Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Örtofta
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1906-1928. Med kommunalnämndens protokoll 1906-1928. Med protokoll från beslut om bildande av ett polisdistrikt bestående av Örtofta, Lilla Harrie, Stora Harrie och Södervidinge kommuner 1927.
- 1929-1950. Med kommunalnämndens protokoll 1929-1951.

Protokollsbilagor
- 1887-1944 (ingår i valnämnd).

Fyrktalslängder
- 1888-1906 (ingår i valnämnd). Med lucka 1905.

 

 

Kommunfullmäktige

Protokoll
- 1943-1951.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1908-1951, livsmedelsnämnd 1917-1921, dyrtidsnämnd 1917-1920, folkbiblioteksstyrelse 1913-1930, odlingsnämnd 1918, arbetslöshetskommitté 1933-1951, hälsovårdsnämnd 1936-1951, luftskyddsnämnd 1938-1944, brandstyrelse 1941-1951 och förmedlingsorgan 1945-1951.
- 1906-1928 (ingår i kommunalstämma). Med ordningsstadga för Örtofta kommun.
- 1929-1951 (ingår i kommunalstämma). Med protokoll från sammanträde med kommunalnämnden - brandstyrelsen 1947 och protokoll från beslut om försäljning av Slättängs skola 1948 till ett pris av 12.000 kronor.

Inkomna skrivelser
- 1863-1939. Häri även fattigvårdsstyrelsen. Korrespondens 1931-1949 och byggnadsnämnden. Protokollsbilagor 1948-1950.

Handlingar angående gatubelysning
- 1934-1945 (ingår i barnavårdsnämnd).

Huvudböcker
- 1905-1925. Med fattigvårdsstyrelsens huvudböcker 1919-1925 och väghållningsskyldigas räkenskaper 1907-1922.
- 1926-1943. Med fattigvårdsstyrelsens huvudböcker 1926-1943 och elverkets räkenskaper 1926-1943.
- 1944-1951. Med fattigvårdsstyrelsens huvudböcker 1944 och elverkets räkenskaper 1944-1945.

Kassaböcker
- 1925-1951.

Verifikationer
- 1888-1951.

Fonders räkenskaper
- 1875-1951 (ingår i Eslövs stad - Eslövs kommun, Stiftelser och förbund, Stiftelsen Grevinnan Eva Dückers sjukvårdsstiftelse).

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1925-1951.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1926-1936. Häri även liggare över fosterbarn 1926-1936, civilförsvarsnämnden. Kassaböcker 1945-1951, kommunalnämnden. Handlingar angående gatubelysning 1934-1945 samt fattigvårdsstyrelsen. Liggare över understödstagare 1923-1939 och byggnadshandlingar 1946-1949, 1937-1948.

Liggare över fosterbarn
- 1926-1951.

Huvudböcker
- 1926-1951.

Kassaböcker
- 1926-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1938-1951.

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1945-1951.

Protokollsbilagor
- 1948-1950 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Civilförsvarsnämnd

Kassaböcker
- 1945-1951 (ingår i barnavårdsnämnd).

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1951.

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1932-1951.
- 1919-1951.

Liggare över understödstagare
- 1923-1939 (ingår i barnavårdsnämnd).

Korrespondens
- 1931-1949 (ingår i kommunalnämnd).

Byggnadshandlingar
- 1946-1949 (ingår i barnavårdsnämnd). Innehåller: Byggnadshandlingar för pensionärshemmet i Örtofta.

Huvudböcker
- 1919-1944 (ingår i kommunalnämnd), 1945-1951, 1946-1951 Angående pensionärshemmet i Örtofta.

Kassaböcker
- 1946-1951.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
Örtofta kommun bildade folkskolestyrelse 1944.
- 1944-1951. Med skolrådets protokoll 1938-1943.

Folk- och skolbiblioteksstyrelsens protokoll
Örtofta folkbibliotek utgjordes 1913-1930 av Örtofta kommunalnämnd men bildade tillsammans med skolrådet och senare folkskolestyrelsen folk- och skolbiblioteksstyrelse 1931-1951.
- 1944-1951. Med skolrådets protokoll 1931-1943.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1944-1951. Med skolrådets liggare 1925-1943 och liggare 1952, 1951 Med liggare 1952.

Tjänstematriklar
- 1944-1951. Med skolrådets tjänstematriklar 1906-1943.

Huvudböcker
- 1944-1951. Med skolrådets huvudböcker 1871-1943 och ett protokoll 1871.

Kassaböcker
- 1944-1951.

Folk- och skolbiblioteksstyrelsens kassaböcker
- 1944-1951. Med skolrådets kassaböcker 1941-1943.

Verifikationer
- 1944-1951. Häri även tjänstematriklar 1944-1951 och liggare över skolpliktiga barn 1951.

 

 

Kristidsnämnd

Kassaböcker
- 1942-1949.

 

 

Valnämnd

Röstlängder
- 1921-1944. Häri även kommunalstämman. Fyrktalslängder 1888-1906 och protokollsbilagor 1887-1944.

 

 

Kommunalförbund

Protokoll och handlingar
Kommunalförbundet som bestod av Örtofta, Håstad och Lilla Harrie kommuner bildades 1945 och gick likvidation vid kommunalsammanslagningen 1952.
- 1945-1951. Häri även Västra Sallerups m.fl. kommuners hemhjälpsförbund. Protokoll och övriga handlingar 1945-1951.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan