Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Löberöd
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
Löberöds kommun bildades 1952 av Harlösa, Hammarlunda och Högseröds kommuner samt Löberöds municipalsamhälle som upphörde 1954. Löberöds kommun bestod t.o.m. 1970 för att fr.o.m. 1971 ingå i den tillsammans med Eslövs stad bildade Eslövs kommun.
- 1952-1954. Med protokoll från förberedande sammanträden 1950-1951.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1952-1956. Med protokoll från förberedande sammanträden 1950-1951, 1957-1970.

Protokollsbilagor
- 1952-1970. Med protokollsbilagor från förberedande sammanträden 1950-1951.

Inkomna skrivelser
- 1952-1970. Med handlingar från förberedande verksamhet 1951.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1952-1955, arbetslöshetsnämnd 1952-1970, förmedlingsorgan 1952-1970 och civilförsvarsnämnd 1956-1970.
- 1952-1955. Med protokoll från förberedande sammanträden 1950-1951, 1955-1970.

Protokollsbilagor
- 1952-1970.

Byggnadskommitténs protokoll
- 1960-1968. Protokoll angående byggandet av egnahemsvillor i Löberöd och Harlösa, pensionärs- och ålderdomshem i Löberöd samt pensionärshemskommitténs protokoll angående pensionärshemmen i Hammarlunda, Harlösa och Löberöd.

Liggare över kommunala förtroendemän
- 1960-1970.

Tjänstematriklar
- 1952-1970. Angående inom kommunen anställd personal. Innehåller även personkort förda över anställningstiden.

Personalkort
- 1953-1970.

Inkomna skrivelser
- 1952-1970.

Byggnadshandlingar
- 1959-1962. Innehåller: Byggnadshandlingar, entreprenadkontrakt och besiktningsprotokoll för 9 st. egnahemsvillor i Löberöd och Harlösa. Häri även tjänstematriklar 1952-1970 och byggnadskommitténs protokoll 1960-1968.
- 1959-1964. Innehåller: Entreprenadkontrakt, besiktningsprotokoll och byggnadskommitténs handlingar för tandpolikliniken i Löberöd.
- 1962-1968. Innehåller: Besiktningsprotokoll och entreprenadkontrakt angående pensionärshemmet i Harlösa, anbud, arbetsbeskrivning och kostnadsförslag till ändringsarbeten inom Harlösa ålderdomshem samt entreprenadkontrakt, anbud, ritningar och besiktningsutlåtande från ombyggnad av apoteket i Löberöd.
- 1963. Innehåller: Byggnadshandlingar, entreprenadkontrakt och ritningar för tandpolikliniken i Löberöd.
- 1963. Innehåller: Handlingar angående vvs.-installationer, el-installationer, kontrakts- och programhandlingar för vatten och avloppsledningar samt trädgårdsanläggning för tandpoliklinikens nybyggnad i Löberöd.
- 1967-1968. Innehåller: Arkitekthandlingar, överenskommelse mellan tele och kommunalnämnden i Löberöd, entreprenadkontrakt för inredning av möbler och textilier samt kontrakt och byggnadshandlingar för uppförande av nytt pensionärs- och ålderdomshem i Löberöd.
- 1967. Innehåller: Värme, olja, sanitärs- och kylinstallationer inom pensionärs- och ålderdomshemmen i Löberöd.

- 1967-1968. Innehåller: Handlingar angående ventilationstekniska installationer inom pensionärs- och ålderdomshemmen i Löberöd.
- 1967. Innehåller: Entreprenadkontrakt för trädgårdsanläggning, åskskyddsanläggning och målningsarbeten inom pensionärshemmet i Löberöd.
- 1967. Innehåller: Handlingar angående elanläggningar inom pensionärs- och ålderdomshemmen i Löberöd.
- 1967-1970. Innehåller: byggmötes- och besiktningsprotokoll från pensionärs- och ålderdomshemsbyggen i Löberöd.
- 1967. Innehåller: Ritningar till vvs- och ventilationsanläggningar för pensionärs- och ålderdomshemmen i Löberöd.

Övriga ämnesordnade handlingar
- 1952-1970. Innehåller: Entreprenadkontrakt, besiktningsprotokoll och övriga handlingar angående kommunens fastigheter, köpebrev och kontrakt, avstyckningshandlingar, lagfarts- och gravationsbevis, gåvobrev, överenskommelser och testamente.

Huvudböcker
Fr.o.m. 1952 hade Löberöds kommun centraliserad kassaförvaltning.
- 1952-1963, 1964 Här ingår även budgetredovisningar, 1965-1970.

Kassaböcker
- 1952. Med kassabok från förberedande verksamhet 1951, 1953-1970.

Fördelningskort
- 1952-1958, 1958-1968 Angående bostadslån, 1959-1970.

Inventarieförteckningar
- 1958-1968.

Verifikationer
- 1952-1970.

Budgetredovisning
- 1952-1970.

Utgifts- och inkomststater
- 1952-1970. Med handlingar 1951.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll med bilagor
- 1952-1960. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.
- 1961-1970. Häri även utredningar angående föreslagna fosterhem 1963-1968 och barnavårdsmans räkenskaper 1956-1970 samt inkomna handlingar 1952-1960.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1952-1969. Fosterbarn (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1952-1970 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- 1952-1965 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Inkomna handlingar
- 1952-1960.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade.

Utredningar angående föreslagna fosterhem
- 1963-1968.

Barnavårdsmans räkenskaper
- 1956-1970. 

 

 

Biblioteksstyrelse

Protokoll
- 1952-1969. Med protokoll från förberedande sammanträde 1951. Biblioteksstyrelsen hade inget sammanträde under 1970 på grund av den förestående kommunsammanslagningen till Eslövs kommun 1971.

 

 

Brandstyrelse

Protokoll och handlingar
Brandstyrelsen bildades 1955 och ersatte Löberöds m.fl. kommuners brandförsvarsförbund.
- 1955-1970. Med Löberöds brandförsvarsförbunds protokoll 1948-1954.

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1955-1958 saknas, 1959-1970.

Protokollsbilagor
- 1955-1970.

Korrespondens
- 1957-1970. Innehåller även lantmäteriets kallelser till tomtmätning 1960-1963.

Byggnads- och stadsplaner
- 1954-1969. Innehåller: Stadsplan och ritningar för Löberöds samhälle, byggnadsplan och ritningar för Revinge by och Södra Sandby samt Harlösa samhälle.

 

 

Familjebidragsmämnd

Protokoll
- 1952-1970. Med protokoll från förberedande sammanträde 1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll med bilagor
Fattigvårdsstyrelsen ersattes av socialnämnden fr.o.m.1957.
- 1952-1956. Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.Häri även liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1952-1969, liggare över barnavårdsmannaskap 1955-1970, liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran 1952-1964, ålderdomshemskommitténs protokoll 1959-1968 och hemhjälpsnämnden. Protokoll 1952-1970.

Liggare över befattningshavare med pensionsrätt
- 1952-1956 (ingår i socialnämnd).

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll
- 1952-1970 (ingår i fattigvårdsstyrelse). Med protokoll från förberedande verksamhet 1951.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1952-1970. Med hälsovårdsordning. Häri även handlingar angående Kävlingeåns vattenvårdsförbund 1961-1962.

Handlingar angående Kävlingeåns vattenvårdsförbund
- 1961-1970.

Ritningar över trekammarbrunnar och avlopp
- 1952-1968. .Med någon ritning från 1950. Häri även idrottsnämnden. Protokoll och handlingar 1956-1970.

 

 

Idrottsnämnd

Protokoll och handlingar
- 1956-1970 (ingår i hälsovårdsnämnd). Med ritningar och byggnadshandlingar till idrottspaviljong och ny bollplan i Löberöd.

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll med bilagor
- 1952-1970. Häri även personakter 1955-1960.

Diarier
- 1967-1970.

Personakter
- 1955-1960.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
Pensionsnämnden upphörde 1963.
- 1952-1963. Med protokoll från förberedande sammanträde 1951 och något ärende 1964.

 

 

Skolstyrelse

Protokoll
- 1952-1960. Med folkskolestyrelsens protokoll 1951. Häri även protokollsbilagor 1952-1970
- 1961-1970. Häri även skolbiblioteksnämndens protokoll och handlingar 1952-1965.

Protokollsbilagor
- 1952-1970.

Skolbiblioteksnämndens protokoll och handlingar
- 1952-1965.

Byggnadskommitténs protokoll och handlingar
- 1952-1964. Handlingarna gäller Harlösa skola.

Diarier
- 1952-1968.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1952-1958. Med liggare 1951, 1952-1958. Med liggare 1951, 1952-1960. Med liggare 1947-1951, 1955-1956.

Tjänstematriklar
- 1952-1964.

Personalkort
- 1957-1970.

Inventarieförteckningar
- 1967-1970. Angående inventarier i Harlösa, Slogstorps, Högseröds och Löberöds skolor.

Räkenskaper
Fr.o.m. 1952 hade Löberöds kommun centraliserad kassaförvaltning.
- 1952-1968. Angående kostnader för Harlösa och Löberöds folkskolors skolkökskurser. Häri även inventarier 1967-1970, tjänstematriklar 1952-1964, personalkort 1957-1970 och liggare över skolpliktiga barn 1952-1954.

Avlöningslistor
- 1952-1963. Januari mån. 1954 saknas, 1964-1970. Med rapport för anställda enligt kommunala avlöningsbestämmelser 1971.

 

 

Socialnämnd

Protokoll med bilagor
Socialnämnden ersatte fattigvårdsstyrelsen fr.o.m. 1957.
- 1957-1970.

Ålderdomshemskommitténs protokoll
- 1959-1968 (ingår i Fattigvårdsstyrelse).

Liggare över befattningshavare med pensionsrätt
- 1957-1970. Med fattigvårdsstyrelsens liggare 1952-1956. Innehåller: Liggare, personkort, anställningsbevis och tjänstematriklar över personal inom socialvården i Löberöds kommun. Häri även Harlösa kommun, fattigvårdsstyrelsen. Liggare 1937-1951.

 

 

Teknisk nämnd

Protokoll
Tekniska nämnden ersatte förutvarande vatten- och avloppsnämnden den 1/9 1965.
- 1965-1970. Häri även övriga ämnesordnade handlingar 1965-1970.

Handlingar angående vatten och avlopp
- 1965-1969. Innehåller: Handlingar angående rörledningsarbeten för vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar vid ålderdomshemmet i Löberöd, entreprenadkontrakt och handlingar angående gatubyggnads- och ledningsarbeten i Löberöd, rörledningsarbeten för vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar samt gatuarbeten i Löberöd, entreprenadkontrakt och handlingar för beläggnings- och ledningsarbeten i Harlösa samhälle, kontraktshandlingar, utlåtande och borrningsprotokoll för reservvattentäkt F 6 i Löberöd samt ny vattentäkt i Bolleröd och besiktningsprotokoll.
- 1965-1969. Innehåller: Kontraktshandlingar för leverans och montering av pumpanläggning, rörinredning och byggnadsarbeten vid vattenverket i Löberöd, entreprenadkontrakt för vatten- och avloppsledningar och gator inom kv. Vitsippan, Gullvivan, Violen och Konvaljen i Löberöd, entreprenadkontrakt för utförande av gatubeläggningsarbeten i Löberöd och leveranshandlingar av instrument och utrustning för vattenverken i Löberöd och Harlösa.
- 1967-1970. Innehåller: Kontraktshandlingar för leverans och montering av mjukgöringsanläggning i vattenverken inom Löberöds och Harlösa samhällen samt programhandlingar, ritningar och kostnadssammanställning för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, gator och vattenreservoar inom Harlösa samhälle samt förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för delar av Harlösa 4:1 och 44:3 m. fl.
- 1968-1970. Innehåller: Handlingar angående entreprenadkontrakt och program för vatten- och avloppsledningar, gator och vattenreservoar i Harlösa, asfaltsbeläggning av gator i Löberöd och Harlösa, handlingar angående kulvertering av dike i Harlösa och besiktningsprotokoll.

Handlingar angående gatubelysning och elinstallationer
- 1965-1970. Innehåller: Handlingar angående distributions- och gatubelysningsanläggningar inom Löberöds och Harlösa samhälle.

Övriga ämnesordnade handlingar
- 1965-1970. Innehåller: Handlingar angående utbyggnad av gator och va-ledningar, exploateringskalkyler, årsredogörelser, arbetsordning för teknisk nämnd och inkomna handlingar.

 

 

Valnämnd

Röstlängder
- 1952-1968.

 

 

Vatten- och Avloppsnämnd

Protokoll
Vatten- och avloppsnämnden uppgick i Tekniska nämnden den 1/9 1965.
- 1959-1965. Häri även övriga ämnesordnade handlingar 1959-1965.

Handlingar angående vatten- och avlopp
- 1959-1960. Innehåller: Entreprenadkontrakt, ritningar och programhandlingar för byggnads- och rörledningsarbeten samt kontraktshandlingar för leverans och montering av maskinell utrustning för vattenverket i Löberöd och kontraktshandlingar för rörledningsarbeten för vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar i Löberöds stationssamhälle.
- 1959-1964. Innehåller: Entreprenadkontrakt för rörledningsarbeten för vatten- och avloppsanläggningar i Löberöds stationssamhälle, kontraktshandlingar för vatten- och avloppsledningar till ny tandklinik i Löberöd och el-installationer inom nytt vattenverk i Löberöd samt entreprenadhandlingar för vatten- och avloppsledningar och gatubyggnad i Löberöd.
- 1962-1964. Innehåller: Kontraktshandlingar för byggnads- och rörledningsarbeten, leverans och montering av maskinell utrustning för avloppspumpstation och reningsverk i Löberöd, anbud och skötselinstruktion för avloppsanläggningen i Löberöd, ekonomisk sammanställning, provningsprotokoll, entreprenadhandlingar för ventilations- och sanitäranläggning samt kontraktshandlingar för el-installation inom avloppspumpstation i Löberöd.

Övriga ämnesordnade handlingar
- 1959-1965. Innehåller: Taxor, reglemente och förslag till vattenförsörjningsanläggningar i Löberöd, Harlösa och Hammarlunda samhälle, förteckning över anslutna fastigheter till va-nätet i Harlösa, skördeskadeersättning, besiktningshandlingar, kontrakt och inkomna skrivelser samt servitutavtal.

Verifikationer
- 1959-1965.

Kartor
- 1955-1962.

 

 

Överförmyndare

Årsredogörelser
- 1952-1970.

 

 

Hammarlunda Vatten- och Avloppskommitté

Protokoll och handlingar
- 1956-1965.

Handlingar angående vatten- och avlopp
- 1960-1964. Innehåller: Entreprenadkontrakt, programhandllingar samt skötsel- och driftsinstruktion för vatten- och avloppsanläggning inom Hammarlunda samhälle. Häri även protokoll och handlingar 1956-1965.

 

 

Harlösa Avloppskommitté

Protokoll och handlingar
- 1952-1964. Häri även verifikationer 1953-1960.

Handlingar angående vatten- och avlopp
- 1953-1957. Innehåller: Kontraktshandlingar för byggnads- och rörledningsarbeten i avloppsreningsverk och anläggning inom Harlösa samhälle.
- 1957-1962. Innehåller: Kontraktshandlingar för leverans och montering av renskärare och pumpar, för rörgravs- och rörledningsarbeten, byggnads- och rörledningsarbeten för avlopps- och vattenverk, skötselinstruktion för reningsverket, kontraktshandlingar för leverans och montering av hydrofor- och filterutrustning för vattenverket i Harlösa, entreprenadhandlingar för vatten- och avloppsledningar till planerad bebyggelse samt väg- och gatubeläggning inom Harlösa samhälle.

Verifikationer
- 1953-1960.

 

 

Kommunal Bostadsstiftelse

In- och utgående brev
- 1965-1968. Häri även verifikationer 1965-1968, Stadgar.

Byggnadshandlingar
- 1964-1968. Kv. Falken och Enen, Löberöd, bostadshus med post- och banklokal. Entreprenadkontrakt, byggnadsarbeten.
- 1964-1968. Entreprenadkontrakt, målningsarbeten, oljeeldnings- ventilations- och rörtekniska installationer.
- 1964-1968. Entreprenadkontrakt, elarbeten.

Div. skrivelser
- 1964-1970. Flerfamiljshus, Harlösa 44:117. Gruppbebyggelser i kv. Boken.
- 1964-1970. LB-hus kv. Rapphönan och Tornet, Löberöd.44:138 - 143, och 64:1 och 19:56 Harlösa.

Verifikationer
- 1965-1968.

 

 

Brandförsvarsförbund

Protokoll
Brandförsvarsförbundet som bestod av Löberöd, Hammarlunda, Harlösa, Högseröd, Skarhult och Snogeröds kommuner bildades 1948, ombildades 1951 och övergick i Löberöds brandstyrelse 1955 i samband med att Löberöds municipalsamhälle upphörde.
- 1948-1954 (ingår i Löberöds kommun, brandstyrelse).

Huvudböcker och övriga handlingar
- 1951-1954 (ingår i Löberöds m.fl. kommuners provinsialläkardistrikts kommunalförbund).

 

 

Läkarbostads Kommunalförbund

Protokoll och handlingar
Löberöds läkarbostads kommunalförbund bildades 1924 och bestod av Gudmuntorp Hammarlunda, Harlösa, Holmby, Hurva, Högseröd, Revinge och Västerstads kommuner samt Löberöds municipalsamhälle. Förbundet trädde i likvidation 1954 vid municipalsamhällets upphörande, med bildade ett nytt förbund tillsammans med Snogeröds kommun som slutligen trädde i likvidation den 1 jan. 1969.
- 1954-1968.

Byggnadshandlingar
- 1966-1967. Innehåller: Handlingar angående om- och tillbyggnad av provinsialläkarmottagningen å tomt nr. 5 inom kv. Apoteket, Löberöd. Häri även protokoll och handlingar 1954-1968.

Huvudböcker
- 1952-1955, 1956-1958 lucka, 1959-1968 Med provinsialläkardistriktets kommunalförbund, Huvudböcker 1938-1940.

Kassaböcker
- 1956-1968.

 

 

Municipalstämma

Protokoll
Löberöd bildade municipalsamhälle 1899-1954.
- 1899-1933. Med protokoll från beslut om uttagande av hundskatt år 1900 med en avgift på två kronor per hund och år, vilket höjdes till tio kronor 1924 och femton kronor 1944, protokollsbeslut från 1920 att ordningspolis skulle anställas, ny apoteksbyggnad skulle uppföras och nöjesskatt skulle införas samt badmöjligheter för allmänheten skulle inrättas i skolan mot en avgift av en krona per bad 1926.
- 1933-1953.

Kungörelser
- 1908-1942 (ingår i municipalfullmäktige) med i municipalfullmäktiges kungörelser 1943-1951.

Röstlängder
- 1909-1918 (ingår i municipalfullmäktige).

Korrespondens
- 1910-1954 (ingår i municipalfullmäktige).

 

 

Municipalfullmäktige

Protokoll
- 1943-1954. Häri även kungörelser 1951-1954, Municipalstämman. Kungörelser 1908-1942, röstlängder 1909-1918 och korrespondens 1910-1954.

Kungörelser
- 1943-1951 (ingår i municipalstämmans kungörelser), 1951-1954.

 

 

Municipalnämnd

Protokoll
Municipalnämnden utgjorde även brandstyrelse 1924-1947, luftskyddskommitté 1939-1945, trafiksäkerhetskommitté 1946-1951 och gatu- och planteringsnämnd 1950-1954.
- 1899-1922. Med ordningsstadga för Löberöds municipalsamhälle 1922, 1923-1954.

Inkomna skrivelser
- 1915-1954.

Ämnesordnade handlingar
- 1914-1948. Innehåller byggnadshandlingar angående ny apoteksbyggnad i Löberöd, köpekontrakt, avtal samt brand- byggnads- och hälsovårdsordningar. Häri även inkomna skrivelser 1915-1954 och övriga räkenskaper 1934-1954 samt brandstyrelsens handlingar 1945-1947.

Brandstyrelsens handlingar
- 1945-1947.

Kassaböcker
- 1900-1954.

Verifikationer
- 1921-1941, 1942-1948 lucka, 1949-1954.

Övriga räkenskaper
- 1934-1954. Angående Maria Kristianssons samt Albin och Jenny Vallins fonder.

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1900-1954.

Protokollsbilgor
- 1928-1954.

Byggnadshandlingar
- 1919-1952. Innehåller: byggnadshandlingar, tomtindelningar, kartor och fastighetsförteckningar. Häri även protokoll 1944-1954, kassaböcker 1938-1954, gatu- och kloaknämnden, protokoll och handlingar 1951-1954 och hälsovårdsnämnden. kontraktshandlingar 1922-1937.

Kassaböcker
- 1938-1954.

 

 

Gatu- och Kloaknämnd

Protokoll och handlingar
- 1951-1954 (ingår i byggnadsnämnd). Innehåller protokoll, entreprenadkontrakt för brunnsborrning, gatuförbättring och omläggning av Trädgårdsgatan i Löberöds municipalsamhälle, arbetsbeskrivning, kostnadsberäkning och inkomna handlingar.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1900-1943, 1944-1953, Innehåller även Diarium 1934-1951.

Diarium
- 1934-1951.

Korrespondens
- 1936-1951.

Kontraktshandlingar
- 1922-1937 (ingår i byggnadsnämnd). Gäller kloakanslutningskontrakt.

Kassaböcker
- 1918-1945.

 

 

Polisdistriktsförbund

Kassaböcker och övriga handlingar
- 1925-1954 (ingår i Holmby polisdistriktsförbund).

 

 

Provinsialläkardistrikts Kommunalförbund

Protokoll
Kommunalförbundet bestod av Gudmuntorp, Hammarlunda, Harlösa, Holmby, Hurva, Högseröd, Revinge, Västerstad samt Löberöds municipalsamhälle. Förbundet trädde i likvidation på grund av nya kommunalreformen 1952 och ett nytt kommunalförbund bildades med Löberöd och Snogeröds kommuner som ett läkardistrikt.
- 1920-1953.

Ämnesordnade handlingar
- 1920-1951. Innehåller: Handlingar angående läkarbostaden i Löberöd, köpekontrakt och lagfartsbevis. Häri även kassaböcker 1924-1951, sammandrag av räkenskaper 1926-1947 samt Löberöds m. fl. kommuners brandförsvarsförbund. Huvudböcker och övriga handlingar 1951-1954.

Huvudböcker
- 1938-1940 (ingår i läkarbostadskommunalförbundet).

Kassaböcker
- 1924-1951.

Sammandrag av räkenskaper
- 1926-1947.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan