Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Remmarlöv
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
Remmarlövs kommun kom vid kommunsammanslagningen 1952 att tillhöra Harrie kommun, 1969 - 1970 Eslövs stad för att fr.o.m. 1971 ingå i den tillsammans med Eslövs stad bildade Eslövs kommun.
- 1907-1951. Med protokoll från beslut om tillämpning av nya polislagen och att Västra Sallerup, Virke och Remmarlöv tillsammans skulle bilda ett polisdistrikt 1927.

Inkomna skrivelser
- 1947-1951 (ingår i barnavaårdsnämnd).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1907-1951, livsmedelsnämnd 1916-1921, hälsovårdsnämnd 1920-1944, arbetslöshetskommitté 1929-1951, inkvarteringsnämnd 1941-1944, civilförsvarsnämnd 1945-1951, brandstyrelse 1945-1951 och byggnadsnämnd 1947-1951.
- 1888-1950. Med fattigvårdsstyrelsens protokoll 1919-1920 och protokoll från sammanträde med kommunalnämnden - hälsovårdsnämnden 1927-1944.

Arkivförteckningar
- Odat. (ingår i barnavårdsnämnd).

Inkomna skrivelser
- 1931-1950 (ingår i barnavårdsnämnd).

Huvudböcker
- 1863-1951.

Kassaböcker
- 1911-1951.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1926-1951. Häri även liggare över barnavårdsmannaskap 1922-1951, liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1935-1951, barnavårdsmannaakter 1948, kommunalstämman. Inkomna skrivelser 1947-1951, kommunalnämnden. Arkivförteckningar, inkomna skrivelser 1931-1950 samt fattigvårdsstyrelsen, nykterhetsnämndens protokollsbilagor 1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1922-1951.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1935-1951. Gäller även fosterbarn.

Barnavårdsmannaakter

Kassaböcker
- 1934-1943 Med diarium och avgångsregister, 1943-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1939-1951.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan