Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Hammarlunda
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1929-1951. Häri även protokollsbilagor 1886-1894 och inkomna handlingar 1932-1941, kommunalfullmäktige. Protokoll med bilagor 1939-1951 och inkomna handlingar 1939-1951.

Protokollsbilagor
- 1886-1894.

Röstlängder
- 1948-1950 (ingår i kommunalnämnden).

Inkomna handlingar
- 1932-1941.

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll med bilagor
- 1939-1951 (ingår i kommunalstämman).

Inkomna handlingar
- 1939-1951 (ingår i kommunalstämman).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hästuttagningsnämnd 1915-1951, hälsovårdsnämnd 1924-1951, arbetslöshetskommitté 1932-1951, civilförsvarsnämnd 1944-1951 och förmedlingsorgan 1945-1951.
- 1924-1951. Med hälsovårdsnämndens protokoll. Häri även arkivförteckningar 1960, inkomna handlingar 1864-1951, kommunalstämman. Röstlängder 1948-1950 och brandstyrelsen. Protokoll och övriga handlingar 1946-1948.

Arkivförteckningar
- Odaterade. Arkivförteckning 1960.

Inkomna handlingar
- 1864-1951. Med "Häfdeförteckningar" över ägor till hemman i Hunneberga by 1864-1967.

Huvudböcker
- 1918-1951.

Kassaböcker
- 1927-1951.

Verifikationer
- 1932-1951.

Sammandrag över räkenskaper
- 1913-1928. Med utgifts- och inkomstförslag.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1918-1939, 1938-1951. Angående mödrahjälp, 1939-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1929-1951.

Liggare över fosterbarn
- 1928-1951.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade u.å.

Kassaböcker
- 1950-1951.

 

 

Brandstyrelse

Protokoll och övriga handlingar
Brandstyrelsen som bildades 1946 ingick i Löberöds m.fl. kommuners brandförsvarsförbund 1948.
- 1946-1948 (ingår i kommunalnämnden).

Kassaböcker
- 1946-1948.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1951.

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1932-1951.
- 1919-1951.

Nykterhetsnämndens protokoll
- 1949-1951.

Liggare över understödstagare
- 1919-1923. Med liggare 1875-1918.

Inkomna handlingar
- 1923-1936. Häri även övriga räkenskaper 1923-1948 och inventarieförteckningar 1918-1929.

Fattigvårdsakter
- 1920-1951.

Huvudböcker
- 1919-1937. Med kassaböcker 1919-1921.

Kassaböcker
- 1919-1951.

Övriga räkenskaper
- 1923-1948. Med understödstagares journaler och bouppteckningar.

Inventarieförteckningar
- 1918-1929.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
Hammarlunda kommun bildade folkskolestyrelse 1940.
- 1940-1951. Med skolrådets protokoll 1938-1939.

Betygsnämndens protokoll
- 1940-1945. Med skolrådets fortsättningsskolas protokoll 1925-1939.

Liggare över skolpliktiga barn med skolrådets liggare
- 1929-1951.

Tjänstematriklar
- 1940-1950. Med skolrådets tjänstematriklar 1938-1939.

Inkomna handlingar
- 1940-1951.

Huvudböcker
- 1940-1951. Med skolrådets huvudböcker 1900-1939. Häri även inventarium 1951 och inkomna handlingar 1940-1951.

Kassaböcker
- 1940-1951.

Verifikationer
- 1940-1951. Med avlöningslistor, lucka 1945.

Inventarium
- 1951.

Avlöningsjournaler
- 1940-1944. Med skolrådets avlöningsjournaler 1938-1939.

 

 

Folk- och Skolbiblioteksstyrelse

Protokoll
- 1921-1951.

Förvärvskataloger
- 1922-1951. Med anteckningar 1952-1954.

Kassaböcker
- 1921-1951.

 

 

Kristidsnämnd

Kassaböcker
- 1942-1951.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1951.

 

 

Överförmyndare

Förmynderskapsliggare
- 1884-1951. Med någon anteckning 1952-1953. Häri även överförmyndarens årsredogörelser 1949-1950.

Årsredogörelser
- 1949-1950.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan