Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Harlösa
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1863-1872. Med kommunalnämndens protokoll 1867-1872.
- 1872-1882. Med kommunalnämndens protokoll 1872-1882 och protokoll från sammanträde med väghållningsskyldiga inom Hunneberga byalag 1877-1878.
- 1882-1896. Med kommunalnämndens protokoll 1882-1896.
- 1896-1919. Häri även röstlängder 1910-1921.
- 1919-1951. Med protokoll från gemensamma sammanträden med delägarna i Färs och Frosta härads Nya Brandförsäkringsförening och jordbruksfastighetsägare i Harlösa kommun.

Röstlängder
- 1910-1921.

Inkomna handlingar
-1863-1937.

Sammandrag av räkenskaper
- 1874-1949. Häri även kommunalfullmäktige. Inkommande handlingar 1940-1951.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1939-1951.

Inkomna handlingar
- 1940-1951 (ingår i kommunalstämman). Med brandordning och sotningstaxa 1946.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1897-1951, livsmedelsnämnd 1917-1919, byggnadsnämnd 1928-1951, egnahemskommitté 1935-1951, arbetarsmåbruksnämnd 1935-1951, förmedlingsorgan 1944-1951, arbetslöshetskommitté 1932-1951, civilförsvarsnämnd 1945-1951 och idrottsplatskommitté 1950-1951.
- 1867-1872 (ingår i kommunalstämman). Med protokoll från sammanträde med Harlösa skifteslags delägare 1867.
- 1872-1896 (ingår i kommunalstämman).
- 1896-1940.
- 1940-1951. Häri även ämnesordnade handlingar 1919-1951, kassaböcker 1892-1908 och byggnadsnämndens kassaböcker och övriga handlingar 1942-1951.

Protokollsbilagor
- 1864-1951. Häri även arbetslöshetskommitténs kassaböcker 1933-1951, skogsaccislängder 1911-1947 och barnavårdsnämnden. Inkomna handlingar 1944-1947.

Liggare över kommunala förtroendemän
- 1942-1948.

Inkomna handlingar
- 1863-1916. Med handlingar 1861-1862. Häri även kassaböcker 1919-1924, fattigvårdsstyrelsen. Inkomna handlingar 1919-1951, liggare över understödstagare 1919-1938 och nykterhetsnämndens handlingar 1936-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1919-1951. Innehåller: Köpekontrakt, avtal, lagfartsbevis, gåvobrev och vattenbyggnadsbyråns handlingar angående vatten- och avloppsfrågan inom Harlösa kommun.

Huvudböcker
- 1899-1951.

Kassaböcker
- 1863-1876. Med räkenskaper 1847-1862, 1877-1898.
- 1892-1908. Angående räkenskaper för Hunneberga och Gummarps byar.
- 1898-1951.

Byggnadsnämndens kassaböcker och övriga handlingar
Kommunalnämnden utgjorde även byggnadsnämnd 1928-1951.
- 1942-1951.

Arbetslöshetskommitténs kassaböcker
Kommunalnämnden utgjorde även arbetslöshetskommitté 1932-1951 med reservation för något år under 30-talet då fattigvårdsstyrelsen utgjorde arbetslöshetskommitté.
- 1933-1951.

Verifikationer
- 1925-1951.

Skogsaccislängder
- 1911-1947.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1918-1951.

Mödrahjälpskommitténs protokoll
- 1945-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1918-1951.

Liggare över fosterbarn
- 1926-1947.

Inkomna handlingar
- 1944-1947 (ingår i kommunalnämnden).

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade.

Huvudböcker
- 1920-1951. Innehåller även kassaböcker 1920-1928.

Kassaböcker
- 1920-1944. Angående inkomster.
- 1939-1944. Angående utgifter.
- 1945-1951.

Mödrahjälpskommitténs kassaböcker
- 1938-1951.

 

 

Brandstyrelse

Protokoll
- 1945-1951.

Kassaböcker
- 1946-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1951.

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1919-1951.
- 1919-1951.

Liggare över understödstagare
- 1919-1938 (ingår i kommunalnämnden). Med kommunalnämndens liggare 1875-1918.

Liggare till socialregister
- 1941-1944.

Socialregister
- 1923-1951.

Liggare över befattningshavare med pensionsrätt
- 1937-1951 (ingår i Löberöds kommun, socialnämnden).
Inkomna handlingar
- 1919-1951 (ingår i kommunalnämnden).

Nykterhetsnämndens handlingar
- 1936-1951 (ingår i kommunalnämnden).

Fattigvårdsakter
- 1930-1951.

Huvudböcker
- 1931-1944. Häri ingår även kassaböcker 1919-1930, 1945-1951.

Kassaböcker
- 1919-1951.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
Harlösa kommun bildade folkskolestyrelse 1940.
- 1940-1944. Med skolrådets protokoll 1926-1939, 1945-1951.

Tjänstematriklar
- 1940-1948. Med skolrådets matriklar 1938-1939, 1946-1951.

Folkbibliotekets förvärvskataloger
- 1943-1951.

Inkomna handlingar
- 1942-1951.

Skolbibliotekets inkomna handlingar
- 1951.

Tjänsteansökningshandlingar
- 1945-1947.

Huvudböcker
- 1940-1945. Med skolrådets huvudböcker 1906-1939.
- 1940-1951. Med skolrådets huvudböcker.
- 1926-1939. Gäller fortsättningsskolan.
- 1946-1951.

Kassaböcker
- 1940-1948. Med skolrådets kassaböcker 1937-1939.
- 1944-1951.
- 1949-1951. Gäller fortsättningsskolan.

Skolbibliotekets kassaböcker
- 1940-1951. Med skolrådets kassaböcker 1922-1939.

Verifikationer
- 1940-1945. Häri även avlöningsjournaler 1941-1942, inventarium 1951, tjänsteansökningshandlingar 1945-1947, inkomna handlingar 1942-1951 samt skolbibliotekets inkomna handlingar 1951.
- 1946-1951.

Avlöningsjournaler
- 1941-1951.

Inventarium
- 1951.

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1927-1951.

Kassaböcker
- 1928-1951.

 

 

Kristidsnämnd

Protokoll
- 1940-1951.

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1951.

 

 

Överförmyndare

Förmynderskapsliggare
- 1894-1951. Med någon anteckning 1952-1953.

 

 

Fattigvårdsförbund

Protokoll
Fattigvårdsförbundet bildades 1927 och bestod av Harlösa, Hammarlunda, Revinge och Silvåkra kommuner. Förbundet upplöstes i samband med kommunsammanslagningen 1952.
- 1930-1953.

Korrespondens
- 1930-1951 (ingår i Hurva m.fl. kommuners fattigvårdsförbund).

Huvudböcker
- 1931-1951.

Kassaböcker
- 1930-1951.

 

 

Polisdistriktsförbund

Huvudböcker och övriga handlingar
- 1931-1951.

Kassaböcker
- 1932-1951.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan