Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Eslöv
del 3
arkivregister

Åter till arkivregistrets innehållsförteckning

 

Innehållsförteckning skolor    

    överst

Arups skola
Attarps skola
Billinge skola
Borlunda skola
Borlunda/Skeglinge skola
Bosarps skola
Brönneslövs skola
Ellinge skola
Eslövs skolor
Gullarps skola
Gummarps skola
Gryttinge/Trolleholms skola
Gårdstånga skola
Hammarlunda skola
Harlösa skola
Hassle skola
Hjelmaröds skola
Hjularöds skola
Holmby skola
Hunneberga skola
Hurva skola
Högseröds skola
Högestorps skola
Kastberga skola
Kromhults skola
Kärrstorps skola
Lillaröds skola
Ljushems skola
Löberöds skola
Marieholms skola
Näs skola
Nöbbelövs skola
Remmarlövs skola
Reslövs skola
Roslövs skola
Selarps skola
Sibbarps skola
Sjöhusens skola
Skarhults skola
Skeglinge skola
Slogstorps skola
Slättängs skola
Stabbarps skola
Stehags skola
Stockamöllans skola
Torrlösa/Rävetofta skola
Trollenäs skola
Tängelsås skola
Vennberga skola
Vennberga/Östra Strö skola
Verlinge skola
Vikens skola
Västra Sallerups skola
Västra Strö skola
Åkershögs skola
Ölycke skola
Örtofta skola
Öslövs skola
Östergårds skola
Östra Karaby skola
Östra Strö skola

överst

Åter till arkivregistrets innehållsförteckning

Åter till första sidan

 


överst

Eslövs skolor

In- och utskrivningsmatriklar
- 1922-1957.

Betygskataloger
Eslövs skolor består av Östra, Västra och Norra skolan som också kallas Byskolan. De äldsta vol. anger oftast ej vilken skola som avses.
- 1877-1980, 1968-1969 saknas.

Dagböcker
- 1875-1917.

Slöjdbetygskataloger
Betyg efter 1949 är införda i resp. skolas betygskataloger.
- 1925-1949.

Slöjddagböcker
- 1892-1943.

Betygskataloger för fortsättningsskolor
- 1922-1955.

Läsordningar
- 1885-1903.

överst

 

Arups skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1922-1963.

Betygskataloger
- 1872-1953, 1934-1946 Gäller slöjden, 1947-1968 Gäller även slöjden. Häri även läsordningar 1904-1923, med lucka 1964-1965.

Dagböcker
- 1886-1896, 1888-1917 Häri även betygskataloger 1895-1917, 1897-1917.

Läsordningar
- 1904-1923.

överst

 

Attarps skola

Betygskataloger
- 1878-1917, 1917-1953 Häri även dagböcker 1893-1901, 1938-1949 Gäller slöjden.

Dagböcker
- 1893-1917, 1902-1949 Gäller slöjden, Häri även betygskataloger 1938-1949.

överst

 

Billinge skola

Betygskataloger
- 1847-1875, 1863-1917 Häri även liggare 1842-1929, 1877-1888, 1889-1917 Gäller även slöjden, 1903-1917, 1914-1926 Gäller slöjden, 1917-1939, 1926-1941 Gäller fortsättningsskolan, 1939-1954, 1954-1968 Gäller även slöjden 1962-1964.

Dagböcker
- 1847-1867 Med betygskataloger 1847-1875, 1868-1884 lucka, 1885-1917.

Liggare
- 1842-1929. Förteckning över lärare som under åren tjänstgjort i Röstånga, Billinge och Stockamöllans skolor.

överst

 

Borlunda skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1937-1952.

Betygskataloger
- 1879-1915, 1916-1933 Häri även betygskataloger 1879-1891, 1927-1940 Gäller fortsättningsskolan, 1934-1936 saknas, 1936-1953 Häri även läsordningar 1945-1962 och fortsättningsskolans betygskataloger 1927-1940, 1945-1963 Gäller slöjden, 1953-1970 Gäller slöjden.

Dagböcker
- 1880-1897, 1921-1928 Gäller slöjden.

Läsordningar
- 1945-1962. Spridda år.

överst

 

Borlunda/Skeglinge skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1880-1933.

Betygskataloger
- 1892-1939, 1932-1938 Gäller även fortsättningsskolan.

Dagböcker
- 1882-1916, 1910-1929 Gäller slöjden, 1934-1943 Gäller slöjden..

överst

 

Skeglinge skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1937-1944.

Betygskataloger
- 1901-1920 Gäller slöjden, 1916-1945, 1943-1945 Gäller slöjden.

överst

 

Bosarps skola

Betygskataloger
- 1865-1920, 1901-1965 Gäller slöjden med lucka 1910-1929, 1917-1951 Gäller även fortsättningsskolan med lucka 1943-1949, 1941-1954, 1951-1965 Gäller skolköket, 1955-1966.

Dagböcker
- 1879-1917.

överst

 

Brönneslövs skola

Betygskataloger
- 1916-1951, 1943-1948 Gäller slöjden. Häri även dagböcker 1924-1943.

Dagböcker
- 1924-1943 Gäller slöjden.

överst

 

Ellinge skola

Betygskataloger
- 1855-1909.

Dagböcker
- 1861-1913.

överst

 

Gullarps skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1924-1946.

Betygskataloger
- 1860-1917 Häri även besöksböcker 1880-1920 och läsordningar 1901-1923, 1917-1947, 1926-1941 Gäller fortsättningsskolan. Häri även in- och utskrivningsmatriklar 1924-1946.

Dagböcker
- 1867-1917.

Besöksböcker
- 1880-1920.

Läsordningar
- 1901-1923 Innehåller även sångtexter och noter.

överst

 

Gummarps skola

Dagböcker och betygskataloger
- 1876-1898 (ingår i Hjularöds skola), lucka 1880.

överst

 

Gryttinge - Trolleholms skola

Betygskataloger
Efter kommunindelningen 1971 tillhör Gryttinge - Trolleholm Svalövs kommun och skolans samtliga handlingar 1863-1951 är därför placerade i Svalövs kommun.
- 1951-1953 (ingår i Marieholms skola). Betygskataloger 1953-1958 Gäller även slöjden. Häri även läsordningar 1954-1957, 1958-1967.

Läsövningar
- 1954-1957.

överst

 

Gårdstånga skola

Betygskataloger
- 1900-1940, 1932-1948 Häri även läsordningar 1939-1946, 1933-1953 Gäller även fortsättningsskolan, 1949-1968 Gäller slöjden och skolköket, 1953-1970.

Dagböcker
- 1922-1954 Gäller slöjden.

Läsordningar
- 1939-1946 Spridda år.

överst

 

Hammarlunda skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1920-1924.

Betygskataloger
- 1872-1917.

Dagböcker
- 1887-1917.

Läsordningar
- 1910-1921.

överst

 

Harlösa skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1921-1939. Häri även betygskataloger 1883-1931.

Betygskataloger
- 1871-1917. Häri även dagböcker 1894-1906, 1883-1937, 1926-1953 Gäller fortsättningsskolan och skolköket, 1937-1959, 1953-1968 Gäller fortsättningsskolan och skolköket, 1959-1962 Höstterminen 1962-1963 vårterminen saknas, 1963-1980.

Dagböcker
- 1881-1917.

överst

 

Hassle skola

Betygskataloger
- 1879-1917. Häri även besöksböcker 1901-1916 och läsordningar 1946, 1895-1939, 1927-1966 Gäller slöjden, 1939-1966.

Dagböcker
- 1879-1917.

Besöksböcker
- 1901-1916.

Läsordningar
- 1946.

överst

 

Hjelmaröds skola

Betygskataloger
- 1872-1875 (ingår i Hjularöds skola).

överst

 

Hjularöds skola

Betygskataloger
- 1872-1879. Häri även Gummarps skola. Betygskataloger 1876-1898, Åkershögs skola. Betygskataloger 1878-1879 samt Hjelmaröds skola. Betygskataloger 1872-1875.

överst

 

Holmby skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1951-1955.

Betygskataloger
- 1917-1936, 1927-1943 Gäller fortsättningsskolan, 1936-1947, 1947-1953 Häri även fortsättningsskolans betygskataloger 1927-1943 och läsordningar 1948-1949, 1953-1959 1953-1963 Gäller slöjden, 1959-1980.

Dagböcker
- 1929-1953.

Läsordningar
- 1948-1949.

överst

 

Hunneberga skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1920-1943. Häri även betygskataloger 1872-1916, dagböcker 1877-1917, besöksböcker 1911-1918 och läsordningar 1910-1916.

Betygskataloger
- 1872-1916, lucka 1880-1909, 1917-1955.

Dagböcker
- 1877-1917, lucka 1881-1910.

Besöksböcker
- 1911-1918.

Läsordningar
- 1910-1916.

överst

 

Hurva skola

Betygskataloger
- 1857-1861, 1893-1895, 1902, 1906-1907, 1914-1915, 1917-1926, 1927-1943 Gäller även fortsättningsskolan och skolköket, 1943-1952 Häri även betygskataloger 1857-1861 och läsordningar 1929, 1906-1919 Slöjddagbok, 1938-1948 Slöjddagbok.

Läsordningar
- 1929.

överst

 

Högseröds skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1918-1937.

Betygskataloger
- 1897-1917, 1917-1940 Häri även dagböcker 1896-1929, 1920-1953, 1923-1964 Gäller fortsättningsskolan och slöjden, 1955-1973 Med lucka 1962.

Dagböcker
- 1889-1896, 1896-1929 Gäller även slöjden, 1910-1917.

överst

 

Högestorps skola

Betygskataloger
- 1873-1936, 1936-1951 (ingår i Marieholms skola, betygskataloger), 1951-1953 (ingår i Marieholms skola, betygskataloger), 1953-1965, 1954-1963 Gäller slöjden.

Dagböcker
- 1878-1892. Häri även betygskataloger 1886-1912, läsordningar 1915-1958 samt betygskataloger 1954-1963, 1888-1917, 1916-1923 Gäller slöjden.

Besöksböcker
- 1904-1917.

Läsordningar
- 1915-1958 Spridda år.

överst

 

Kastberga skola

Betygskataloger
- 1873-1928, 1904-1961 Gäller slöjden, 1929-1931, 1927-1944 Gäller fortsättningsskolan, 1931-1945, 1945-1954 Häri även betygskataloger 1927-1944 och läsordningar 1928-1955, 1954-1964.

Dagböcker
- 1884-1917.

Läsordningar
- 1928-1955.

överst

 

Kromhults skola

Betygskataloger
- 1882-1933 Gäller även fortsättningsskolan. Häri även dagböcker 1896-1908, 1917-1955.

Dagböcker
- 1896-1917.

överst

 

Kärrstorps skola

Betygskataloger
- 1881-1902. Häri även slöjddagböcker 1914-1941 och besöksböcker 1874-1917, 1903-1941.

Dagböcker
- 1905-1916, 1914-1941 Gäller slöjden.

Besöksböcker
- 1874-1917.

överst

 

Lillaröds skola

Betygskataloger
- 1872-1879 lucka 1873-1875 (ingår i Slogstorps skola).

överst

 

Ljushems skola

Betygskataloger
- 1917-1940, 1928-1950 Gäller även fortsättningsskolan med lucka 1932-1944. Häri även slöjddagböcker 1941-1966.

Dagböcker
- 1899-1917, 1941-1966 Gäller slöjden.

överst

 

Löberöds skola

Betygskataloger
- 1872-1879 lucka 1873-1874, 1901-1917, 1918-1922 lucka, 1923-1953 Häri även betygskataloger 1872-1879, 1923-1954 Gäller även fortsättningsskolan och skolköket. Häri även läsordningar 1904-1905, 1953-1957 Häri även betygskataloger 1963-1980, 1953-1966 Gäller slöjden, 1954-1966 Gäller skolköket, 1957-1980.

Dagböcker
- 1901-1909, 1930-1937 Gäller slöjden, 1937-1942 Gäller slöjden.

Läsordningar
- 1904-1905.

överst

 

Marieholms skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1923-1939.

Betygskataloger
- 1909-1917, 1917-1931 Häri även läsordningar 1928-1958, 1926-1950 Gäller även fortsättningar skolan, 1927-1954 Gäller slöjd och skolkök, 1936-1939 Med betygskataloger från Reslövs och Högestorps skolor, 1939-1951, 1951-1952 Med betygskataloger från Reslövs, Högestorps, Östra Karaby, Torrlösa- Rävetofta och Gryttinge- Trolleholms skolor, 1952-1953, 1952-1967 Gäller skolköket, 1953-1957, 1954-1969 Gäller slöjden, 1957-1969.

Dagböcker
- 1903-1920 Gäller slöjden, 1908-1917.

Läsordningar
- 1928-1958 Spridda år.

överst

 

Nöbbelövs skola

Betygskataloger
- 1884-1931, 1927-1947 Gäller även fortsättningsskolan. Häri även dagböcker 1936-1948.

Dagböcker
- 1898-1917, 1936-1948 Gäller slöjden.

överst

 

Remmarlövs skola

Betygskataloger
- 1847-1961 Med dagböcker 1851-1928, 1917-1951 Gäller även fortsättningsskolan 1927-1939.

Dagböcker
- 1851-1906, 1904-1952 Gäller slöjden. Häri även betygskataloger 1878-1892 och besöksböcker 1860-1928.

Besöksböcker
- 1860-1928.

överst

 

Reslövs skola

Betygskataloger
- 1875-1877, 1883-1917, 1917-1930 Häri även betygskataloger 1932-1947, 1927-1936 Gäller även fortsättningsskolan, 1932-1947 Gäller skolköket, 1936-1951 (ingår i Marieholms skola).

Betygskataloger
- 1938-1964 Gäller slöjden, 1951-1953 (ingår i Marieholms skola), 1953-1967.

Dagböcker
- 1878-1917, 1909-1929 Gäller slöjden, 1927-1937 Gäller slöjden.

Besöksböcker
- 1898-1917.

Läsordningar
- 1905-1958. Spridda år. Häri även betygskataloger 1890-1912 och 1938-1964, dagböcker 1878-1889 och 1927-1937 samt besöksböcker 1898-1917.

överst

 

Roslövs skola

Betygskataloger
- 1932-1936.

överst

 

Selarps skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1922-1937.

Betygskataloger
- 1936-1937. Häri även in- och utskrivningsmatriklar 1922-1937.

överst

 

Sibbarps skola

Betygskataloger
- 1862-1874. Häri ingår även dagböcker 1862-1873, 1878-1917.

Dagböcker
- 1862-1873, 1862-1874 Häri ingår även besöksböcker 1863-1917, 1874-1877, 1878-1887 Häri även betygskataloger 1878-1908 och besöksböcker 1870-1917, 1888-1909, 1908-1922 Gäller slöjden, 1910-1917.

Dagböcker
- 1863-1917.

överst

 

Sjöhusens skola

Betygskataloger
- 1910-1915.

Dagböcker
- 1910-1912

överst

 

Skarhults skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1923-1948.

Betygskataloger
- 1876-1929, 1922-1963 Gäller slöjden, 1927-1951 Gäller fortsättningsskolan. Häri även betygskataloger 1943-1953, 1929-1943, 1953-1968.

Dagböcker
- 1878-1885, 1879-1884 Häri även betygskataloger 1876-1909, 1884-1917.

Läsordningar
- 1887-1916.

överst

 

Slogstorps skola

Dagböcker med betygskataloger
- 1872-1967 Gäller även slöjden, lucka 1873-1875 och 1961-1962. Häri även Lillaröds skola.

Betygskataloger
- 1872-1879.

överst

 

Slättängs skola

Betygskataloger
- 1879-1926, 1879-1939 Med läsordningar 1902-1906. Häri även besöksböcker 1872-1919 och dagböcker 1910-1940.

Dagböcker
- 1893-1916, 1910-1940 Gäller slöjden.

Besöksböcker
- 1872-1919.

Läsordningar
- 1902-1906.

överst

 

Stabbarps skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1924-1950.

Betygskataloger
- 1902-1918, 1917-1932 Gäller även fortsättningsskolan, 1932-1945, 1945-1954 Häri även in- och utskrivningsmatriklar 1924-1950, läsordningar 1921-1948 och besöksböcker 1900-1909, 1952-1965 Gäller slöjden.

Dagböcker
- 1895-1917.

Besöksböcker
- 1900-1909.

Läsordningar
- 1921-1948, lucka 1925-1944.

överst

 

Stehags skola

Betygskataloger
- 1879-1896 Häri även dagböcker 1879-1886, 1889-1954, 1927-1961 Gäller fortsättningsskolan, skolköket och slöjden, 1954-1963.

Dagböcker
- 1879-1914, 1905-1963 Gäller slöjden med lucka 1925-1933, 1914-1917.

överst

 

Stockamöllans skola

Dagböcker med betygskataloger
- 1909-1951 Gäller även slöjden, 1914-1962.

överst

 

Torrlösa-Rävetofta skola

Betygskataloger
Efter kommunindelningen 1971 tillhör Torrlösa - Rävetofta Svalövs kommun och skolans samtliga handlingar före 1952 är därför placerade i Svalövs kommun. Dessa här nedan tillhörde Marieholms kommun och därför placerade i Eslövs kommun.
- 1949-1955 Gäller slöjden, 1951-1953 (ingår i Marieholms skola), 1951-1963 Gäller slöjden och skolköket, 1953-1958 Häri även läsordningar 1954-1958.

Läsordningar
- 1954-1958.

överst

 

Trollenäs skola

Betygskataloger
- 1877-1918, 1941-1954 Gäller fortsättningsskolan och skolköket.

Dagböcker
- 1877-1904.

överst

 

Näs skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1923-1968.

Betygskataloger
- 1915-1941, 1941-1954 Häri även in- och utskrivningsmatriklar 1923-1968, 1954-1966 Gäller även slöjden.

Dagböcker
- 1905-1917.

överst

 

Tängelsås skola

Betygskataloger
- 1872-1962.

Dagböcker
- 1871-1917.

Besöksböcker
- 1890-1916.

Läsordningar
- 1894-1928 Med besöksböcker 1890-1916.

överst

 

Vennberga skola

Betygskataloger
- 1882-1934, 1927-1956 Gäller fortsättningsskolan och slöjden, 1953-1963 Häri även läsordningar 1923-1931.

Dagböcker
- 1896-1949 Med lucka 1906-1925 Gäller även slöjden, 1906-1918.

Läsordningar
- 1923-1931.

överst

 

Vennberga-Östra Strö skola

Betygskataloger
- 1953-1963 Gäller även slöjden.

överst

 

Östra Strö skola

Betygskataloger
- 1873-1917, 1917-1930 Häri även läsordningar 1881-1918, 1922-1963 Gäller slöjden, 1927-1953 Gäller även fortsättningsskolan, 1940-1953, 1952-1980 Gäller även skolköket.

Dagböcker
- 1881-1917.

Läsordningar
- 1881-1918.

överst

 

Verlinge skola

Betygskataloger
- 1880-1920 Häri även besöksböcker 1901-1965.

Dagböcker
- 1889-1917, 1906-1965 Gäller slöjden.

Besöksböcker
- 1901-1916.

överst

 

Vikens skola

Betygskataloger
- 1917-1955 Häri även dagböcker 1901-1917.

Dagböcker
- 1901-1917 Gäller även slöjden.

överst

 

Västra Sallerups skola

Betygskataloger
- 1883-1917 Häri även dagböcker 1885-1953, 1891-1931, 1927-1952 Gäller fortsättningsskolan, 1931-1960, 1960-1963 Härefter finns betygskatalogerna på Eslövs skolor.

Dagböcker
- 1885-1953 Gäller även slöjden, 1899-1917.

överst

 

Västra Strö skola

Betygskataloger
- 1866-1917, 1917-1953 Gäller även slöjden, 1927-1940 Fortsättningsskolan. Häri även dagböcker 1892-1926 och läsordningar 1936, 1936-1955.

Dagböcker
- 1858-1917.

Besöksböcker
- 1880-1917.

Läsordningar
- 1936.

överst

 

Åkershögs skola

Betygskataloger
- 1878-1879 (ingår i Hjularöds skola).

överst

 

Ölycke skola

In- och utskrivningsmatriklar
- 1917-1940.

Betygskataloger
- 1917-1923.

Dagböcker
- 1910-1917.

överst

 

Örtofta skola

Betygskataloger
- 1882-1933, 1920-1944 Gäller även fortsättningsskolan.

Dagböcker
- 1885-1916, 1905-1948 Gäller slöjden.

överst

 

Öslövs skola

Betygskataloger
- 1880-1942 lucka 1918-1940 Häri även besöksböcker 1874-1917.

Dagböcker
- 1879-1899.

Besöksböcker
- 1874-1917.

överst

 

Östra Karaby skola

Betygskataloger
Östra Karaby skola hette fram till 1920-talet Östra Karleby skola.
- 1864-1877 Häri även dagböcker 1864-1882 och besöksböcker 1878-1908, 1869-1897, 1878-1914 Häri även besöksböcker 1867-1918 och dagböcker 1878-1888 samt läsordningar 1901-1957, 1914-1917, 1917-1951 lucka 1930-1933 och 1940-1942 Häri även dagböcker 1916-1945, 1951-1953 (ingår i Marieholms skola), 1953-1959 Gäller även slöjden.

Dagböcker
- 1864-1882, 1870-1877 Med skolans materialförteckningar 1874-1908 och ordningsregler 1871, 1878-1917, 1916-1945 Gäller slöjden.

Besöksböcker
- 1867-1918.

Läsordningar
- 1901-1957 Spridda år.

överst

 

Östergårds skola

Betygskataloger
- 1940-1944.

 

överst


överst

Åter till arkivregistrets innehållsförteckning

Åter till första sidan