Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Åter till registret

Majken Adolfssons anor

överstI:1
Anna Majken Viola Adolfsson, f. Persson. (Far II:1, Mor II:2).

Majken Adolfsson
Majken Adolfsson med barnen
Ruth och Lennart samt farbrodern Edvin
större bild (80 kByte)

överstII:1 f
Axel Gottfrid Persson
, f. 1884-10-19 i Kågeröd, d 1957-05-06 i Landskrona. (Far III:1, Mor III:2, Barn I:1). Gift med

II:2 m
Karin Johanna Teresia Persson
, f. Ågren, f. 1894-04-30 i Landskrona, d. 1988-08-24 i Landskrona. (Far III:3, Mor III:4, Barn I:1).

Barn:
- Anna Majken Viola.(Se I:1).

överstIII:1 ff
Per Åkesson
, f. 1846-12-01 i Asmundtorp, Näs, d. 1909-12-01 i Eslöv, V. Sallerup. (Mor IV:2, Barn II:1).

Per växte upp i Asmundtorp Nr. 12, som var ett gathus, hos sina morföräldrar, där modern också bodde. 1848 flyttade han med modern till Gullarp. 1860 fick han sitt första arbete som dräng och flyttade då från modern till åbo Pål Persson i Gullarp. 1865 arbetade han på Asmundtorpsgården. 1866 var han dräng i Tofta, Ströö socken. 1869 arbetade han som dräng i Asmundtorp Nr. 8.

1876-05-27 gifte han sig med Johanna Eriksdotter i Gudmuntorp. 1880 bodde paret i Höör och 1882 i Knutstorp, Kågeröd. Från slutet av 1884 - 1886 bodde de i Ask. 1886 - 1887 bor de i Konga, där Per tjänade som dräng hos lantbrukare Wilhelm Boisen. 1887 - 1889 bodde de åter i Ask och då var Per dräng hos Torneborg. 1889 - 1894 bodde de i W. Sallerup. 1894 flyttade de till Eslöv Nr. 5 i huset nr. 9, som låg bakom f. d. Åkermans.

Per vägde 120 kilo och var nästan 2 meter lång. Han var mycket i parken i Skytteskogen och var en mästare i att dansa. Han var alltid välklädd och kallades för snobb.

Per firade sin 63-årsdag tillsammans med en av sönerna. De gick till Hotellrestaurangen och där drack nog fadern en hel del. När de gick hem träffade de på tattare och det blev slagsmål. Pers plånbok med avlöningen försvann och sonen hade gått hem.

I tidningen den 2/12 1909 kunde man läsa följande.

Olyckshändelse?
I dag på morgonen vid 9-tiden anträffades i gropen vid Ola Nilssons tvättdamm liket af renhållningskarlen Per Åkesson härstädes. Å. låg med nästan hela kroppen under vattnet och befanns efter uppdragandet ha ett 4 cm långt krossår öfver venstra tinningen. Hans klocka hade stannat på 8.10 hvarför det är troligt att han vid denna tid på onsdags aftonen fallit i vattnet.

Å. fyllde på onsdagen 63 år och hade på kvällen i sällskap med sin son besökt en af köpingens restauranter samt vid 8-tiden på kvällen begifvit sig derifrån. Väglaget vid olycksplatsen är synnerligen dåligt och inga lyktor finnas här ute, hvarför Å. antagligen tagit miste på vägen, råkat falla omkull och i fallet slagit sig så att han miste sansen. Obduktion kommer att förrättas. Å. var gift och efterlämnar hustrun och flera vuxna barn.

Den omkomne renhållningsarbetaren.
Med. doktor N. Kulneff har efter verkställd obduktion å liket efter renhållningsarbetaren Per Åkesson härstädes afgivet följande utlåtande: Per Åkesson har erhållit ett kraftigt, sannolikt bedöfvande slag i venstra tinningen af ett trubbigt föremål, antagligen en sten, förorenadt af gatsmuts, men dödsorsaken har varit drunkning.

En person vid namn Karl Edvard Olsson blev åtalad för mordet, de hade träffats just där Per blev mördad. Men enligt Karl Edvard skulle de ha skilts där. Vittnen hade sagt att dessa båda hade grälat tidigare på dagen om en krona på rummet i fattiggården, där Per arbetade, men Karl Edvard Olsson blev frikänd.

överstGift i Gudmuntorp 1876-05-27 med

III:2 fm
Johanna Lovisa Eriksdotter,
f. 1847-05-28 i Munkarp, Gudmuntorp, d. 1922-04-28 i Eslöv. (Far IV:3, Mor IV:4, Barn II:1).

Johanna Lovisa Eriksdotter och Per Åkesson
Johanna Lovisa Eriksdotter och Per Åkesson
större bild (90 kByte)

Barn:
- Alfred Edvard, f. 1876 -10-05 i Munkarp 7, Gudmuntorp.
- Carl Edvin, f. 1880-01-28 i Nr. 7, Höör.
- Fritz Emil, f. 1882-04-25 i Nr. 9, Höör.
- Axel Gottfrid, f. 1884-10-19 i Kågeröd. (Se II:1).
- Nicolina Davida, f. 1888-12-25 i Ask.

III:3 mf
Jöns Nilsson Ågren
, f. 1858-10-23 i Skärhus 1, Långaröd, d. 1936-05-02 i Landskrona. (Far IV:5, Mor IV:6, Barn II:2). Gift med

III:4 mm
Anna Nilsdotter, f. 1865-02-01 i Spargodt, Sireköpinge, d. 1894-06-03 i Landskrona. (Far IV:7, Mor IV:8, Barn II:2).

Barn:
- Karin Johanna Teresia, f. 1894-04-30 i Landskrona. (Se II:2).

överstIV:2 ff m
Hanna Johansdotter
, f. 1811-10-08 i Näs. (Far V:3, Mor V:4, Barn III:1).

Barn:
-
Hanna, f. 1835-12-17 i Asmundtorp, Näs.
- Anders, f. 1838-03-23 i Asmundtorp, Näs.
- Nils, f. 1841-07-03 i Asmundtorp, Näs.
- Kierstina, f. 1843-01-01 i Asmundtorp, Näs.
- Per, f. 1846-12-01 i Asmundtorp, Näs. (Se III:1).
- Johannes, f. 1851-02-15 i Gullarp.
- Jöns, f. 1853-09-12 i Gullarp.
- Otto, f. 1855-11-09 i Nr. 10, Gullarp.

IV:3 fm f
Erik Andersson Glad
, soldat, f. 1815-12-24 i Nr. 5, Norrvidinge. (Far V:5, Mor V:6, Barn III:2). Gift med

IV:4 fm m
Nilla Persdotter
, f. 1818-04-25 i Stakethus, Gudmuntorp. (Far V:7, Mor V:8, Barn III:2).

Barn:
- Jöns, f. 1840-11-21 i Skarhult.
- Anders, f. 1842-09-12 i Skarhult.
- Per, f. 1844-04-29 i Skarhult.
- Johanna, f. 1847-05-28 i Munkarp, Gudmuntorp. (Se III:2).
- Anna, f. 1849-02-23 i Munkarps soldattorp, Gudmuntorp.
- Johannes, f. 1854-04-01 i Munkarp, Gudmuntorp.
- Nils, f. 1856-02-10 i Munkarps soldattorp, Gudmuntorp.
- Anna, f. 1858-03-13 i Munkarp, Gudmuntorp.

IV:5 mf f
Nils Nilsson
, åbo, f. 1831-04-07 i Vittskövle. (Far V:9, Mor V:10, Barn III:3). Gift med

IV:6 mf m
Karna Trulsdotter
, f. 1827-07-10 i Eke, Huaröd. (Far V:11, Mor V:12, Barn III:3).

Barn:
- Ola, f. 1851-07-09 i Långaröd.
- Elna, f. 1853-12-06 i Långaröd.
- Hanna, f. 1855-04-15 i Långaröd.
- Nils, f. 1857-06-26 i Långaröd.
- Jöns, f. 1858-10-23 i Långaröd. (Se III:3).
- Anna, f. 1860-10-14 i Långaröd.

IV:7 mm f
Nils Eskilsson
, arbetskarl. (Barn III:4). Gift med

IV:8 mm m
Johanna Andersdotter, f. 1841-08-07 i Munkagårda, Svalöv. (Far V:15, Mor V:16, Barn III:4).

Barn:
- Sven, f. 1862-04-16 i Tarstad.
- Anna, f. 1865-02-01 i Spargodt, Sireköpinge. (Se III:4).
- Hanna, f. 1867-07-15 i Sireköpinge.

överstV:3 ff mf
Johan Jönsson
, åbo, f. 1789-09-09 i Gullarp. (Far VI:5, Mor VI:6, Barn IV:2). Gift med

V:4 ff mm
Hanna Persdotter
, f. 1786-11-13 i Asmundtorp, Näs. (Far VI:7, Mor VI:8, Barn IV:2).

Barn:
- Hanna, f. 1811-10-08 i Näs. (Se IV:2).
- Else, f. 1814-01-11 i Näs.
- Boel, f. 1816-10-12 i Näs.
- Lars, f. 1819-02-10 i Näs.
- Pehr, f. 1821-09-08 i Näs.
- Nils, f. 1824-10-11 i Näs.
- Bengta, f. 1824-10-11 i Näs.

V:5 fm ff
Anders Nilsson Glad
. (Barn IV:3). Gift med

V:6 fm fm
Ingar Andersdotter
, f. 1785-10-22 i Håstenslöv, Norrvidinge. (Far VI:11, MorVI:12, Barn IV:3).

Barn:
- Anders, f. 1813-03-17 i Norrvidinge.
- Erik, f. 1815-12-24 i Nr. 5, Norrvidinge. (Se IV:3).

V:7 fm mf
Pehr Tykesson Skar
. (Barn IV:4). Gift med

V:8 fm mm
Anna Jönsdotter
, f. 1790-12-30 i Sularp, Hardeberga. (Far VI:15, Mor VI:16, Barn IV:4).

Barn:
- Elna, f. 1815-07-27 i Gudmuntorp.
- Nilla, f. 1818-04-25 i Stakethus, Gudmuntorp. (Se IV:4).
- Kiersti, f. 1823-06-25 i Gudmuntorp.
- Jöns, f. 1829-03-25 i Stakethus, Gudmuntorp.

V:9 mf ff
Nils Åstradsson
. (Barn IV:5). Gift med

V:10 mf fm
Elna Olsdotter. (Barn IV:5).

Barn:
- Nils, f. 1831-04-07 i Vittskövle. (Se IV:5).

V:11 mf mf
Truls Mårtensson
, husman, f. 1781-09-11 i Eke, Huaröd. (Far VI:21, Mor VI:22, Barn IV:6). Gift med

V:12 mf mm
Elna Andersdotter
, f. 1791-08-31 i Flensma, Huaröd. (Far VI:23, Mor VI:24, Barn IV:6).

Barn:

- Nils, f. 1812-05-07 i Huaröd.
- Anders, f. 1814-02-23 i Huaröd.
- Mårten, f. 1816-03-03 i Huaröd.
- Elsa, f. 1818-01-21 i Huaröd.
- Sissa, f. 1819-12-20 i Huaröd.
- Hanna, f. 1821-09-18 i Huaröd.
- Anna, f. 1823-11-06 i Huaröd.
- Elna, f. 1825-06-28 i Huaröd.
- Karna, f. 1827-07-10 i Eke, Huaröd. (Se IV: 6).
- Bengta, f. 1829-07-19 i Huaröd.
- Kierstina, f. 1832-05-25 i Långaröd.

V:15 mm mf
Anders Bengtsson. (Barn IV:8). Gift med

V:16 mm mm
Hanna Andersdotter
, f. 1806-11-08 i Tostarp, Billeberga. (Far VI:31, Mor VI:32, Barn IV:8).

Barn:
- Nils, f. 1831-06-27 i Billeberga.
- Anders, f. 1835-01-18 i Svalöv.
- Påhl, f. 1837-10-31 i Svalöv.
- Johanna, f. 1841-08-07 i Munkagårda, Svalöv. (Se IV:8).

överst

VI:5 ff mf f
Jöns Olsson.
(Barn V:3). Gift med

VI:6 ff mf m
Boel Johansdotter
. (Barn V:3).

Barn:
- Johan, f. 1789-09-09 i Gullarp. (Se V:3).
- Hanna, f. 1791-08-31 i Gullarp.
- Ola, f. 1793-10-02 i Gullarp.
- Kerstena, f. 1794-09-30 i Gullarp.
- Lars, f. 1797-03-19 i Gullarp.
- Ola, f.1801-01-24 i Nr. 12., Gullarp.
- Elna, f. 1803-10-10 i Gullarp.
- Per, f. 1806-08-20 i Gullarp.

VI:7 ff mm f
Pehr Larsson
. (Barn V:4). Gift med

VI:8 ff mm m
Bengta
. (Barn V:4).

Barn:
- Hanna, f. 1786-11-13 i Asmundtorp, Näs. (Se V:4).

VI:11 fm fm f
Anders Nilsson. (Barn V:6). Gift med

VI:12 fm fm m
Margreta Hansdotter
. (Barn V:6).

Barn:
- Ingar, f. 1785-10-22 i Håstenslöv, Norrvidinge. (Se V:6).

VI:15 fm mm f
Jöns Malmstedt.
(Barn V:8). Gift med V

I:16 fm mm m
Kierstina Johansdotter
. (Barn V:8).

Barn:
- Anna, f. 1790-12-30 i Sularp, Hardeberga. (Se V:8).

VI:21 mf mf f
Mårten Trulsson.
(Barn V:11). Gift med

VI:22 mf mf m
Elsa Nilsdotter. (Barn V:11).

Barn:
- Truls, f. 1781-09-11 i Eke, Huaröd. (Se V:11).
- Anders.
- Nils.
- Hanna.
- Elsa.

VI:23 mf mm f
Anders Jönsson. (Barn V:12). Gift med

VI:24 mf mm m
Anna Henrichsdotter.
(Barn V:12).

Barn:
- Elna, f. 1791-08-31 i Flensma, Huaröd. (Se V:12).

VI:31 mm mm f
Anders Svensson
. (Barn V:16). Gift med

VI:32 mm mm m
Anna. (Barn V:16).

Barn:
- Hanna, f. 1806-11-08 i Tostarp, Billeberga. (Se V:16).

överst

Ruth Nilsson
Blåbärsstigen 3
261 72 Häljarp

Även publicerad i Trehäradsbladet 3 2008
(2008-002-05)

 


överst

Åter till registret

Åter till första sidan