Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Billinge
arkivregister

Åter till innehållsförteckningen

 

Kommunalstämma

Protokoll
- 1885-1950.
- Protokoll från sammanträde för bildande av hästuttagningsnämnd 1897.
- Protokoll från sammanträde för val av riksdagsman för Onsjö härads valkrets i andra kammaren 1896.
- Protokoll från sammanträde för beslut om ett kommunbibliotek i Billinge 1902 och ett bibliotek i Stockamöllan 1914 med samma styrelse.
- Protokoll för bildande av provinsialläkardistrikt för Billinge kommun tillsammans med Röstånga, Ask och Konga i Malmöhus län och Riseberga och Färingtofta i Kristianstads län till ett gemensamt distrikt kallat Röstånga provinsialläkardistrikt 1913.
- Protokoll från sammanträde för val av odlingsnämnd inom Billinge kommun 1918.
- Protokoll förda vid sammanträde för bildande av arbetslöshetskommitté 1921.
- Protokoll förda vid sammanträde för val av barnavårdsnämnd i Billinge kommun samt förslag om ordnande av gemensam fattigvårdsanstalt för Konga, Ask, Röstånga och Billinge kommuner 1925.

Röstlängder
- 1937-1948.

Korrespondens
- 1912-1940 (ingår i kommunalfullmäktige).

Sammandrag av räkenskaper
- 1926-1951 (ingår i kommunalfullmäktige).

 

 

Kommunalfullmäktige

Protokoll
- 1938-1951.

Inkomna skrivelser
- 1939-1951. Häri även kommunalnämnden.
- Korrespondens 1883-1949.
- Kassaböcker 1941-1949.
- Utgifts- och inkomstförslag 1923-1933.
- Arkivförteckningar 1962 samt kommunalstämman.
- Sammandrag av räkenskaper 1926-1951.
- Korrespondens 1912-1940.

 

 

Kommunalnämnd

Protokoll
Kommunalnämnden utgjorde även hälsovårdsnämnd 1912-1920, livsmedelsnämnd 1916-1919, arbetslöshetskommitté 1921-1931 och 1947-1951, byggnadsnämnd 1942-1946, förmedlingsorgan 1944-1951 och civilförsvarsnämnd 1950-1951.
- 1936-1951.

Kommunala byggnadskommitténs protokoll
- 1946-1947.

Arkivförteckningar
- (Ingår i kommunalfullmäktige). Arkivförteckning 1962.

Korrespondens
- 1883-1949 (ingår i kommunalfullmäktige).

Kommunala byggnadskommitténs handlingar
- 1942-1949. Innehåller handlingar angående kommunalt bostadshus i Billinge, avtal, entreprenadkontrakt och arbetsbeskrivningar. Häri även byggnadskommitténs protokoll 1946-1947.
- Förmedlingsorganets handlingar 1946-1951
- Övriga räkenskaper 1951.

Förmedlingsorganets handlingar
- 1946-1951. Angående nybyggnader samt egnahems- och förbättringslån inom Billinge.

Huvudböcker
- 1907-1951.

Kassaböcker
- 1927-1949 (ingår i kommunalfullmäktige).

Angående vägbelysning inom Billinge kommun
- 1943-1951.

Verifikationer
- 1928-1951.

Övriga räkenskaper
- 1904-1918 (ingår i fattigvårdsstyrelsen).
- Inventarieförteckningar från ålderdomshemmet i Billinge, även Röstånga kommun.
- Inventarieförteckningar 1952-1956.
- 1906-1909. Angående ålderdomshemmet i Billinge.
- 1946-1951. Förmedlingsorganets räkenskaper.
- 1951. Inventarieförteckningar från Billinge kommun.

Fonders räkenskaper
- 1928-1951. Angående Magnus Anderssons fond.
- 1930-1951. Angående Adrian Anderssons fond.
- 1947-1951. Angående syskonen Svenssons fond.

Utgifts- och inkomstförslag
- 1923-1933 (ingår i kommunalfullmäktige), 1934-1951.

Skogsaccislängder
- 1927-1948.

 

 

Barnavårdsnämnd

Protokoll
- 1918-1951.

Diarier
- 1942-1951.

Liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet
- 1926-1951.

Liggare över fosterbarn
- 1931-1935.

Liggare över barnavårdsmannaskap
- 1918-1956.

Inkomna handlingar
- 1926-1951. Häri även liggare över barn som varit föremål för nämndens verksamhet 1926-1933.
- Liggare över barnavårdsmannaskap 1950-1951.
- Kassaböcker 1918-1925, brandstyrelsen.
- Verifikationer 1946-1951 samt fattigvårdsstyrelsen.
- Fattigvårdsakter 1931-1946.
- Inkomna handlingar 1937-1938.

Barnavårdsmannaakter
- Odaterade u. å.

Förmedlingsorganets handlingar
- 1946-1951. Angående nybyggnader samt egnahems- och förbättringslån inom Billinge kommun.

Kassaböcker
- 1918–1933, lucka 1934–1940, 1940-1951.

Kassaböcker angående mödrahjälp
- 1938-1951.

Övriga räkenskaper
- 1938-1942. Angående vårdavgifter.

 

 

Brandstyrelse

Protokoll
- 1945-1951.

Ämnesordnade handlingar
- 1938-1946. Innehåller: Brandordningar och släckningsavtal. Häri även byggnadsnämnden.
- Inkomna handlingar 1947-1951 samt fattigvårdsstyrelsen.
- Övriga räkenskaper 1942-1951.

Kassaböcker
- 1946-1951.

Verifikationer
- 1946-1951 (ingår i barnavårdsnämnden). 

 

 

Byggnadsnämnd

Protokoll
- 1947-1951.

Inkomna handlingar
- 1947-1951 (ingår i brandstyrelsen).

 

 

Familjebidragsnämnd

Protokoll
- 1940-1951.

Huvudböcker
- 1943-1951.

Kassaböcker
- 1940-1951.

 

 

Fattigvårdsstyrelse

Protokoll
Fattigvårdsstyrelsen utgjorde även arbetslöshetskommitté 1932-1946 och nykterhetsnämnd 1932-1945, 1940-1951.

Liggare
- 1925-1951. Angående understödstagare.
- 1941-1951. Angående befattningshavare med pensionsrätt.

Liggare för socialregister
- 1919-1951.

Socialregister
- 1925-1949.

Inkomna handlingar
- 1937-1948 (ingår i barnavårdsnämnden).

Fattigvårdsakter
- 1931-1946 (ingår i barnavårdsnämnden).

Kassaböcker
- 1925-1951.

Arbetslöshetskommitténs kassaböcker
- 1932-1936.

Verifikationer
- 1930-1951. Häri även arbetslöshetskommitténs kassaböcker 1932-1936 och hemhjälpsnämnden.
- Protokoll och handlingar 1943-1951.

Övriga räkenskaper
- 1919-1922.
- Räkenskaperna angående ålderdomshemmet i Billinge. Häri även räkenskaper 1917-1918.
- 1919-1951.
- Inventarieförteckningar från ålderdomshemmet i Billinge. Häri även kommunalnämnden.
- Övriga räkenskaper 1904-1918.
- 1942-1951 (ingår i brandstyrelsen). Angående skogsauktioner vid kommungården i Billinge.

 

 

Folkskolestyrelse

Protokoll
Billinge kommun bildade folkskolestyrelse år 1939.
- 1939-1951.

Byggnadskommitténs protokoll och handlingar
- 1939-1951. Med skolrådets handlingar 1936-1938 och handlingar 1952-1955 angående anläggningsarbeten vid skolbygget i Billinge.

Tjänstematriklar
- 1939-1951. Med skolrådets tjänstematriklar 1902-1938.

Korrespondens
- 1939-1951. Häri även protokoll 1950-1951 och byggnadskommitténs protokoll och handlingar 1939-1951.

Huvudböcker
- 1939-1951. Med skolrådets huvudböcker 1914-1938, 1950-1951.

Kassaböcker
- 1939-1940. Med skolrådets kassaböcker 1937-1938, 1940-1951.

Skolbibliotekets kassaböcker
- 1939-1951. Med skolrådets kassaböcker 1915-1938 och räkenskaper för 1952 samt förteckning över bibliotekets böcker.

Verifikationer
- 1939-1951.

 

 

Hemhjälpsnämnd

Protokoll och handlingar
- 1943-1951 (ingår i fattigvårdsstyrelsen). Innehåller: Protokoll, inventarieförteckningar, tjänstematriklar, liggare över befattningshavare med pensionsrätt och korrespondens.

Kassaböcker
- 1945-1951.

 

Hälsovårdsnämnd

Protokoll
- 1920-1937. Häri även protokollsutdrag från kommunalstämman 1912 och kommunalnämnden 1914.
- 1937-1951.

Diarier
- 1936-1948.

Liggare över befattningshavare med pensionsrätt
- 1943-1948.

Korrespondens
- 1920-1951. Häri även liggare över befattningshavare med pensionsrätt 1943-1948.
- Kassaböcker 1923-1941.
- Verifikationer 1935-1951 och nykterhetsnämnden.
- Protokollsbilagor 1946-1951.

Kassaböcker
- 1923-1941, 1941-1951 (ingår i Röstånga kommun, Billinge samhälle, hälsovårdsnämnden).

Verifikationer
- 1935-1951.

Sjukvårdsjournaler
- 1939-1946, 1946-1951 (ingår i Röstånga kommun, Billinge samhälle, hälsovårdsnämnden).

 

 

Inkvarteringsnämnd

Protokoll
- 1940-1944.

 

 

Kristidsnämnd

Huvudböcker
- 1943-1949.

 

 

Nykterhetsnämnd

Protokoll
- 1946-1951.

Protokollsbilagor
- 1946-1951 (ingår i hälsovårdsnämnden).

 

 

Pensionsnämnd

Protokoll
- 1926-1951.

 

 

Sotningsdistriktsförbund

Protokoll och övriga handlingar
Billinge m.fl. kommuners sotningsdistriktsförbund bildades 1946 och bestod av Billinge, Bosarp, Stehag, Skåne-Ask, Röstånga, Hallaröd och Konga kommuner. Förbundet ombildades 1952 på grund av den nya kommunalreformen.
- 1946-1952. Ingår i Marieholms m.fl. kommuners polisdistriktsförbund.

 


överst

Åter till innehållsförteckningen

Åter till första sidan