Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Röstånga
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
Arkivhandlingar från Röstånga kommun omfattar endast Billinge som den 1 jan. 1969 sammanlades med Eslövs stad för att fr.o.m. 1971 ingå i den tillsammans med Eslövs stad bildade Eslövs kommun.
- 1962-1968.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
- 1968.

Arkivförteckningar
- Odat. (ingår i fattigvårdsstyrelse), Arkivförteckning 1968.

Byggnadshandlingar
- 1952-1968 (ingår i fattigvårdsstyrelse). Innehåller: Entreprenadkontrakt, arbetsbeskrivning, anbud och ritningar till brandgarage.

Ämnesordnade handlingar
- 1952-1962. Innehåller: Handlingar angående stiftelsen Röstånga bostäder, ritningar angående Rönnemölla, förslag till byggnadsplan för Billinge stationssamhälle, uppgifter angående vattenförsörjning och avlopp inom Billinge kommun, arbetsbeskrivning för ombyggnad av lönebostället Nr. 1 i Billinge, köpe- och arrendekontrakt samt förteckning över fastigheter inom Billinge och Stockamöllans kommuner. Häri även fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdsakter 1952-1954 och hälsovårdsnämnden. Protokoll med bilagor 1952-1968 och inkomna skrivelser 1960-1966. Överförmyndarens årsredogörelser 1968.

Budgetredovisningar
- 1968 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

 

 

Barnavårdsnämnd

Barnavårdsmans räkenskaper
- 1963-1968. Med någon räkenskap 1969.

 

 

Byggnadsnämnd

Byggnadslovsansökningar
- 1952-1968 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Fattigvårdsakter
- 1952-1954 (ingår i kommunalnämnd).

Byggnadshandlingar
- 1952-1969. Innehåller: Byggnadshandlingar för pensionärshemmet i Stockamöllan. Häri även byggnadsnämnden. Bygglovsansökningar 1952-1968, kommunalnämnden. Byggnadshandlingar 1952-1968, arkivförteckningar 1968, budgetredovisning 1968 samt ekonomisk reglering med anledning av kommunsammanslagningen den 1 januari 1969.
- 1953-1968. Innehåller: Entreprenadkontrakt, anbud, ritningar och byggnadshandlingar för pensionärshemmet i Billinge.

Inventarieförteckningar
- 1952-1956 (ingår i Billinge kommun, fattigvårdsstyrelse).

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll med bilagor
- 1952-1968 (ingår i kommunalnämnd). Med ett protokoll 1951.

Inkomna skrivelser
- 1960-1966 (ingår i kommunalnämnd).

Kassaböcker
- 1952-1963. Med Billinge kommun, hälsovårdsnämnden kassaböcker 1941-1951.

Dagböcker
- 1952-1963. Med Billinge kommun, hälsovårdsnämnden, sjukvårdsjournaler 1946-1951.

 

 

Skolstyrelse

Byggnadshandlingar
- 1960-1968. Innehåller: Handlingar angående ritningar, anbud, entreprenadkontrakt och slutbesiktning av ny gymnastikbyggnad i Billinge samt förslag till bespisningsbyggnad i Billinge 1968.

 

 

Överförmyndare

Årsredogörelser
- 1968 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Billinge vatten- och avloppskommitté

Protokoll
- 1959-1962.

Handlingar angående vatten och avlopp
- 1952-1962. Innehåller: Handlingar angående vatten- och avloppsanläggningar, ritningar, avtal, anbud och skötselinstruktioner för vatten- och avloppsverket i Billinge.
- 1956-1966. Innehåller: Handlingar angående vatten- och avloppsanläggningar, utbyggnadsetapp I, program för elinstallationer inom vattenverket i Billinge, entreprenadkontrakt, förslag samt redogörelser över grundvattenundersökningar inom Billinge samhälle.
- 1959-1963. Innehåller: Handlingar angående entreprenadkontrakt, program och arbetsbeskrivning över ledningsarbeten inom Billinge samhälle.

Verifikationer
- 1952-1960. Häri även verifikationer 1949-1951, protokoll 1959-1962 och kartor 1952.

Kartor
- 1952. Innehåller: Ritningar och förslag till vatten- och avloppsanläggningar inom Billinge samhälle. Häri även kartor 1949.

 

 

Stockamöllans vatten- och avloppsnämnd

Protokoll
- 1962.

Handlingar angående vatten och avlopp
1956-1967. Innehåller: Handlingar angående vatten- och avloppsanläggningar etapp I, ritningar, entreprenadhandlingar, förslag, skötselinstruktion för vatten- och avloppsanläggningar samt anbud och kontraktshandlingar för avloppsanläggningar i Stockamöllan. Häri även protokoll 1962.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan