Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Östra Karaby
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
Östra Karaby kommun hette fram till 1920-talet Östra Karleby kommun.
- 1928-1951. Med protokoll förda vid gemensamt sammanträde med tings- och fånghusbyggnadsskyldige för val av ombud till tingsstället i Åkarp 1930-1932 och protokoll förda vid sammanträde med delägarna i snöploglaget inom Onsjö härads väghållningsdistrikt 1936.

Protokollsbilagor
- 1950-1951 (ingår i kommunalnämnd).

Röstlängder
- 1919-1950 (ingår i kommunalnämnd).

Sammandrag av räkenskaper
- 1948-1951 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även arbetslöshetskommitté 1932-1951, hälsovårdsnämnd 1939-1948, byggnadsnämnd 1949-1951, civilförsvarsnämnd 1949-1951 och förmedlingsorgan 1949-1951.
- 1891-1951. Luckor: 1892,1897-1898 och 1936. Med protokoll förda vid sammanträde för val av ledamöter i samarbetsdelegationen för den planerade kommunsammanslagningen 1950. Innehåller även fattigvårdsstyrelsen 1950. Protokoll 1919-1949, valnämnden. Protokoll 1910-1930 och kristidsnämnden. Protokoll 1940-1949.

Arkivförteckningar
- Odat. Arkivförteckning 1961 (ingår i Reslövs kommun kommunalnämnd).

Inkomna skrivelser
- 1947-1951.

Huvudböcker
- 1943-1950, som också innehåller kassaböcker 1950-1951. Häri även inkomna skrivelser 1947-1951, brandstyrelsen. Protokoll och handlingar 1950-1951, fattigvårdsstyrelsen. protokoll 1950 och nykterhetsnämndens handlingar 1947-1951, hälsovårdsnämnden. protokoll och handlingar 1949-1951 samt kommunalstämman. protokollsbilagor 1950-1951, röstlängder 1919-1950 och sammandrag av räkenskaper 1948-1951.

Kassaböcker
- 1950-1951.

Verifikationer
- 1949-1951 (ingår i familjebidragsnämnd).

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1925-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1927-1950.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1929-1949. Gäller även fosterbarn.

Inkomna skrivelser
- 1934-1951.

Barnavårdsmannaakter
Akterna är ordnade efter vederbörande barns personnummer.
- Odat. 25-02-12 42-02-19. Häri även liggare över barnavårdsmannaskap 1927-1950, liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1929-1949 och inkomna skrivelser 1934-1951.

Kassaböcker
- 1926-1951. Gäller även kassaböcker angående mödrahjälp 1938-1951. Häri även fattigvårdsstyrelsen, fattigvårdsakter 1946-1947 och verifikationer 1950-1951.

 

 

Brandstyrelse

Protokoll och handlingar
- 1950-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1951. Häri även kassaböcker 1940-1951, kommunalnämnden. verifikationer 1949-1951 och fattigvårdsstyrelsen. Socialregister 1937-1951.

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1921-1951.
- 1919-1949 (ingår i kommunalnämnd med lucka 1922-1948).
- 1950 (ingår i kommunalnämnd).

Socialregister
Är alfabetiskt ordnad efter vederbörandes familjenamn.
- 1937-1951 A-Ö (ingår i familjebidragsnämnd).

Fattigvårdsakter
- 1946-1947 (ingår i barnavårdsnämnd).

Nykterhetsnämndens handlingar
- 1947-1951 (ingår i kommunalnämnd).

Huvudböcker
- 1925-1951.

Verifikationer
- 1950-1951 (ingår i barnavårdsnämnd).

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll och handlingar
- 1949-1951 (ingår i kommunalnämnd).

 

 

Kristidsnämnd

Protokoll
- 1940-1949 (ingår i kommunalnämnd).

Kassaböcker
- 1942-1950.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1951.

Pensionsakter
Serien gallras jämlikt S F S 1958:530 med en gallringsfrist av 100 år efter vederbörande pensionstagares födelse. Utgallrade 1982.

 

 

Valnämnd

Protokoll
- 1910-1930 (ingår i kommunalnämnd).

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan