Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Högseröd
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1863-1917. Med kommunalnämndens protokoll 1898-1901, 1917-1951.

Kungörelser
- 1913-1939. Med kommunalfullmäktiges kungörelser 1919-1951. Häri även korrespondens 1902-1903, röstlängder 1936 och sammandrag av räkenskaper 1885-1938.

Röstlängder
- 1936.

Korrespondens
- 1902-1903.

Sammandrag av räkenskaper
- 1885-1938.

 

 

Kommunfullmäktige

Protokoll
- 1919-1951.

Kungörelser
- 1919-1951 (ingår i kommunalstämma).

Inkomna handlingar
- 1920-1949 (ingår i Kommunalnämnd).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1898-1951,livsmedelsnämnd 1916-1919, odlingsnämnd 1918-1919, hälsovårdsnämnd 1929-1951, arbetslöshetskommitté 1932-1951, inkvarteringsnämnd 1940-1944, civilförsvarsnämnd 1945-1951, byggnadsnämnd 1947-1951, och förmedlingsorgan 1948-1951.
- 1863-1897. Häri även inkomna handlingar 1876-1902 och kommunalfullmäktige. Inkomna handlingar 1920-1949.
- 1898-1901 (ingår i kommunalstämma), 1902-1926
- 1927-1946. Med hälsovårdsnämndens protokoll 1929-1951.

Hälsovårdsnämndens protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hälsovårdsnämnd 1929-1951.
- 1929-1946 (ingår i kommunalnämnd).

Hälsovårdsnämndens protokollsbilagor
- 1930-1951 (ingår i folkskolestyrelse).

Liggare över understödstagare
- 1902-1918 (ingår i fattigvårdsstyrelse).

Inkomna handlingar
- 1876-1902. Innehåller: Lagfarts-och gravationsbevis.

Kassaböcker
- 1863-1896. Med Högseröds sockens fattigkassa 1845-1862, 1897-1922, 1911-1921 Angående kommungården i Högseröd, 1922-1951.

Arbetslöshetskommitténs kassaböcker och övriga handlingar
Kommunalnämnden utgjorde även arbetslöshetskommitté 1932-1951 med reservation för något år under 30-talet då fattigvårdsstyrelsen utgjorde arbetslöshetskommitté.
- 1932-1940 (ingår i folkskolestyrelse).

Verifikationer
- 1939-1948, lucka 1943-1945, 1948-1951.

Sammandrag av räkenskaper
- 1937-1941 (ingår i folkskolestyrelse).

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1918-1951.

Liggare över barnavårdsmannaakter
- 1918-1935 (ingår i folkskolestyrelse), 1926-1951.

Liggare över fosterbarn
- 1926-1951.

Inkomna handlingar
- 1926-1951 (ingår i folkskolestyrelse).

Barnavårdsmannaakter
Akterna är ordnade efter vederbörande barns personnummer.
- Odat. Akt nr. 17-01-15 - 33-12-09.
- Odat. Akt nr. 34-04-13 - 49-12-09.

Kassaböcker
- 1927-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1938-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Kassaböcker
- 1943-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
- 1919-1938. Häri även ämnesordnade handlingar 1919-1951, fattigvårdsakter 1947-1949 och kommunalnämnden. Liggare över understödstagare 1902-1915, 1939-1951.

Liggare över understödstagare
- 1919-1934. Med kommunalnämndens liggare 1916-1918, 1935-1938.

Ämnesordnade handlingar
- 1919-1951. Innehåller: Inkomna handlingar, lagfarts- och köpehandlingar samt ritningar och byggnadshandlingar för ålderdomshemmet i Högseröd.

Fattigvårdsakter
- 1947-1949.

Kassaböcker
- 1919-1922, 1923-1932 lucka, 1933-1951.

 

 

Folkbiblioteksstyrelse

Protokoll
- 1935-1951.

Kassaböcker
- 1928-1951.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
Högseröd bildade folkskolestyrelse år 1932 men av skolrådets handlingar som är placerade på landsarkivet i Lund finns inte så mycket bevarande på grund av en brand år 1889.
- 1932-1951.

Liggare över skolpliktiga barn
- 1932-1943. Med skolrådets liggare 1923-1931, 1936-1951.

Tjänstematriklar
- 1935-1945.

Inventarium
- 1951.

Korrespondens
- 1936-1949. Häri även tjänstematriklar 1935-1945, inventarieförteckningar 1951, tjänsteansökningshandlingar 1939-1940, skolbibliotekshandlingar 1951, hemhjälpsnämnden. Protokoll och övriga handlingar 1944-1948, barnavårdsnämnden. Liggare över barnavårdsmannaskap 1918-1935, kommunalnämnden. Arbetslöshetskommitténs kassaböcker och övriga handlingar 1932-1940, hälsovårdsnämndens protokollsbilagor 1930-1951 och sammandrag av räkenskaper 1937-1941.

Tjänsteansökningshandlingar
- 1939-1940.

Skolbibliotekets handlingar
- 1951.

Huvudböcker
- 1932-1951. Med skolrådets huvudböcker 1921-1931.

Kassaböcker
- 1932-1944. Med skolrådets kassaböcker 1921-1931, 1938-1951 Angående skolköket.
- 1945-1951.

Verifikationer
- 1944-1951. Häri även avlöningsjournaler 1948-1951, kassaböcker 1938-1951, nykterhetsnämnden. Protokollsbilagor 1933-1951, kassaböcker 1927-1951 och barnavårdsnämnden. Inkomna handlingar 1926-1951.

Avlöningsjournaler
- 1948-1951.

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokollshandlingar
Högseröds hemhjälpsnämnd ingick i Högseröds m.fl. kommuners kommunalförbund 1949.
- 1944-1948 (ingår i folkskolestyrelse). Kassaböcker hörande hit ingår i Högseröds m.fl. kommuners kommunalförbunds kassaböcker.

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll
- 1927-1950.

Protokollsbilagor
- 1933-1951 (ingår i folkskolestyrelse).

Kassaböcker
- 1927-1951 (ingår i folkskolestyrelse).

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1948-1951.

 

 

Överförmyndare

Förmynderskapsliggare
- 1907-1951. Med någon anteckning 1952-1953. Häri även överförmyndarens årsredogörelser 1949-1950.

Årsredogörelser
- 1949-1950.

 

 

Kommunalförbund

Protokoll och övriga handlingar
Kommunalförbundet, som även omfattar Hammarlunda kommun bildades 1949 och gick i likvidation i samband med kommunsammanslagningen 1952.
- 1949-1951 (ingår i Hurva m.fl. kommuners fattigvårdsförbund).

Kassaböcker
- 1949-1951. Med Högseröds kommun, hemhjälpsnämnden. Kassaböcker 1948.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan