Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare - Eslöv - Höör Genealogical and Folk-life Society
Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskare

Åter till registret

Matthis Pärsson och
Arina Pärsdotter

En Hallarödsfamiljs öde på 1700-talet

När man letar efter sina anor i kyrkoböckerna hittar man ibland uppgifter som väcker ett fortsatt intresse, trots att man inte har släktskap med personerna ifråga. En sådan familj är Matthis Pärsson och Arina Pärsdotter och deras elva barn från Hallaröd.

1730, 3 sönd. eft. Tref. Vigdes drängen Matthis Pärsson i Hallaröd och pigan Arina Pärsdotter ifrån Allarp.

Så inleds uppgifterna om familjen i Hallaröds kyrkoböcker. Året efter, den 16 juli 1731, föddes parets första barn, sonen Anders. 1733 kom Jeppa, och de skulle efter hand följas av ytterligare nio barn.

Kyrkovärd, Rusthållare
Matthis (Mats) Pärsson (Persson), f. c:a 1707, begr. 1774-09-23 i Hallaröd
Arina Pärsdotter, f. c:a 1710, begr. 1774- i Hallaröd

Barn:
Anders f. 1731-07-16 i Hallaröd, begr. 1752-10-18 i Hallaröd
Jeppa f. 1733-02-21 i Hallaröd, begr. 1752-10-18 i Hallaröd
Anna f. 1735-04-03 i Hallaröd, begr. 1752-10-18 i Hallaröd
Elsa f. 1739-11-05 i Hallaröd, begr. 1755-03-02 i Hallaröd
Pär f. 1742-04-14 i Hallaröd, begr. 1746-11-30 i Hallaröd
Olof f. 1744-04-14 i Hallaröd, begr. 1752-10-11 i Hallaröd
Jöns f. 1746-11-24 i Hallaröd, begr. 1752-10-18 i Hallaröd
Sissa f. 1749-06-21 i Hallaröd, begr. 1752-10-11 i Hallaröd
Sissela f. 1752-06-24 i Hallaröd, begr. 1752-07-02 i Hallaröd
Anna f. 1753-10-18 i Hallaröd, begr. 1774-09-23 i Hallaröd
Sissela f. 1755-12-06 i Hallaröd, d. 1787-01-02 i Hallaröd

Ur Hallaröds födelse- och dopbok

1731, 5 sönd. eft. Tref. döptes Matthis Pärssons i Hallaröd lille son och kallades Anders, som vart född fredagen förut d. 16 juli om morgonen lite före solens uppgång. Moderns namn Arina Pärsdotter.

1733, 3 sönd. i fastan döptes Matthis Pärssons i Hallaröd lille son Jeppa, som vart född onsdagen förut d. 21 febr. om morgonen vid pass kl. 8. Moderns namn Arina Pärsdotter.

1735, 2 dag Påsk döptes Matthis Pärssons i Hallaröd lilla dotter och kallades Anna, som vart född skärtorsdagen d. 3 april om aftonen. Moderns namn Arina Pärsdotter.

1739, 21 sönd. eft. Tref. döptes Matthis Pärssons i Hallaröds by lilla dotter vid namn Elsa, som blev född måndagen förut d. 5 nov. om morgonen vid hönsagälden. Moderns namn Arina Pärsdotter.

1742, 5 sönd. eft. påsk döptes Matthis Pärssons i Hallaröds by lille son vid namn Pär, som blev född onsdagen förut d. 14 april vid pass kl. 4 efter middagen. Moderns namn är Arina Pärsdotter.

1744, 5 sönd. eft. påsk döptes Mathis Pärssons i Hallaröds by lille son vid namn Olof, som blev född lögardagen d. 14 april vid pass kl. 8 förmiddagen. Moderns namn Arina Pärsdotter.

1746, 1 adv. döptes Matthis Pärssons i Hallaröds by lille son vid namn Jöns, som blev född måndagen förut d. 24 nov. om morgonen vid pass kl. 4. Moderns namn Arina Pärsdotter.

1749, Midsommardagen döptes Matthis Pärssons i Hallaröds by dotter vid namn Sissa, som blev född onsdagen förut d. 21 juni om aftonen något efter solens nedergång. Moderns namn Arina Pärsdotter.

1752, 28 juni framhavdes i kyrkan kyrkovärden Matthis Pärssons i Hallaröd by dotter vid namn Sissela, som med ett lyte på bröstet nedan åt knäna föddes till världen S:t Hansdagen d. 24 juni vid pass kl. 2 efter middagen och för dess svaghets skull döptes hemma torsdagen den påföljande 25 juni, då nöddopet förrättades av den ärlige och beskedlige mannen Pål Svensson i Hallaröds by. Moderns namn Arina Pärsdotter.

1753, 21 okt. döptes Matthis Pärssons i Hallaröds by dotter vid namn Anna, vilket namn en dess dotter förr haft, som fanns år 1735, 2 dag påsk. Men denna samma Anna föddes torsdagen förut d. 18 okt. vid pass kl. 8 om aftonen. Moderns namn Arina Pärsdotter.

1755, 14 dec. döptes Mathis Perssons i Hallaröd lilla dotter vid namn Sissela, som föddes lördagen förut d. 6 dec. kl. 11 f.m. Moderns namn Arina Persdotter.

Tragedier i familjen

Under loppet av nästan 25 år föddes alltså 11 barn. Men, som i de flesta familjer under denna tid, så skördade sjukdomar och lyten sina offer. Inte minst rödsoten, som skulle drabba denna familj hårt. 1746, 1752, 1755 och 1774 är mörka årtal i denna familjs historia.

1746 dog sonen Pär, orsak ej angiven i kyrkoboken, 1752 avled först en nyfödd dotter av medfött lyte och senare på året sex av de andra barnen, samtliga i rödsot. 1755 dog en 15-årig dotter i häftig kramp och värk och 1774 avled båda föräldrarna och den äldsta av de återstående barnen, orsak rödsot.

Dödsorsaker i Hallaröds dödbok för de aktuella åren:

1752
1755
1774
Totalt
Hetsig feber
-
-
1
1
Hosta, bröstvärk, håll och sting
5
-
2
7
Ingen uppgift om dödsorsaken
-
1
-
1
Kikhosta
-
3
4
7
Kramp
-
2
-
2
Ledvärk, torrvärk
1
-
-
1
Lyte
1
-
-
1
Modre passion
-
-
1
1
Okänd barnsjuka
1
-
1
2
Rödsot
10
-
10
20
Ålderdomssvaghet, ålderdomsbräcklighet
1
1
1
2
Totalt
18
7
20
45
Ur Hallaröds död- och begravningsbok

1746, 23 sönd. eft. tref. begrovs Matthis Pärssons i Hallaröd sal. lille son vid namn Pär 4 år 6 mån.

1752, 2 juli begrovs kyrkvärden i Hallaröds by Matthis Pärssons lilla dotter vid namn Sissela, som var född med ett lyte ifrån bröstet neder åt knän och levde allenast 6 dag. och några timmar i världen.

1752, 11 okt. begrovs Matthis Pärssons i Hallaröds by sal. son vid namn Oloff, som dog av rödsoten, då han var 8 år 5 mån. och 14 dag.

Samma dag begrovs Matthis Pärssons i Hallaröds by sal. dotter vid namn Sissa, som även hon dog av rödsoten, sedan hon levat i världen 3 år 3 mån. och 14 dag.

1752, 18 okt. begrovs Matthis Pärssons i Hallaröds by sal. son vid namn Anders, som dog av rödsoten, då han var 21 år och 3 mån. gammal.

Samma dag begrovs Matthis Pärssons i Hallaröd by sal. son vid namn Jeppa, som dog av rödsoten, då han var 19 år 7 mån. 3 veckor.

Samma dag begrovs Matthis Pärssons i Hallaröds by sal. dotter vid namn Anna, som likaledes dog av rödsoten, då hon levat i världen 17 år 6 mån. 8 dag.

Samma dag begrovs Matthis Pärssons i Hallaröd by sal. yngste son vid namn Jöns, som jämväl dog av rödsoten, då han levat i världen 6 år ringare än 6 veckor.

1755, 9 mars begrovs sal. Matthis Pärssons i Hallaröd dotter Elsa, som dog efter 2 dagars häftig kramp och värk eller dragsjukan söndagen förut d. 2 mars, sedan hon levat 15 år 3 mån. och 16 dagar.

1774, 23 sept. en fredag begrovs rusthållare Mats Persson i Hallaröd 67 år och 3 mån. gammal och dess dotter pigan Anna 21 år, bägge av rödsoten.

1774, 19 sönd. eft. tref. förut begrovs Mats Perssons i Hallaröd hustru Arina Pärsdotter, död av rödsot 64 år gammal.

Dottern Sissela ensam kvar

Alla i familjen hade nu avlidit, utom den yngsta dottern, Sissela, f. 1755. Hur gick det då för henne?

Tidigare under året, Fastlagssöndag 1774, vigdes drängen och rusthållaren Nils Persson och pigan Sissela Matsdotter från Hallaröds by. Parets första barn, sonen -Sven, föddes den 26 september 1775. Därefter kom Måns, f. 6 januari 1777, Pehr, f. 12 november 1779, d. 9 januari 1784 av koppor, Anders, f. 11 augusti 1781, d. 15 augusti 1786 av hetsig sjukdom samt Pehr, f. 20 april 1786 och d. 30 maj samma år av obekant barnsjuka.

Nils och Sissela hade alltså två barn kvar i livet när man gick in i år 1787. Men tragedin skulle än en gång drabba familjen. Den 2 januari avled Sissela i en ålder av 31 år av hektik eller tvinsjuka. Sex år senare, den 5 juni 1793, dog Nils av blodstörtning, 48 år gammal.

 

Sven Nilsson och Måns Nilsson
-
barn, barnbarn och barnbarns barn

Sven Nilsson, f. 1775-09-26 i Hallaröd, d. 1821-04-24 i Hallaröd. Rusthållare. Gift 1806-12-16 i N. Rörum med

Appelonia Christoffersdotter, f. 1777-05-31 i Nötarp, N. Rörum, d. 1853-03-26 i Hallaröd

Barn:
1. Nils, f. 1807-11-16 i Hallaröd, d. 1808-03-30 i Hallaröd
2. Nils, f. 1809-01-08 i Hallaröd, d. 1869-05-12 i Hallaröd 2, Hallaröd
3. Jöns, f. 1810-07-12 i Hallaröd, d. 1901-03-24 i Hallaröd 2, Hallaröd
4. Anders, f. 1812-12-21 i Hallaröd, d. 1905-11-14 i Gärahus, Munkarp
5. Christoffer, f. 1815-03-12 i Hallaröd, d. 1818-12-28 i Hallaröd
6. Sissela, f. 1817-06-18 i Hallaröd, d. 1868-12-28 i Hallaröd

2.

Nils Svensson, f. 1809-01-08 i Hallaröd, d. 1869-05-12 i Hallaröd 2, Hallaröd. Torpare. Gift 1848-03-17 i Hallaröd med

Kjerstina Larsdotter, f. 1815-03-27 i Hallaröd, d. 1869-01-06 i Hallaröd 2, Hallaröd

Barn:
2:1 Sven, f. 1848-07-12 i Hallaröd
2:2 Christoffer, f. 1851-01-29 i Hallaröd
2:3 Jacob, f. 1853-08-08 i Hallaröd
2:4 Axel, f. 1856-08-16 i Hallaröd

     
  2:1

Sven Nilsson Hallberg, f. 1848-07-12 i Hallaröd. Husar. Gift med

Cecilia Jönsdotter, f. 1848-05-03 i Färingtofta, d. 1912-04-21 i Hallaröd

Barn:
2:1:1 Nils Edvard, f. 1876-03-19 i Hallaröd, d. 1882-12-31 i Hallaröd
2:1:2 Janne, f.1877-08-17 i Hallaröd, d. 1882-12-29 i Hallaröd
2:1:3 Alfred, f. 1879-02-22 i Hallaröd, d. 1980-12-11 i Höör

3.

Jöns Svensson, f. 1810-07-12 i Hallaröd, d. 1901-03-24 i Hallaröd 2, Hallaröd. Gift

1:o 1835-12-28 i Hallaröd med
Elna Svensdotter, f. 1813-04-01 i Hallaröd, d. 1856-04-04 i Hallaröd

Barn:
3:1 Appelonia, f. 1837-09-14 i Hallaröd, d. 1878-06-17 i Hallaröd 2, Hallaröd
3:2 Kjersti, f. 1839-12-01 i Hallaröd, d. 1882-05-09 i Hallaröd
3:3 Sven, f. 1842-04-20 i Hallaröd
3:4 Carl, f. 1845-09-24 i Hallaröd, d. 1846-02-18 i Hallaröd
3:5 Carl, f. 1847-01-27 i Hallaröd, d. 1847-02-01 i Hallaröd
3:6 Christopher, f. 1852-05-15 i Hallaröd

Gift 2:o 1859-12-28 i Hallaröd med
Boel Olsdotter, f. 1823-08-08 i Hallaröd, d. 1912-05-05 i Hallaröd

Barn:
3:7 Emilia, f. 1862-04-04 i Hallaröd

     
  3:1

Appelonia Jönsdotter, f. 1837-09-14 i Hallaröd, d. 1878-06-17 i Hallaröd 2, Hallaröd. Gift 1:o 1858-07-28 i Hallaröd med

Lars Andersson, f. 1831-09-14 i Hallaröd, d. 1869-05-19 i Hallaröd. Åbo.

Barn:
3:1:1 Emma, f. 1858-11-08 i Hallaröd, d. 1948-11-15 i Hallaröd
3:1:2 Christina, f. 1860-03-06 i Hallaröd
3:1:3 Anders, f. 1861-11-17 i Hallaröd
3:1:4 Janne, f. 1863-09-25 i Hallaröd, d. 1954-05-07 i Tjörnarp
3:1:5 Sigrid, f. 1866-01-06 i Hallaröd
3:1:6 Otto, f. 1868-10-10 i Hallaröd

Gift 2:o 1872-04-28 i Hallaröd med
Nils Pålsson, f. 1839-04-25 i Hallaröd, d. 1918-01-17 i Hallaröd. Skräddare.

Barn:
3:1:7 Sigrid, f. 1874-11-12 i Hallaröd, d. 1960-04-16 i Hallaröd
3:1:8 Johannes, f. 1876-06-16 i Hallaröd, d. 1959-07-28 i Hallaröd

     
  3:2

Kjersti Jönsdotter, f. 1839-12-01 i Hallaröd, d. 1882-05-09 i Hallaröd.

Gift 1865-12-29 i Hallaröd med
Daniel Lundvall, f. 1834-04-26 i Hallaröd, 1921-10-09 i Hallaröd. Timmerman.

Barn:
3:2:1 Erika, f. 1866-11-09 i Hallaröd, d. 1869-01-25 i Hallaröd
3:2:2 Erika, f. 1869-09-12 i Hallaröd
3:2:3 Gerda, f. 1871-08-12 i Hallaröd
3:2:4 Wilhelmina, f. 1873-10-02 i Hallaröd, d. 1954-03-08 i Hallaröd
3:2:5 Rudolf, f. 1876-01-17 i Hallaröd
3:2:6 Lorentz, f. 1878-04-07 i Hallaröd
3:2:7 Carl Jean, f. 1882-03-24 i Hallaröd, d. 1969-02-27 i N. Sandsjö

4.

Anders Svensson, f. 1812-12-21 i Hallaröd, d. 1905-11-14 i Gärahus, Munkarp. Husman. Gift 1854-12-01 i Hallaröd med

Troen Persdotter, f. 1821-09-02 i Hallaröd, d. 1872-11-12 i Munkarp
Barn:
4:1 Apollonia, f. 1859-07-31 i Munkarp, d. 1859-07-31 i Munkarp
4:2 Hilda, f. 1862-01-20 i Munkarp
4:3 Apollonia, f. 1867-02-10 i Munkarp, d. 1951-10-01 i Munkarp

     
  4:3

Apollonia Andersson, f. 1867-02-10 i Munkarp, d. 1951-10-01 i Munkarp. Gift 1901-08-08 i Munkarp med

Olof Nilsson

Barn:
4:3:1 Artur Natanael, f. 1904-11-19 i Munkarp

6.

Sissela Svensdotter, f. 1817-06-18 i Hallaröd, d. 1868-12-28 i Hallaröd.
Gift 1846-01-09 i Hallaröd med

Nils Trulsson, f. 1811-11-11 i Bosarp, d. 1864-04-16 i Bosarp. Åbo, rusthållare.

Barn:
6:1 Sven, f. 1847-06-08 i Bosarp, d. 1847-09-12 i Bosarp
6:2 Emelia, f. 1848-08-28 i Bosarp
6:3 Christoffer, f. 1851-03-06 i Bosarp

Måns Nilsson, f. 1777-01-06 i Hallaröd, d.1867-06-29 i Hallaröd. Rusthållare. Gift 1806-11-16 i Munkarp med

Troen Larsdotter, f. 1780-09 i Munkarp, d. 1846-06-25 i Hallaröd

Barn:
1. Nils, f. 1807-09-01 i Hallaröd, d. 1807-09-23 i Hallaröd
2. Sissela, f. 1808-10-04 i Hallaröd
3. Apollonia, f. 1811-05-21 i Hallaröd, 1875-02-20 i Hallaröd
4. Elna, f. 1815-09-26 i Hallaröd
5. Maja, f. 1820-09-26 i Hallaröd

2.

Sissela Månsdotter, f. 1808-10-04 i Hallaröd. Gift 1828-11-05 i Hallaröd med

Jeppa Svensson, f. 1806-09-01 i Hallaröd

Barn:
2:1 Sven, f. 1830-09-22 i Hallaröd
2:2 Nils, f. 1832-11-15 i Hallaröd
2:3 Jöns, f. 1835-06-10 i Hallaröd
2:4 Jacob, f. 1837-03-05 i Hallaröd
2:5 Christina, f. 1840-03-08 i Hallaröd
2:6 Celia, f. 1842-07-17 i Hallaröd
2:7 Carl, f. 1845-05-06 i Hallaröd
2:8 Martin, f. 1847-11-22 i Hallaröd
2:9 Lars, f. 1849-07-05 i Hallaröd
2:10 Agneta, f. 1851-01-11 i Hallaröd

     
  2:1

Sven Jeppsson, f. 1830-09-22 i Hallaröd

Barn:
Anna Sofia, f. 1868 i Färingtofta
Martha Cecilia, f. 187412-08 i Färingtofta, d. 1958-10-02 i Ängelholm

     
  2:2

Nils Jeppsson, f. 1832-11-15 i Hallaröd. Hemmansbrukare. Gift 1859 med

Cecilia Olsdotter, f. 1836-05-10 i Färingtofta

Barn:
2:1:1 Johan Axel, f. 1861-03-04 i Färingtofta
2:1:2 Selma Josephina, f. 1863-05-04 i Färingtofta
2:1:3 Otto Hjalmar, f. 1865-07-10 i Färingtofta
2:1:4 Gerda Mathilda, f. 1867-08-06 i Skarhult
2:1:5 Elise, f. 1869-11-19 i Skarhult
2:1:6 Martin, f. 1873-01-25 i Lyby
2:1:7 Hilding, f. 1876-07-31 i Lyby, d. 1949-02-14 i Malmö

3.

Apollonia Månsdotter, f. 1811-05-21 i Hallaröd, d. 1875-02-20 i Hallaröd. Gift 1841-06-25 i Hallaröd med

Jeppa Hansson, f. 1810-12-19 i Bosarp, d. 1900-05-17 i Hallaröd

Barn:
3:1 Nils, f. 1842-08-20 i Hallaröd, d. 1908-06-25 i Höör
3:2 Thilda, f. 1843-11-29 i Hallaröd
3:3 Maria, f. 1846-02-02 i Hallaröd
3:4 Sven, f. 1848-02-21 i Hallaröd
3:5 Johannes, f. 1850-06-24 i Hallaröd
3:6 Jacob, f. 1853-01-17 i Hallaröd

     
  3:1

Nils Jeppsson, f. 1842-08-20 i Hallaröd, d. 1908-06-25 i Höör. Torpare. Gift 1876-03-21 med

Emma Jeppsdotter, f. 1852-02-10 i Höör, d. 1928-05-25 i Höör

Barn:
3:1:1 Johan Gerton, f. 1876-10-10 i Fulltofta
3:1:2 Selma Carolina, f. 1880-04-13 i Höör, d. 1893-03-31 i Höör
3:1:3 Otto Albert, f. 1883-08-01 i Höör, d. 1961-03-01 i Lomma
3:1:4 Gottfrid Leopold, f. 1885-11-15 i Höör, d. 1969-01-21 i Lund
3:1:5 Hilda Eleonora, f. 1888-03-16 i Höör, d. 1968-01-24 i Lund
3:1:6 Agda Bernhardina, f. 1890-12-11 i Höör
3:1:7 Sigrid Ulrika, f. 1893-07-04 i Höör, d. 1981-02-11 i Malmö

     
  3:4

Sven Jeppsson, f. 1848-02-21 i Hallaröd.

Barn:
3:4:1 Anna Elida, f. 1886-09-04 i Mörarp, d. 1967-01-09 i Ekeby

5.

Maja Månsdotter, f. 1820-09-26 i Hallaröd, d. 1874-11-29 i Hallaröd. Gift 1844-06-07 i Hallaröd med

Åke Nilsson, f. 1813-04-27 i Höör, d. 1849-05-20 i Hallaröd

Barn:
5:1 Nils, f. 1845-03-19 i Hallaröd
5:2 Thilda, f. 1848-04-28 i Hallaröd
5:3 Agneta (Anette), f. 1849-08-12 i Hallaröd, d. 1926-12-06 i Hallaröd

     
  5:3

Agneta (Anette) Andersdotter, f. 1849-08-12 i Hallaröd, d. 1926-12-06
i Hallaröd. Gift 1874-08-08 i Hallaröd med

Anders Olsson Flink, f. 1846-08-13 i Färingtofta, d. 1914-08-16 i Hallaröd

Barn:
5:3:1 August, f. 1874-07-18 i Hallaröd, d. 1968-08-13 i Hallaröd
5:3:2 Martha Josefina, f. 1877-03-19 i Hallaröd
5:3:3 Anny Ingeborg, f. 1879-03-03 i Hallaröd
5:3:4 Oliva Magdalena, f. 1881-03-13 i Hallaröd, d. 1957-03-29 i Hallaröd
5:3:5 Agda Charlotta, f. 1885-06-10 i Hallaröd, d. 1971-10-19 i Hallaröd

överstHjMe

Även publicerad i Trehäradsbladet 1 2007
(2007-04-21)

 

 


överst

Åter till registret

Åter till första sidan