Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Reslöv
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1863-1874.
- 1875-1883. Med protokoll förda vid gemensamma sammanträden med brohållningsskyldiga hemmansägare angående reparation av sockenbron i Reslöv 1879 och bron över ån vid klockarboställets egendom 1880.
- 1884-1896. Med protokoll förda vid sammanträde för val av en ledamot till riksdagens andra kammare för Onsjö härads valkrets 1887 och protokoll från sammanträde med snöploglagen för val av plogfogdar inom Reslövs socken 1896.
- 1897-1950.

Röstlängder
- 1942 (ingår i kommunalnämnd).

Inkomna skrivelser
- 1937 (ingår i kommunalnämnd).

Sammandrag av räkenskaper
- 1909-1951 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1919-1951.

Valberedningsnämndens protokoll
- 1919-1933.

Protokollsbilagor
- 1932-1951.

Inkomna skrivelser
- 1942-1951. Häri även protokollsbilagor 1932-1951.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även livsmedelsnämnd 1916-1920, barnavårdsnämnd 1916-1925, hästuttagningsnämnd 1920-1950, arbetslöshetskommitté 1922-1951, odlingsnämnd 1918-1919, hälsovårdsnämnd 1903-1951, byggnadskommitté 1917-1947, nykterhetsnämnd 1927-1938, luftskyddsnämnd 1939-1945, brandstyrelse 1946-1951, inkvarteringsnämnd 1941-1945, vägnämnd 1943-1951, förmedlingsorgan 1949-1951 och byggnadsnämnd 1948-1951.
- 1863-1886, lucka 1870-1876. Med protokoll förda vid entreprenadauktioner i Sibbarps skola av bröd och bränntorv och i Reslövs skola av korn att delas ut åt socknens fattiga 1864-1868 samt protokoll förda vid auktion i Reslövs kommunalhus på omhändertagande av 3 minderåriga barn 1868.
- 1887-1897. Lucka.
- 1898-1909. Med protokoll förda vid gemensamt sammanträde med hälsovårdsnämnden angående förorening som en följd av utsläpp av avloppsvatten i Saxån ifrån Marieholms yllefabrik 1903.
- 1909-1914, 1914-1919 Med protokoll förda vid gemensamma sammanträden med kommunalnämnden och livsmedelsnämnden angående brödsädesregleringen och från sammanträde med Reslövs byggnadskommitté 1917 samt protokoll från sammanträde med fattigvårdsstyrelsen den 31 december 1918.
- 1919-1925. Med protokoll från gemensamma sammanträden med arbetslöshetskommittén angående de arbetslösas situation, varför det beslöts att stenskärvning för väglagning skulle utföras till ett pris av 80 öre hl. 1922, vilket sänktes 1924 till 75 öre.
- 1926-1935. Med protokoll från gemensamt sammanträde med hälsovårdsnämnden 1928.
- 1935-1944. Med protokoll från sammanträde med kommittén för utredande av enskilda vägar 1938 samt protokoll från sammanträden med byggnadskommittén för kommunalhus och brandstation i vilken även inreddes badhus 1939-1941.
- 1944-1948. Med protokoll förda vid gemensamt sammanträde med kommunalnämnden i Reslövs, Torrlösa och Östra Karaby kommuner i anledning av namnförslag till den förestående kommunsammanslagningen 1947 och protokoll från gemensamt sammanträde med Reslövs kommunalnämnd, skolstyrelse och kyrkoråd 1948.
- 1949-1951.

Protokollsbilagor
- 1904-1951. Häri även kommunalstämman. Röstlängder 1942, sammandrag av räkenskaper 1909-1951 och inkomna skrivelser 1937.

Koncept
- 1908-1916. "Kopiebok".

Diarier
- 1950-1951.

Arkivföretckningar
- Odat. Arkivförteckning 1961. Innehåller även förteckning över Marieholms municipalsamhälle och Östra Karaby kommun.

Inventarier
- 1863-1951. Angående Reslövs kommuns handlingar 1949-1951. Häri även inventarier 1952-1954.

Liggare över befattningshavare med pensionsrätt
- 1926-1951. Häri även Marieholms kommun, kommunalnämnden. Liggare över befattningshavare med pensionsrätt 1952-1954.

Hälsovårdsnämndens liggare för den kommunala tillsynen
- 1913-1941.

Bostadsregister
- 1946.

Korrespondens
- 1863-1951. Häri även förmedlingsorganets handlingar 1949-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1885-1951. Innehåller: Köpekontrakt, avtal, gravationsbevis och lagfart, arrendekontrakt, brandordning, sotningstaxa och byggnadshandlingar angående pensionärshem.
- 1936-1939. Innehåller: Byggnadshandlingar angående kommunalhus och brandstation. Häri även liggare över befattningshavare med pensionsrätt 1926-1954.

Förmedlingsorganets handlingar
- 1949-1951. Innehåller även kassaböcker för egnahemsbyggen 1951-1953.

Huvudböcker
- 1863-1951.

Kassaböcker
- 1892-1902 Angående Reslövs fattiggård, 1903-1908, 1909-1916 Med konceptkassabok 1918, 1917-1951.

Verifikationer
- 1914-1923, lucka 1915-1916 och 1918-1919, 1924-1951.

Arbetslöshetskommitténs räkenskaper
- 1920-1946. Häri även civilförsvarsnämnden. Protokoll 1945-1951 och räkenskaper 1938-1951, fattigvårdsstyrelsen. Statstik 1937-1951 och jordbrukardaghemskommittén. Protokoll och handlingar 1942-1950.

Fonders räkenskaper
- 1949-1951. Angående Måns Perssons fond. Häri även räkenskaper 1952.

Statistik
- 1936. Angående folkräkningen i Reslövs kommun.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1926-1937. Med ett protokoll från 1925, 1938-1951.

Koncept
- 1932-1935.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1926-1951. Häri även liggare 1918-1925, liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1927-1951, koncept 1932-1935 och tjänstematriklar 1949.
- 1943-1951 (ingår i Marieholms kommun, barnavårdsnämnd).

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet samhällsvård och skyddsuppfostran
Gäller även fosterbarn
- 1927-1951. Häri även Marieholms kommun, barnavårdsnämnd. Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1952.
- 1938-1951 (ingår i Marieholms kommun, barnavårdsnämnd).

Tjänstematriklar
- 1949.

Korrespondens
- 1926-1951. Innehåller även handlingar angående inspektion av fosterhem, adoptionshandlingar samt råd och anvisningar i socialfrågor.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade.

Fosterbarnsinspektörens anteckningar
- 1946-1951. (ingår i Marieholms kommun, barnavårdsnämnd).

Huvudböcker
- 1926-1944. Häri även huvudböcker 1918-1925.

Kassaböcker
- 1926-1949, 1948-1951 Gäller barnavårdsmans räkenskaper, 1949-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1938-1951.

 

 

Civilförsvarsnämnd

Protokoll
- 1945-1951 (ingår i kommunalnämnd).

Räkenskaper
- 1938-1951 (ingår i kommunalnämnd). Med luftskyddsnämndens räkenskaper och tjänstgöringsbetyg 1943.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1942-1951.

Kassaböcker
- 1940-1942 (ingår i fattigvårdsstyrelse), 1942-1951.

 

 

Fastighetsnämnd

Protokoll
- 1950-1951 (ingår i Marieholms kommun, fastighetsnämnd).

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
- 1919-1948, 1949-1951 (ingår i nykterhetsnämnd).

Koncept
- 1919-1921. "Kopiebok".

Diarier
- 1928-1951 (ingår i Marieholms kommun, fattigvårdsstyrelse).

Liggare över understödstagare
- 1919-1951 (ingår i Marieholms kommun, socialnämnd). Med liggare 1872-1918.
- 1887-1912 (ingår i nykterhetsnämnd).
- 1937-1950.

Korrespondens
- 1920-1951.

Fattigvårdsakter
- 1922-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1919-1934. Innehåller: Barnavårdsärenden före 1926, bouppteckningar, insamlingslistor för inköp av radio till kommunhemmet, kontrakt samt betyg och anställningsbevis. Häri även familjebidragsnämnden. Kassaböcker 1940-1942 och nykterhetsnämnden. Protokoll 1948-1951 och kassaböcker 1939-1951.

Kassaböcker
- 1919-1924. Häri även övriga räkenskaper 1923, 1925-1951.

Inventarier för fattigvården i Reslöv
- 1887-1916 (ingår i nykterhetsnämnd), 1901-1918, 1919-1938 Häri även inventarier 1918. Gäller även kommunalhuset, sjuksköterskans bostad och polisstationen.

Verifikationer
- 1921-1951.

Övriga räkenskaper
- 1893-1912. Angående kommunhemmet.
- 1919-1950. Angående kommunhemmet. Häri även räkenskaper 1888-1918.
- 1923. Angående understödstagares räkenskaper.

Statistik
- 1937-1951 (ingår i kommunalnämnd). Angående vårdtagare inom kommunen.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
- 1932-1939 Häri även skolrådets protokoll 1930-1931, 1939-1951.

Protokollsbilagor
- 1946-1950.

Tjänstematriklar
- 1932-1951. Häri även skolrådets tjänstematriklar 1900-1931.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1932-1951. Häri även Marieholms kommun, skolstyrelsen. Liggare över skolpliktiga barn 1952-1957.
- 1939-1951. Häri även Marieholms och Torrlösa kommuner. Liggare över skolpliktiga barn 1952-1953. Gäller fortsättningsskolan.
- 1949-1951 (ingår i Marieholms kommun, skolstyrelse).

Inkomna handlingar
- 1933-1951.

Byggnadshandlingar
- 1932-1951. Innehåller: Handlingar angående reparationsarbeten av Reslövs och Högestorps skolor, elinstallationer, entreprenadkontrakt, byggnadstillstånd och besiktningsprotokoll. Häri även protokollsbilagor 1946-1950, inkomna handlingar 1933-1951 och verifikationer 1951.

Huvudböcker
- 1932-1944.

Kassaböcker
- 1932. Häri även skolrådets kassaböcker 1930-1931, 1932-1950 (ingår i nykterhetsnämnd),
Gäller fortsättningsskolan, 1933-1945, 1946 lucka, 1947-1951.

Skolbibliotekets kassaböcker
- 1942-1951.

Verifikationer
- 1936-1943, 1944-1951 Innehåller även avlöningslistor för lärarpersonalen.

Avlöningsjournaler
- 1938-1946.

Skattekort
- 1949-1951 (ingår i nykterhetsnämnd).

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll
- 1951 (ingår i nykterhetsnämnd).

 

 

Jordbrukardaghemskommitté

Protokoll och handlingar
- 1942-1950 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Kristidsnämnd

Protokoll
- 1940-1949 (ingår i nykterhetsnämnd).

Kassaböcker
- 1942-1949.

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll
- 1939-1948, 1948-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Protokollsbilagor och övriga handlingar
- 1944-1951. Häri även fattigvårdsstyrelsen. Protokoll 1949-1951, liggare över understödstagare 1887-1912 och inventarier 1887-1916, kristidsnämnden. Protokoll 1940-1949, hemhjälpsnämnden. Protokoll 1951, folkskolestyrelsen. Skattekort 1949-1951 och kassaböcker 1932-1950.

Kassaböcker
- 1939-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1951.

Pensionsakter
Serien gallras jämlikt S F S 1958:530 med en gallringsfrist av 100 år efter vederbörande pensionstagares födelse.

 

 

Pensionärshemskommitté

Protokoll och handlingar
- 1944-1948. Innehåller: Protokoll, anbud, ritningar, kontrakt och besiktningsprotokoll angående pensionärshemmet i Reslöv. Häri även upplysningsnämnden. Protokoll och handlingar 1940-1945 och tomtnämnden. Protokoll och handlingar 1944-1948.

 

 

Tomtnämnd

Protokoll och handlingar
- 1944-1948 (ingår i pensionärshemskommitté). Innehåller: Protokoll, köpekontrakt, inkomna skrivelser, entreprenadkontrakt samt förslag till anläggning av gator och avloppsledningar i Marieholm.

 

 

Upplysningsnämnd

Protokoll och handlingar
- 1940-1945 (ingår i pensionärskommitté). Innehåller även kassaböcker och verifikationer.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan