Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Gårdstånga
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1886-1902. Med protokoll för val av fjärdingsman ett år framåt och med en årslön av femtio kronor.
- 1886. Protokoll med beslut om uttagande av hundskatt med två kronor pr. år och hund för en tid av fem år framåt 1888 och blev därefter ej infört på nytt förrän 1905 och då med en avgift på tre kronor och dessa pengar skulle gå till sockenbiblioteket för köp av nya böcker.
- 1903-1921. Med protokoll från beslut om val av en brödkontrollnämnd inom kommunen 1917.
- 1921-1950. Med protokoll från beslut att sockenbiblioteket skulle förenas med skolbiblioteket som övertar samtliga böcker och de etthundrafemtio kronor som fanns i kassan att köpa nya böcker för 1925 samt protokoll från sammanträde med delägare inom kommunen av Färs och Frosta härads nya brandstodsbolag 1931, 1951.

Protokollsbilagor
- 1935-1951 (ingår i kommunalnämnden).

Röstlängder
- 1922-1950.

Inkomna handlingar
- 1935-1951 (ingår i kommunalnämnden).

Sammandrag av räkenskaper
- 1931-1950 (ingår i kommunalnämnden).

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även sockenbiblioteksstyrelse 1886-1925, brandstodskommitté 1886-1939, markegångsnämnd 1886-1929, hästuttagningsnämnd 1898-1951, livsmedelsnämnd 1916-1921, brödkontrollnämnd 1917, odlingsnämnd 1918, jorduppskattningsnämnd 1920, hälsovårdsnämnd 1929-1935, arbetslöshetskommitté 1932-1949, vägnämnd 1923-1947, belysningskommitté 1949-1951, beredningsnämnd 1938-1945, inkvarteringsnämnd 1940-1944, civilförsvarsnämnd 1945-1951, hemhjälpsnämnd tillsammans med Holmby kommun 1947-1951, förmedlingsorgan 1945-1951, byggnadsnämnd 1947-1951 och kristidsnämnd 1950-1951.
- 1893-1923. Med protokoll från utackordering av fem barn och två vuxna personer mot lägsta anbud och ett år i sänder att på kommunens bekostnad mottaga och försörja dem 1894.
- Protokoll från beslut att alla kommunens handlingar och kvitton utom tingsutlåtande skulle förstöras 1914, protokoll från sammanträde med livsmedelsnämnden 1916 samt fattigvårdsstyrelsens protokoll 1914-1951.

Liggare över kommunala förtroendemän
- 1934-1948.

Arkivförteckningar
- Odaterade u.å.

Ämnesordnade handlingar
- 1923-1951. Innehåller: Bostadsförbättringshandlingar, byggnadshandlingar angående Gårdstånga skola, handlingar angående gatubelysning inom Gårdstånga och Getinge samhälle, handlingar angående byggnadstillstånd och egnahemslån samt inkomna skrivelser. Häri även arkivförteckning, kommunalstämman. Protokollsbilagor 1935-1951, inkomna handlingar 1935-1951 och sammandrag av räkenskaper 1931-1950.

Huvudböcker
- 1918-1951.

Kassaböcker
- 1933-1951.

Verifikationer
- 1940-1951.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1918-1951.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1919-1925, 1926-1933 saknas, 1934-1951.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1926-1951. Angående fosterbarn, 1934-1951.

Inkomna handlingar
- 1918.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade. Häri även personakter över barn som varit föremål för samhällsvård 1936, inkomna handlingar 1918, statistik 1949-1951 samt folkbiblioteksstyrelsen. Kassaböcker 1941-1951 och verifikationer 1941-1951, hälsovårdsnämnden. Protokoll och bilagor 1936-1951, inkomna handlingar 1936-1951 och kristidsnämnden. Räkenskaper 1940-1943.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård
- 1936.

Huvudböcker
- 1938-1951.

Kassaböcker
- 1920-1951.

Kassaböcker och dagböcker angående mödrahjälp
- 1938-1951.

Statistik
- 1949-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även nykterhetsnämnd 1932-1951 och arbetslöshetskommitté 1926-1931.
- 1914-1923 (ingår i kommunalnämnden), 1923-1951.

Huvudböcker
- 1925-1951.

Kassaböcker
- 1932-1933. Angående understödstagare, 1933-1951.

Verifikationer
- 1926-1950.

 

 

Folkbiblioteksstyrelse

Kassaböcker
- 1941-1951 (ingår i barnavårdsnämnden).

Verifikatoner
- 1941-1951 (ingår i barnavårdsnämnden).

 

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll med bilagor
Kommunalnämnden utgjorde även hälsovårdsnämnd 1929-1935.
- 1936-1951 (ingår i barnavårdsnämnden).

Inkomna handlingar
- 1936-1951 (ingår i barnavårdsnämnden).

 

 

Kristidsnämnd

Räkenskaper
- 1940-1943 (ingår i barnavårdsnämnden), 1944-1949.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1937-1951.

 

 

Brandkårsförbund

Protokollsbilagor
Brandkårsförbundet bestod av Gårdstånga, Holmby, Borlunda och Skeglinge kommuner
- 1942-1951 (ingår i Gårdstånga m.fl. kommuners kommunalförbund).

 

 

Kommunalförbund

Protokoll
Kommunalförbundet bildades 1924 av Gårdstånga, Holmby, Igelösa-Odarslöv, Skeglinge och Borlunda kommuner. Förbundet upplöstes i samband med kommunsammanslagningen 1952.
- 1924-1951.

Protokollsbilagor
- 1925-1951. Med förbundsordning. Häri även pensionärsliggare 1930-1942, sammandrag av räkenskaper 1928-1951, Gårdstånga m.fl. kommuners brandkårsförbund. Protokollsbilagor 1942-1951 och Gårdstånga-Holmby sjukvårdsdistrikt. Kassaböcker 1936-1951 och ämnesordnade handlingar 1923-1936.

Pensionärsliggare
- 1930-1942. Med inventarieförteckningar.

Kassaböcker
- 1925-1951.

Verifikationer
- 1942-1951.

Sammandrag av räkenskaper
- 1928-1951.

 

 

Sjukvårdsdistrikt

Protokoll
Sjukvårdsdistriktet bildades 1923 och bestod av Gårdstånga och Holmby kommuner.
- 1930-1936.

Ämnesordnade handlingar
- 1923-1936 (ingår i Gårdstånga m.fl. kommuners kommunalförbund). Innehåller: instruktionshandlingar, kontrakt och anställningsbevis.

Kassaböcker
- 1936-1951 (ingår i Gårdstånga m.fl. kommuners kommunalförbund).

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan