Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Skarhult
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1881-1910. Med protokoll från sammanträde för val av nämndeman för Östra Strö och Skarhults kommuners valkrets 1888 och protokoll för beslut om annonsering av alla kommuners angelägenheter i tidningen "Skåningen Eslövs tidning" 1898.
- 1911-1936. Med protokoll från beslut om ett gemensamt kommunalförbund med Östra Strö, Hurva, Gudmuntorp och Bosjöklosters kommuner för byggande av ett ålderdomshem i Hurva 1929, vilket byggdes 1932 och protokoll från gemensamt sammanträde med Skarhult, Östra Strö, Borlunda och Skeglinge kommuner för beslut om inköp av tomt till bostadsbyggande åt polis- och barnmorskedistriktet vid Skarhults järnvägsstation 1936.
- 1937-1951.

Protokollsbilagor
- 1932-1951 (ingår i kommunalnämnd).

Röstlängder
- 1945-1950 (ingår i kommunalnämnd).

Inkomna skrivelser
- 1892-1951.

Sammandrag av räkenskaper
- 1942-1951 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1902-1951, livsmedelsnämnd 1916-1917, brödkontrollnämnd 1917, hälsovårdsnämnd 1922-1939, arbetslöshetskommitté 1929-1951, kristidsnämnd 1950-1951, inkvarteringsnämnd 1940-1947, civilförsvarsnämnd 1948-1951, granskningsnämnd 1946-1951, hemhjälpsnämnd 1947-1951 och byggnadsnämnd 1948-1951.
- 1911-1933. Med ett protokoll från Skarhults m.fl. kommuners polisdistriktsförbund 1933 och fattigvårdsstyrelsen. Protokoll 1919-1921.
- 1933-1950. Med protokoll från gemensamma sammanträden med kommunalnämnden och hälsovårdsnämnden 1936-1939 och kristidsnämnden. Protokoll 1940.

Arkivförteckningar
- Odat. (ingår i biblioteksstyrelse).

Inkomna skrivelser
- 1932-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1936-1951. Innehåller: Arrendekontrakt, köpebrev, avstyckningsprotokoll, lagfarts- och gravationsbevis, sotningstaxa, brandordning, släckningsavtal, en översiktskarta över Eslövs flygplats samt handlingar angående den förestående kommunindelningen inom landet. Häri även inkomna skrivelser 1932-1951, samarbetsnämnden. Protokoll och handlingar 1950 samt kommunalstämman. Protokollsbilagor 1932-1951, sammandrag av räkenskaper 1942-1951, röstlängder 1945-1950 och inkomna skrivelser 1892-1951.

Huvudböcker
- 1863-1892, Med räkenskaper 1853-1862, 1893-1916, 1917-1922 saknas, 1923-1931, 1932-1950 saknas, 1951.

Kassaböcker
- 1932-1951.

Arbetslöshetskommitténs kassaböcker
- 1931-1937.

Verifikationer
- 1940-1951.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1922-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1922-1951, 1937-1951 (ingår i Skarhults kommun 1952-1970).

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- 1926-1951.

Inkomna handlingar
- 1925-1944.

Barnavårdsmannaakter
- Odat. 12-05-19 - 35-06-12 Häri även personakter över barn som varit föremål för samhällsvård 1930-1947 och inkomna handlingar 1925-1944.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård
- 1930-1947.

Huvudböcker
- 1923-1945.

Kassaböcker
- 1946-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1939-1951.

 

 

Biblioteksstyrelse

Protokoll och räkenskaper
- 1925-1951. Häri även kommunalnämnden. Arkivförteckningar, familjebidragsnämnden. Protokoll 1940-1951, fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdsakter 1937-1950, inkomna handlingar 1940-1949 och nykterhetsnämndens handlingar 1937-1950, folkskolestyrelsen. Protokollsbilagor 1948-1951, Tjänstematriklar 1948-1951, skattekort 1948-1951 och byggnadshandlingar 1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1951 (ingår i biblioteksstyrelse).

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1925-1951.
- 1919-1921 (ingår i kommunalnämnd), 1921-1924.

Inkomna handlingar
- 1940-1949 (ingår i biblioteksstyrelse).

Fattigvårdsakter
- 1937-1950 (ingår i biblioteksstyrelse).

Nykterhetsnämndens handlingar
- 1937-1950 (ingår i biblioteksstyrelse).

Huvudböcker
- 1921-1932. Med protokoll 1921-1924.

Kassaböcker
- 1933-1951.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokollsbilagor
Skarhults kommun bildade folkskolestyrelse 1948. Protokoll saknas 1948-1951.
- 1948-1951 (ingår i biblioteksstyrelse).

Liggare över skolpliktiga barn
- 1948-1951. Med skolrådets liggare 1932-1947.
- 1948-1951 (ingår i Skarhults kommun, skolstyrelse). Med skolrådets liggare 1944-1947.
- 1949-1951 (ingår i Skarhults kommun, skolstyrelse).

Tjänstematriklar
- 1918-1951 (ingår i Skarhults kommun, skolstyrelse, tjänstematriklar 1952-1968).
- 1948-1951 (ingår i biblioteksstyrelse).

Byggnadshandlingar
- 1951 (ingår i biblioteksstyrelse).

Huvudböcker
- 1948. Med skolrådets huvudböcker 1925-1947, 1949-1951.

Kassaböcker
- 1948-1951. Gäller de anställdas löner. Med skolrådets kassaböcker 1931-1947.
- 1948-1951. Med skolrådets kassaböcker 1947.

Avlöningsjournaler
- 1948-1951. Med skolrådets avlöningsjournaler 1947.

Skattekort
- 1948-1951 (ingår i biblioteksstyrelse). Med skolrådets skattekort 1947.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1936-1939 (ingår i kommunalnämnd 1940-1951).

 

 

Kristidsnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även kristidsnämnd 1950-1951.
- 1940 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1933-1946.

 

 

Samarbetsnämnd

Protokoll och handlingar
- 1950 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Kommunalstämma

Protokoll
Skarhults kommun bildades 1952 av Holmby, Gårdstånga, Östra Strö, Borlunda, Skeglinge och Skarhults kommuner. Den bestod t.o.m. 1970, för att fr.o.m. 1971 ingå i den tillsammans med Eslöv stad bildade Eslövs kommun.
- 1952-1954. Med protokoll från förberedande verksamhet 1950-1951.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1952-1953. Med protokoll från förberedande verksamhet 1950-1951, 1954-1970.

Protokollsbilagor
- 1952-1961. Med bilagor till förberedande verksamhet 1950-1951, 1962-1970.

Korrespondens
- 1952-1970 (ingår i kommunalnämnd). Med handlingar från förberedande verksamhet 1951.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även förmedlingsorgan 1952, hästuttagningsnämnd 1952-1955, uttagningsnämnd 1956-1970, arbetslöshetsnämnd 1952-1953, trafiksäkerhetskommitté 1957-1962, egnahemskommitté 1954-1970, industrikommitté 1961, trafiknämnd 1965-1967 och kampanjkommitté 1964-1967.
- 1952-1953. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951, 1954-1970.

Protokollsbilagor
- 1966-1970 (ingår i förmedlingsorganet).

Diarier
- 1967-1970. Häri även inventarier 1965-1969.

Inventarier
- 1965-1969.

Förteckning över befattningshavare med pensionsrätt
- 1966-1967 (ingår i kommunalnämnd).

Personalkort
- 1966-1970.

Korrespondens
- 1952-1970. Med handlingar från förberedande verksamhet 1951. Häri även förteckning över befattningshavare med pensionsrätt 1966-1967 och kommunalfullmäktige. Korrespondens 1952-1970. Överförmyndarens årsredogörelser 1962-1969.

Ämnesordnade handlingar
- 1953-1970. Innehåller: Inteckningsreverser, köpeavtal, lagfartsbevis, gåvoavtal, avstyckningshandlingar, avtals- och arrendekontrakt samt arrende och köpehandlingar med Statens järnvägar.

Handlingar angående vatten och avlopp i Flyinge
- 1958-1959. Innehåller: Programhandlingar, kontrakt och utlåtande angående leverans och montering av maskinell utrustning samt kloakpumpstation, principutredning och redogörelser för vattenförsörjning och avlopp inom Flyinge samhälle.
- 1959-1961. Innehåller: Kontrakt och ritningar för vatten- och avloppsanläggningar inom Flyinge samhälle.

Byggnadshandlingar
- 1952-1969. Innehåller: Byggnadshandlingar för polis- och hemvårdarinnebostad i Skarhult, arkiv- och biblioteksinredning i Skarhults skola, arbetsbeskrivning till blivande fritidsgård i Flyinge, distriktssköterskebostad i Flyinge, oljeeldningsanläggning i rektorsbostaden, ombyggnad av fastigheten Östra Strö 14:19 samt nybyggnad av 5 st. villor i Östra Gårdstånga, Flyinge 19:4-19:8 med protokoll och 4 st. villor i Flyinge 19:2-19:3, 19:9-19:10.
- 1963-1967. Innehåller: Byggnadshandlingar för kommunalhusbygget i Flyinge.
- 1967-1970. Innehåller: Byggnadshandlingar för pensionärshemmet i Kungshult.
- 1967-1970. Innehåller: Byggnadshandlingar för post- och pensionärshuset i Flyinge.

Huvudböcker
Fr.o.m. 1956 hade Skarhults kommun centraliserad kassaförvaltning.
- 1952-1965, 1966 Med budgetredovisningar, 1967-1970.

Kassaböcker
- 1952-1954. Med kassaböcker från förberedande verksamhet 1951, 1954-1970.

Fördelningsböcker
- 1954-1970.

Kassaböcker för egnahemslån
- 1952-1956.

Verifikationer
- 1952. Med verifikationer från förberedande verksamhet 1951, 1953-1970.

Budgetredovisningar
- 1952-1970.

Utgifts- och inkomststater
- 1953-1970.

 

 

Arbetslöshetsnämnd

Protokoll
- 1954-1969.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1952-1957. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.
- 1957-1970. Häri även inkomna handlingar 1952-1968 och utredningar angående föreslagna fosterhem 1963-1969.

Diarium
- 1953-1970.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1952-1959. Med liggare 1937-1951.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1952-1958. Gäller fosterbarn, 1952-1959.

Inkomna handlingar
- 1952-1968.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
Akterna är placerade i alfabetisk ordning.
- 1952-1970.

Barnavårdsmannaakter
Akterna är ordnade efter vederbörande barns personnummer.

- Odat. Akt.nr.36-07-07 - 45-10-10.
- Odat. Akt.nr.46-01-28 - 51-06-23.
- Odat. Akt.nr.52-01-15 - 70-02-03.

Utredningar angående föreslagna fosterhem
- 1963-1969.

Huvudböcker
- 1952-1957.

Kassaböcker
- 1952-1958.

Fördelningsböcker
- 1959-1962, 1963-1964 (ingår i brandstyrelse).

Dagböcker
- 1962-1963.

Barnavårdsmans räkenskaper
- 1969-1970. Med räkenskaper 1971, 1965-1970. Med räkenskaper 1971.

 

 

Biblioteksstyrelse

Protokoll
- 1952-1970. Med protokoll från förberedande sammanträde 1951.

Kassaböcker
- 1952-1954.

 

 

Brandstyrelse

Protokoll och övriga handlingar
- 1952-1970. Häri även barnavårdsnämnden. Inkomna handlingar 1959-1970 och byggnadsnämnden. Inkomna handlingar 1952-1968.

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1952-1970. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Protokollsbilagor
- 1952-1970.

Inkomna handlingar
- 1952-1968 (ingår i brandstyrelse).

Kassaböcker
- 1954-1956.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1952-1966 (ingår i förmedlingsorganet). Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Kassaböcker
- 1952-1956.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen ersattes av socialnämnden fr.o.m. 1957.
- 1952-1956 (ingår i skolstyrelse). Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Huvudböcker
- 1952-1956.

Kassaböcker
- 1952-1956.

 

 

Förmedlingsorgan

Protokoll
Förmedlingsorganet bildades 1953 men räkenskaperna fortsätter att lyda under kommunalnämnden.
- 1953-1958 saknas.
- 1959-1970. Häri även hälsovårdsnämnden. Protokoll 1960-1970, familjebidragsnämnden. Protokoll 1952-1966, hemhjälpsnämnden. Tjänstematriklar 1952-1970 och kommunalnämnden. Protokollsbilagor 1966-1970.

Låneakter
Serien gallras efter lånets 25-åriga giltighetstid plus 1 år efter dess inlösen.
- 1953-1965. Utgallrade 1991.

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll
- 1952-1970. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Tjänstematriklar
- 1952-1970 (ingår i förmedlingsorgan).

Huvudböcker
- 1952-1956.

Kassaböcker
- 1952-1956.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1952-1959. Med protokoll från förberedande sammanträde 1951.
- 1960-1970 (ingår i förmedlingsorgan).

Inkomna handlingar
- 1959-1970 (ingår i brandstyrelse).

Kassaböcker
- 1952-1956.

 

 

Lönenämnd

Protokoll
- 1952-1969.

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll
- 1952-1970 (ingår i socialnämnd). Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

Protokollsbilagor
- 1952-1968 (ingår i socialnämnd).

Kassaböcker
Fr.o.m.1956 hade Skarhults kommun centraliserad kassaförvaltning.
- 1952-1955.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1952-1962.

Pensionsakter
Serien gallras jämlikt S F S 1958:530 med en gallringsfrist av 100 år efter vederbörande pensionstagares födelse.

 

 

Skolstyrelse

Protokoll
- 1952-1970.

Protokollsbilagor
- 1952-1969. Häri även lärarkårens protokoll och handlingar 1955-1968, skolbiblioteksnämndens protokoll med bilagor 1957-1964 och liggare över skolpliktiga barn 1952-1963 med folkskolestyrelsens liggare 1949-1951 och fattigvårdsstyrelsen. Protokoll 1952-1956.

Lärarkårens protokoll och handlingar
- 1955-1968.

Skolbiblioteksnämndens protokoll med bilagor
- 1957-1964.

Diarier
- 1952-1958, 1955-1965 Häri även inventarieförteckningar 1952-1970.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1952-1955. Med skolrådets liggare 1944-1947 och folkskolestyrelsens liggare 1948-1951.
- 1952-1955. Med Östra Strö kommun, folkskolestyrelsens liggare 1944-1951.
- 1952-1963. Med Skarhults kommun, folkskolestyrelsens liggare 1949-1951.

Inventarieförteckningar
- 1952-1970.

Tjänstematriklar
- 1952-1970. Med Skarhults kommun, skolrådets och folkskolestyrelsens tjänstematriklar 1918-1951.

Byggnadshandlingar
- 1952-1969. Innehåller: Byggnads- och reparationshandlingar, kontrakt, arbetsbeskrivningar och besiktningsprotokoll för samtliga skolor inom Skarhults skoldistrikt.

Huvudböcker
- 1952-1958.

Kassaböcker
- 1952-1956.

Fördelningsböcker
- 1957-1965.

Dagböcker
- 1957-1964.

Avlöningsjournaler
- 1952-1969. Innehåller: Avlöningslistor för skolmåltid- och städpersonal samt vaktmästare inom skolan. Häri även avlöningsjournaler 1964-1969.

 

 

Socialnämnd

Protokoll med bilagor
Socialnämnden ersatte fattigvårdsstyrelsen fr.o.m.1957.
- 1957-1970. Häri även nykterhetsnämnden. Protokoll 1952-1970 och protokollsbilagor 1952-1968.

Fördelningsböcker
- 1965.

Dagböcker
- 1957-1965.

 

 

Teknisk Nämnd

Protokoll
- 1960-1970. Häri även vatten- och avloppskommittén. Protokoll och handlingar 1958-1970 och trafiksäkerhetskommittén. Protokoll och handlingar 1963-1970.

Korrespondens
- 1960-1970. Med uppgifter på vatten och avloppsabonnenter inom Skarhults kommun.

Handlingar angående vatten och avlopp
- 1963. Innehåller: Program och kontraktshandlingar för vatten- och avloppsarbeten samt leverans och montering av maskinell utrustning för vatten- och avloppsreningsverk i Kungshults samhälle.
- 1963-1964. Innehåller: Kontraktshandlingar och ritningar för vatten- och avloppsanläggningar i Flyinge, Gårdstånga - Getinge och Kungshult, program angående elinstallation för vattenverket i Kungshult och avloppspumpstation i Gårdstånga - Getinge.
- 1963-1964. Innehåller: Handlingar angående vattenförsörjning och avlopp, kontrakt för maskinell utrustning i Kungshult och Gårdstånga - Getinge samhälle samt överenskommelse och köpeavtal.
- 1963-1967. Innehåller: Program och kontraktshandlingar för yttre ledningsarbeten i Gårdstånga - Getinge samhälle, skötsel- och driftsinstruktioner för maskinella utrustningen i Kungshult. Gårdstånga - Getinge och Flyinge, PM för komplettering av elutrustning och ny borrbrunn vid vattenverket i Flyinge samt servicekontrakt för avloppspumparna i Gårdstånga, Kungshult och Flyinge.
- 1963-1968. Innehåller: Handlingar angående Skånska Lantmännens Centralförening i Flyinge och gatuarbeten i Gårdstånga - Getinge samhälle.
- 1965-1970. Innehåller: Kontraktshandlingar angående gatu- och ledningsarbeten, elinstallationer samt handlingar angående vatten och avlopp inom Kungshults och Flyinge samhällen.
- 1967-1970. Innehåller: Handlingar angående avloppspumpstationer i Kungshults och Gårdstånga - Getinge samhällen, relationsritningar för Flyinge, Gårdstånga - Getinge, vatten, avlopps- och gatuarbeten i Kungshult, Flyinge, Gårdstånga - Getinge samt överenskommelser om markupplåtelse i anledning av gatuomläggning.
- 1968-1970. Innehåller: Handlingar angående installation av vattenmätare i Flyinge, Kungshult och Gårdstånga - Getinge samt kontraktshandlingar för va-arbeten inom Flyinge och Holmby samhällen.
- 1968-1970. Innehåller: Kontraktshandlingar angående beläggnings- och yttre ledningsarbeten för Flyinge, Kungshult och Gårdstånga - Getinge samhällen, va- och gatuarbeten i Östra Gårdstånga och Holmby, protokoll från byggmöten och samtliga slutbesiktningsprotokoll och utlåtande för Holmby, Flyinge, Kungshult och Gårdstånga - Getinge samhällen 1968-1972.

 

 

Trafiksäkerhetskommitté

Protokoll och handlingar
- 1963-1970 (ingår i teknisk nämnd).

 

 

Vatten- och avloppskommitté

Protokoll och handlingar
- 1958-1970 (ingår i teknisk nämnd). Innehåller: Servitutavtal och överenskommelser med fastighetsägare.

 

 

Valnämnd

Röstlängder
- 1952-1966.

 

 

Överförmyndare

Årsredogörelser
- 1962-1969 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Hemhjälpsförbund

Protokoll
Hemhjälpsförbund som bestod av Skarhult, Borlunda, Skeglinge och Östra Strö kommuner bildades 1945 och trädde i likvidation vid kommunsammanslagningen 1952.
- 1945-1951.

Kassaböcker
- 1947-1949.

 

 

Polisdistriktsförbund

Protokoll
Polisdistriktsförbundet som bestod av Skarhult, Borlunda, Skeglinge och Östra Strö kommuner bildades 1932 och gick i likvidation vid kommunsammanslagningen 1952.
- 1933-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1932-1951. Innehåller: Köpekontrakt och byggnadshandlingar för uppförande av polishus i Skarhult 1936 samt pensionshandlingar och inkomna skrivelser Häri även Stehag m.fl. kommuners polisdistriktsförbund. Protokoll och handlingar 1939-1951. V. Sallerup m.fl. kommuners polisdistriktsförbund. Protokoll och handlingar 1928-1949.

Kassaböcker
- 1937-1951.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan