Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Östra Strö
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1908-1950.

Sammandrag av räkenskaper
- 1930-1950. Häri även kommunalnämnden. Korrespondens 1930-1951 och arbetslöshetskommittén. Protokoll 1931-1936 samt huvudböcker och kassaböcker 1932-1936.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll med bilagor
- 1936-1951.

Valberedningsnämndens protokoll
- 1934-1951. Häri även inkomna handlingar 1936-1951 och Kungshults föreläsningsförening. Protokoll och kassaböcker 1921-1933.

Inkomna handlingar
- 1936-1951. Med brandordning och sotningstaxa 1946.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll med bilagor
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1907-1951, livsmedelsnämnd 1917-1920, arbetslöshetskommitté 1937-1951, inkvarteringsnämnd 1940-1945, civilförsvarsnämnd 1946-1951, hälsovårdsnämnd 1932-1951, brandstyrelse 1945-1951, vägnämnd 1947-1951 och byggnadsnämnd 1948-1951.
- 1911-1931. Med protokoll från sammanträde med beslut om införande av hundskatt och en avgift av fem kronor per år och hund 1924.
- 1932-1949. Med protokoll från syn av undermåliga bostäder vid Vennberga gård 1936 och 1945 samt protokoll från sammanträde med hälsovårdsnämnden 1947.
- 1950-1951.

Arkivförteckning
- Odat. (ingår i familjebidragsnämnd).

Bostadsregister
- 1943.

Korrespondens
- 1930-1951 (ingår i kommunalstämma). Med köpekontrakt, donationsbrev och testamente.

Huvudböcker
- 1921-1951, 1935-1940 Samtliga nämnder och styrelser, 1945-1951 Samtliga nämnder och styrelser.

Kassaböcker
- 1932-1951.

Verifikationer
- 1932-1951.

Skogsaccislängder
- 1942-1944 (ingår i familjebidragsnämnd).

 

 

Arbetslöshetskommitté

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även arbetslöshetskommitté 1937-1951.
- 1931-1936 (ingår i kommunalstämma).

Huvudböcker
- 1932-1936 (ingår i kommunalstämma).

Kassaböcker
- 1932-1936 (ingår i kommunalstämma). Med uppmätningsböcker 1934-1935.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1921-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1921-1946, 1928-1949, 1933-1951 Med anteckningar 1952, 1949-1951 (ingår i familjebidragsnämnd).

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård
- 1926-1951.

Liggare över fosterbarn
- 1926-1950.

Inkomna handlingar
- 1947-1949 (ingår i familjebidragsnämnd).

Barnavårdsmannaakter
Akterna är ordnade efter vederbörande barns personnummer.
- Odat. Akt nr. 15-12-23 - 51-06-23.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård
- 1938-1946 (ingår i familjebidragsnämnd).

Huvudböcker
- 1923-1951.

Kassaböcker
- 1939-1951.

Kassa- och dagböcker angående mödrahjälp
- 1938-1951.

 

 

Biblioteksstyrelse

Huvudböcker
- 1925-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll och räkenskaper
- 1940-1951. Häri även kommunalnämnden. Arkivförteckningar, skogsaccislängder 1942-1944, barnavårdsnämnden. Liggare över barnavårdsmannaskap 1949-1951, personakter över barn som varit föremål för samhällsvård 1938-1946, inkomna handlingar 1947-1949, fattigvårdsstyrelsen. Kassaböcker 1927-1933, nykterhetsnämndens protokollsbilagor 1950 och kristidsnämndens protokollsbilagor 1950 och kristidsnämnden. Protokoll 1940-1941.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1932-1951.
- 1919-1951.

Nykterhetsnämndens protokollsbilagor
- 1950 (ingår i familjebidragsnämnd).

Huvudböcker
- 1927-1951.

Kassaböcker
- 1927-1933 (ingår i familjebidragsnämnd), 1933-1951.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
Östra Strö kommun bildade folkskolestyrelse 1937.
- 1937-1938 saknas, 1939-1951.

Protokollsbilagor
- 1943-1951.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1937-1939. Med skolrådets liggare 1927-1936, 1937-1951 Med skolrådets liggare 1932-1936, 1944-1951 (ingår i Skarhults kommun, skolstyrelse).

Tjänstematriklar
- 1937-1951. Med skolrådets tjänstematriklar 1908-1951.

Byggnadshandlingar
- 1937-1951. Innehåller: Handlingar angående Östra Strö och Vennberga folkskolor. Häri även tjänstematriklar 1937-1951, protokollsbilagor 1943-1951 och avlöningsjournaler 1937-1951.

Huvudböcker
- 1941-1951.

Kassaböcker
- 1939-1951.

Verifikationer
- 1937-1951.

Avlöningsjournaler
- 1937-1951.

Fonders räkenskaper
- 1937-1951. Med skolrådets räkenskaper 1924-1936.

 

 

Kristidsnämnd

Protokoll
- 1940-1941 (ingår i familjebidragsnämnd).

Kassaböcker
- 1942-1949.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1925, 1926 lucka, 1927-1951.

Pensionsakter
Serien gallras jämlikt S F S 1958:530 med en gallringsfrist av 100 år efter vederbörande pensionstagares födelse. Utgallrade 1993.

 

 

Kungshults föreläsningsförening

Protokoll
Kungshults föreläsningsförening bildades 1921 och gick i likvidation 1933.
- 1921-1933 (ingår i kommunalfullmäktige). Med föreläsningsprogram 1921-1926.

Kassaböcker
- 1921-1933 (ingår i kommunalfullmäktige).

 

 

Brandkårsförbund

Kungshults frivilliga brandkårs protokoll och övriga handlingar
Kungshults frivilliga brandkår som bestod av Östra Strö och Skarhults kommuner bildades 1916 och upphörde 1954.
- 1916-1954.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan