 1927, vilket kom att bestå fram till 1939 då nämnden fick egen kassa.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1930-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård
- 1937 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Huvudböcker
- 1939-1951.

Kassaböcker
- 1942-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1942 (ingår i kommunalnämnd).

Huvudböcker
- 1942-1945 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Kassaböcker
- 1944-1945.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även arbetslöshetskommitté t.o.m. 1944 samt nykterhetsnämnd t.o.m. 1951.
- 1925-1951. Med protokoll från sammanträde fattigvårdsstyrelsen - nykterhetsnämnden 1946.

Inkomna skrivelser
- 1930-1949.

Fattigvårdsakter
- 1931-1949. Häri även inkomna skrivelser 1930-1949, verifikationer 1944-1951, kommunalstämman. Sammandrag av räkenskaper 1940-1951, kommunalnämnden. Arkivförteckningar och inkomna handlingar 1901-1951, barnavårdsnämnden. Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård 1937 och liggare över barnavårdsmannaskap 1930-1951.

Huvudböcker
- 1944-1951. Med familjebidragsnämndens huvudböcker 1942-1945.

Kassaböcker
- 1944-1951.

Verifikationer
- 1944-1951.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1923-1930 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Kristidsnämnd

Kassaböcker
- 1942-1949.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
1914-1928, 1929-1941 lucka, 1942-1947.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan