Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Holmby
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
Holmby ingick även i Gårdstånga m.fl. kommuners kommunalförbund 1924-1951 och Gårdstånga-Holmby sjukvårdsdistrikt 1923-1951.
- 1863-1873. Med protokoll 1862 och protokoll från auktioner angående bortackordering av en liten pojke och fyra vuxna personer att mot lägsta avgift mottaga och försörja dessa 1871 och 1872.
- 1872-1881. Med protokoll för val av fjärdingsman med en årslön av 100 kronor och en tid av fem år framåt 1874. Häri även kommunalnämnden.
- 1881-1898. Med protokoll från sammanträde för bildande av en sockenbiblioteksstyrelse 1883 och protokoll från beslut att ingå i Löberöds läkardistrikt 1895. Häri även kommunalnämnden.
- 1899-1910. Häri även kommunalnämnden.
- 1911-1920. Med protokoll från gemensamt sammanträde med Gårdstånga och Holmby kommuner för val av nämndeman för Gårdstånga-Holmby valkrets 1915. Häri även kommunalnämnden.
- 1921-1934. Häri även kommunalnämnden.
- 1934-1951.

Protokollsbilagor
- 1893-1927. Häri även korrespondens 1888-1938, sammandrag av räkenskaper 1882-1950, statistik 1905-1927, kommunalfullmäktige. Korrespondens 1947-1951, kommunalnämnden. Protokollsbilagor 1934-1939 och korrespondens 1924-1944.

Fyrktalslängder
- 1892-1909.

Röstlängder
- 1911-1946.

Korrespondens
- 1888-1938. Med hälsovårdsordning 1920.

Sammandrag av räkenskaper
- 1882-1950.

Statistik
- 1905-1927.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1939-1951. Med protokoll från nyårsafton 1951 och ledamöternas namnteckningar i anledning av kommunsammanslagningen den 1 januari 1952.

Valberedningsnämndens protokoll
- 1939-1951 (ingår i arbetslöshetskommittén).

Korrespondens
- 1947-1951 (ingår i kommunalstämman).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hälsovårdsnämnd 1893-1933, hästuttagningsnämnd 1900-1951, livsmedelsnämnd 1916-1919, odlingsnämnd 1918, egnahemskommitté 1944-1951, barnrikehuskommitté 1945-1951, byggnadsnämnd 1938-1951, utredningskommitté 1944-1951, familjebidragsnämnd 1940-1951, inkvarteringsnämnd 1940-1944, civilförsvarsnämnd 1945-1951, folkbiblioteksstyrelse 1933-1951, kristidsnämnd 1950-1951, idrottsplatskommitté 1950-1951 och förmedlingsorgan 1949-1951.
- 1873-1881 (ingår i kommunalstämman).
- 1881-1898 (ingår i kommunalstämman). Med protokoll från sammanträde med hälsovårdsnämnden 1893.
- 1899-1911 (ingår i kommunalstämman).
- 1911-1920 (ingår i kommunalstämman).
- 1921-1934 (ingår i kommunalstämman). Med protokoll från gemensamt sammanträde med kommunalnämnden och fattigvårdsstyrelsen för beslut om uppförande av ett gemensamt ålderdomshem tillsammans med Gårdstånga, Borlunda och Skeglinge kommuner 1924.
- 1934-1948.
- 1948-1951. Med protokoll från beslut av likvidation av Holmby m.fl. kommuners kommunal- och brandkårsförbund vid kommunsammanslagningen den 1 januari 1952.

Protokollsbilagor
- 1934-1939 (ingår i kommunalstämman).

Byggnadsnämndens protokoll
- 1942-1951.

Diarier
- 1920-1927.

Liggare över befattningshavare med pensionsrätt
- 1948.

Liggare över kommunala förtroendemän
- 1925-1951.

Arkivförteckningar
- Odat u.å.

Korrespondens
- 1924-1944 (ingår i kommunalstämman), 1945-1951 saknas.

Ämnesordnade handlingar
- 1863-1951. Innehåller: Handlingar angående domstolsutdrag, auktionsprotokoll, lagfarts- och gravationsbevis, testamente, köpebrev, arrendekontrakt, hälsovårdsordning 1907, pensionshandlingar 1910, årsrapport över den kommunala tillsynen och köpehandlingar angående idrottsplats och fritidsområde för Holmby kommun.
- 1864-1941. Innehåller: Handlingar angående vägdistriktet.

Byggnadsnämndens handlingar
- 1938-1951. Innehåller: Koncept, räkenskaper, inkomna handlingar och byggnadsbeskrivningar. Häri även fattigvårdsstyrelsen. Korrespondens 1919-1951 och verifikationer 1931-1951.

Folkbiblioteksstyrelsens handlingar
- 1933-1951. Kassaböcker 1942-1946 och skolbibliotekets kassaböcker och övriga handlingar 1940-1951.

Hästuttagningsnämndens handlingar
- 1900-1930.

Huvudböcker
- 1863-1951.

Kassaböcker
- 1893-1927.
- 1896-1918 (ingår i fattigvårdsstyrelsen Angående understödstagare inom kommunen).
- 1928-1951.

Verifikationer
- 1893-1951.

Fördelningslängder
- 1907-1925. Angående stadsbidrag till väghållarna 1907-1925. Häri även nöjesskatteliggare 1940-1946, diarier 1920-1927, övriga räkenskaper 1893-1906, liggare över kommunala förtroendemän 1925-1951, liggare över befattningshavare med pensionsrätt 1948 samt arkivförteckning.

Nöjesskatteliggare
- 1940-1946.

Övriga räkenskaper
- 1893-1906.

 

 

Arbetslöshetskommitté

Protokoll och räkenskaper
- 1932-1935. Häri även barnavårdsnämnden. Inkomna skrivelser 1926-1949, personakter över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran 1926-1948, kommunalfullmäktige, valberedningsnämndens protokoll 1939-1951 och valnämnden, protokoll 1914-1919.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1926-1951.

Koncept
- 1938-1941.

Diarier
- 1938-1951.

Liggare över barnavårdsmannaakter
- 1926-1951.

Liggare över fosterbarn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1926-1951. Med handlingar 1952. Angående fosterbarn. Häri även liggare över barnavårdsmannaskap 1926-1951, liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran 1927-1947, koncept 1938-1941 samt huvudböcker 1926-1933.

Liggare över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- 1927-1947.

Inkomna skrivelser
- 1926-1949 (ingår i arbetslöshetskommittén). Med handlingar 1922-1925.

Barnavårdsmannaakter
Akterna är ordnade efter vederbörande barns personnummer.
- Odat. u.å. 16-10-06--50-05-26.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård
Akterna är placerade i alfabetisk ordning efter barnets familjenamn.
- 1926-1948 (ingår i arbetslöshetskommittén).

Huvudböcker
- 1926-1933. Med räkenskaper 1920-1925 och inkomst- och utgiftsförslag 1928-1936.
- 1934-1951.

Kassaböcker
- 1933-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1938-1951. Med dagböcker.

Övriga räkenskaper
- 1928-1936, 1937-1939 saknas, 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1926-1944.
- 1919-1935. Med protokoll förda vid gemensamma sammanträden med fattigvårdsstyrelsen - nykterhetsnämnden 1934-1951.

Korrespondens
- 1919-1951 (ingår i kommunalnämnden). Innehåller även köpebrev och bouppteckningar angående pensionärer på Gårdstånga ålderdomshem.

Fattigvårdsakter
- 1921-1951.

Huvudböcker
- 1927-1951.

Kassaböcker
- 1919-1927. Med kommunalnämndens kassaböcker 1896-1918. Angående understödstagare inom kommunen, 1928-1931 saknas, 1932-1951.

Verifikationer
- 1931-1951 (ingår i kommunalnämnden).

Inkomst- och utgiftsförslag
- 1919-1951.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
Holmby kommun bildade folkskolestyrelse 1940.
- 1940-1944. Med skolrådets protokoll 1929-1939, 1945-1951.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1940-1951. Med skolrådets liggare 1935-1939.

Tjänstematriklar
- 1940-1951.

Inkomna skrivelser
- 1941-1949.

Byggnadshandlingar
- 1940-1951. Med handlingar 1952-1953 och skolrådets byggnadshandlingar 1934 angående om- och nybyggnad av Holmby och Tängelsås folkskolor och lärarbostäder, inkomna skrivelser 1941-1949 och tjänstematriklar 1940-1951.

Huvudböcker
- 1940-1948. Med skolrådets huvudböcker 1900-1939.

Kassaböcker
- 1940-1942. Med skolrådets kassaböcker 1936-1939, 1943-1950.
- 1949-1951. Angående lärarnas löner, undervisningsmaterial och utdelning ur fonder.

Skolbibliotekets kassaböcker och övriga handlingar
- 1940-1951 (ingår i kommunalnämnden). Med skolrådets kassaböcker 1926-1939.

Verifikationer
- 1940-1951. Med avlöningslistor.

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll
- 1948-1951.

Kassaböcker
- 1949-1951.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hälsovårdsnämnd 1893-1933.
- 1934-1951.

Kassaböcker
- 1938-1951.

 

 

Kristidsnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även kristidsnämnd 1950-1951.
- 1941-1949.

Kassaböcker
- 1942-1946 (ingår i kommunalnämnden), 1947 saknas, 1948-1951.

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1926-1944.
- 1945-1951.

Kassaböcker
- 1945-1951.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1951.

 

 

Valnämnd

Protokoll
- 1914-1919 (ingår i arbetslöshetskommittén).

 

 

Polisdistriktsförbund

Kassaböcker och övriga handlingar
Holmby polisdistrikt bildade 1932 och omfattar även Gårdstånga kommun.
- 1932-1951. Häri även Löberöds m.fl. kommuners polisdistriktsförbund. Kassaböcker och övriga handlingar 1925-1954.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan