Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

 

Borlunda
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1863-1887. Med protokoll från 1862 och protokoll från gemensamt sammanträde med Borlunda och Skeglinge socknars röstberättigade ledamöter för val av fjärdingsman för en tid av fem år och årslön av etthundra aderton kronor 1876.
- 1887-1919. Med protokoll för beslut om gemensam fjärdingsman för Borlunda och Skeglinge socknar 1902.
- 1919-1951. Med protokoll från pensionärshemmets färdigställande och invigning i Borlunda kommun 1951.

Protokollsbilagor
- 1939-1951 (ingår i kommunalnämnden, spridda år).

Sammandrag av räkenskaper
- 1942-1951 (ingår i kommunalnämnden).

 

 

Kommunalnämnden

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även livsmedelsnämnd 1916-1919, odlingsnämnd 1918-1919, brandstodskommitté 1878-1951, vägkommitté 1877-1924, hästuttagningsnämnd 1897-1951, barnavårdsnämnd 1909-1925, arbetslöshetskommitté 1927-1948 och 1950-1951, inkvarteringsnämnd 1941-1948, civilförsvarsnämnd 1945-1951, biblioteksstyrelse 1948-1951, hälsovårdsnämnd 1921-1951, förmedlingsorgan 1945-1951, byggnadsnämnd 1947-1951 och byggnadskommitté 1950-1951.
- 1909-1948. Med protokoll från kommunalnämnden - fattigvårdsstyrelsen 1909-1912, livsmedelsnämnden 1917 samt Borlunda - Skeglinge kommunalnämnder för beslut om gemensam barnmorskas löne- och bostadskostnader 1918. Häri även valnämnden. Protokoll 1911-1913, hälsovårdsnämnden. Protokoll 1921-1946 och fattigvårdsstyrelsen. Protokoll 1919-1921.
- 1949-1951. Med protokoll från beslut om nybyggnad av pensionärshem i Borlunda kommun, vilket stod invigningsklart 1951 samt beslut om gemensam avslutning med Skeglinge kommun i anledning av kommunsammanslagningen på Eslövs stadshotell den 22 dec. 1951.

Hälsovårdsnämndens protokoll
- 1921-1946 (ingår i kommunalnämnden).

Arkivförteckningar
- Odaterade.

Kommunbibliotekets liggare över in- och utlånade böcker
- 1905-1948. Med skolrådets liggare 1949-1951.

Inkomna skrivelser
- 1946-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1944-1951. Innehåller: Byggnadshandlingar angående pensionärshemmet och prästlönebostället i Borlunda, lagfarts- och gravationsbevis samt köpebrev och avstyckningshandlingar. Häri även arkivförteckningar, inkomna skrivelser 1946-1951, skogsaccislängder 1932-1939, fattigvårdsstyrelsen. Fattigvårdsakter 1946-1951, kommunalstämman. Protokollsbilagor 1939-1951 och sammandrag av räkenskaper 1942-1951.

Huvudböcker
- 1863-1903. Med räkenskaper 1862, 1904-1951.

Kassaböcker
- 1933-1951.

Verifikationer
- 1943-1951.

Skogsaccislängder
- 1932-1939, lucka 1936-1937.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1926-1951.

Koncept
- 1928-1939.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1923-1951.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1927-1937, 1930-1932. Angående fosterbarn.

Inkomna handlingar
- 1945-1951.

Personakter över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran
- Odaterade.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade 20-02-01 - 51-05-17. Häri även personakter över barn som varit föremål för samhällsvård och skyddsuppfostran 1921-1950, inkomna handlingar 1945-1951 och huvudböcker 1921-1951 samt familjebidragsnämnden. Protokoll 1940-1944.

Huvudböcker
- 1921-1951.

Kassaböcker
- 1926-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1938-1951.

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även familjebidragsnämnd 1945-1951.
- 1940-1944 (ingår i barnavårdsnämnden).

Kassaböcker
- 1942-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även familjebidragsnämnd 1945-1951, nykterhetsnämnd 1943-1951 och arbetslöshetskommitté 1949.
- 1919-1921 (ingår i kommunalnämnden), 1922-1951.

Fattigvårdsakter
- 1946-1951 (ingår i kommunalnämnden).

Huvudböcker
- 1921-1951.

Kassaböcker
- 1928-1951.

 

 

Kristidsnämnd

Kassaböcker
- 1942-1949.

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1914-1950.

 

 

Valnämnd

Protokoll
- 1911-1913 (ingår i kommunalnämnden).

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan